SAMBA 2

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2.

Bytte batteriet

SAMBA 2 - open battery compartment
1

Dra i den utstikkende leppen for å åpne batterirommet ved å svinge det til siden.

SAMBA 2 - remove battery
2

Snu prosessoren opp ned, så det gamle batteriet faller ut.

SAMBA 2 - remove battery protecting film
3

Fjern beskyttelsesfilmen fra det nye batteriet.

!

Det anbefales å fjerne den beskyttende filmen ett til to minutter før batteriet settes inn. Denne tiden er nødvendig for at sink-luft-batteriet skal kunne lades helt opp.

SAMBA 2 - place new battery in battery compartment
4

Sett det nye batteriet inn i batterirommet med positiv pol (+) oppover.

SAMBA 2 - close battery compartment
5

Lukk batterirommet.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.