SAMBA 2

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2.

Grunnleggende håndtering og vedlikehold

Følg disse grunnleggende, men viktige instruksjonene for at din SAMBA 2 prosessor skal fungere enda bedre.

Rengjøring
MED-EL anbefaler å rengjøre SAMBA 2 ukentlig av hygieniske årsaker. Rengjør kun utsiden av enheten. Ikke rengjør SAMBA 2 i eller under vann. Bruk en fuktig klut for å forsiktig rengjøre prosessoren. Ved behov kan du bruke en husholdningssåpe uten slipemidler sammen med en fuktig klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.

Oppbevaring
Når SAMBA 2 ikke er i bruk, må den oppbevares i den medfølgende vesken. For å forlenge batteriets levetid kan du ta batteriet ut av SAMBA 2, eller du kan ganske enkelt åpne batterirommet når du ikke skal bruke enheten på en stund.

Kontakt med vann
Forhindre at vann renner inn i SAMBA 2 via mikrofonåpninger eller batterirommet.

SAMBA 2 – tørking

Tørking
Dersom du bor i et fuktig klima eller svetter kraftig, må prosessoren plasseres i et tørkesett i stedet for i SAMBA 2-etuiet når den ikke er i bruk.

SAMBA 2 – bør ikke utsettes for direkte sollys

Sollys
Oppbevar SAMBA 2 på et tørt sted og beskytt det mot direkte sollys.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.