RONDO 2
CI-processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 2-processoren.

Indikatorlamper

Bekræftelse

Bekræftelse

Status
FineTuner-kommando er modtaget korrekt.

Programskift

Program 1

Status
Program 1 er valgt.


Program 2

Status
Program 2 er valgt.


Program 3

Status
Program 3 er valgt.


Program 4

Status
Program 4 er valgt.

Status

Statuslampe

Status
Hvis det valgfri statuslys er blevet aktiveret, er RONDO 2 initialiseret og fungerer.

Advarsler

Warning Batteries Empty

Problem
RONDO 2's batteri er fladt.
Løsning
Oplad processoren.


Warning Minimum Or Maximum Reached

Problem
Du har nået enten minimalt eller maksimalt lydniveau eller lydfølsomhed.
Løsning
Foretag ikke yderligere justeringer med FineTuner.

Fejl

Temporary Error Or Electronic Malfunction

Problem
Midlertidig fejl eller elektronisk problem.
Løsning
1. Sluk for processoren.
2. Tænd for processoren igen.


Selected Setting Not Programmed Or Program Malfunction

Problem
Den valgte indstilling er ikke programmeret endnu, eller der er opstået en programfejl.
Løsning
Vælg en anden indstilling.


Program Failure Or Electronic Problem

Problem
Programfejl eller elektronisk problem.
Løsning
1. Sluk for processoren.
2. Tænd for processoren igen.


Temporary Error Or Electronic Problem

Problem
Midlertidig fejl eller elektronisk problem.
Løsning
1. Sluk for processoren.
2. Tænd for processoren igen.

!

Kontakt dit CI-center, hvis du fortsat oplever problemer.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.