RONDO 2
CI-processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 2-processoren.

Indikatorlamper

Bekræftelse

Bekræftelse

Status
FineTuner-kommando er modtaget korrekt.

Programskift

Program 1

Status
Program 1 er valgt.


Program 2

Status
Program 2 er valgt.


Program 3

Status
Program 3 er valgt.


Program 4

Status
Program 4 er valgt.

Status

Statuslampe

Status
Hvis den valgfri statuslampe er blevet aktiveret: RONDO 2 er initialiseret og fungerer.

Advarselsmønstre

Advarsel for fladt batteri

Status
RONDO 2's batteri er fladt.
Løsning
Oplad processoren.


Advarsel for minimum eller maksimum nået

Status
Du har nået enten minimal eller maksimal volumen eller lydsensitivitet
Løsning
Foretag ikke yderligere justeringer med FineTuner.

Fejlmønstre

Midlertidig fejl eller elektronisk defekt

Problem
Midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.


Valgt indstilling ikke programmeret eller programdefekt

Status
Den valgte indstilling er ikke programmeret endnu, eller der er opstået en programdefekt.
Løsning
Vælg en anden indstilling.


Programfejl eller elektronisk problem

Status
Programfejl eller elektronisk problem.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.


Midlertidig fejl eller elektronisk problem

Status
Midlertidig fejl eller elektronisk problem.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.