RONDO 2
CI-processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 2-processoren.

Link-check funktion

Bekræftelse

Processor og implantat forbundet

Status
Processoren og implantatet er korrekt forbundet med hinanden (gælder for implantaterne SYNCHRONY 2, SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA og PULSAR).


Processor og implantat forbundet

Status
Processoren fungerer korrekt (gælder for implantaterne C40+ og C40).

Intet lampesignal

Intet lampesignal

Problem
Din processor fungerer ikke.
Løsning
Oplad processoren fuldstændigt. Hvis det ikke løser problemet, så kontakt dit CI-center for hjælp.


Problem
Indikatorlampen er blevet deaktiveret af audiologen.
Løsning
Kontakt din audiolog.

Advarsel

Processor og implantat ikke forbundet

Problem
Processoren er ikke forbundet med implantatet.
Løsning
Anbring processoren korrekt over implantatet. Sørg for at bruge den korrekte magnet.


Problem
Processoren er placeret over det forkerte implantat.
Løsning
Anbring processoren over det korrekte implantat.


Processor placeret over det forkerte implantat

Problem
Processoren er slukket.
Løsning
Tænd og sluk for processoren. Genplacer processoren over det korrekte implantat.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.