RONDO 2
CI-processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 2-processoren.

Overvågning af forbindelse

Bekræftelse

Audio Processor And Implant Connected

Status
Processoren og implantatet er korrekt forbundet med hinanden (gælder for implantaterne SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA og PULSAR).


Audio Processor And Implant Connected

Status
Processoren fungerer korrekt (gælder for implantaterne C40+ og C40).

Intet lyssignal

Intet lyssignal

Problem
Din processor virker ikke.
Løsning
Oplad processoren fuldstændigt. Hvis det ikke løser problemet, så kontakt dit CI-center for hjælp.


Problem
Indikatorlampen er blevet deaktiveret af audiologen.
Løsning
Kontakt din audiolog.

Advarsler

Audio Processor And Implant Not Connected

Problem
Processoren er ikke forbundet med implantatet.
Løsning
Anbring processoren korrekt over implantatet. Sørg for at bruge den korrekte magnet.


Problem
Processoren er placeret over det forkerte implantat.
Løsning
Anbring processoren over det korrekte implantat.


Audio Processor Positioned Over Incorrect Implant

Problem
Processoren slukkede, mens den var tilsluttet til minibatteriholderen.
Løsning
Sluk og tænd for minibatteriholderen. Anbring den over implantatet igen.
Bemærk: Dette gælder kun, når man bruger minibatteriholderen til at strømforsyne processoren.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.