RONDO 2
CI-processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 2-processoren.

Brug af sikkerhedsclips

Fastgørelse

Der er to typer clips: hårclips og tøjclips Begge fastgøres til RONDO 2 på samme måde

R2_Quick_Guide_Cover_Open_fr001
1

Fjern coveret fra processoren.

R2_Quick_Guide_No_Cover_Attachement-Clip_fr001
2

Tryk den runde ende af snoren ind i den tilsvarende rille i bunden af processoren

R2_Quick_Guide_Cover_Attachment-Clip_fr001
3

Sæt coveret på igen, så snoren holdes på plads.

4

Fastgør clipsen i håret eller på et stykke tøj efter behov.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.