RONDO 2
CI-processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 2-processoren.

Udskiftning af magnet

R2_Quick_Guide_Magnet_Removal_Tool_Placement_fr001
1

Anbring værktøjet til magnetskift over magneten med pilen på værktøjet pegende mod det symbolet for låst.

R2_Quick_Guide_Opening_Magnet_Cover_fr001
2

Drej værktøjet, så det peger mod det symbolet for ulåst. Løft magneten ud af RONDO 2.

R2_Quick_Guide_Magnet_Removed_fr001
3

Løft den nye magnet op med værktøjet, og sørg for, at trekantpilen på værktøjet er over den hvide bjælke på magneten.

4

Anbring magneten i processoren med pilen pegende mod symbolet for ulåst.

R2_Quick_Guide_Magnet_Cover_Closing_fr001
5

Drej værktøjet, så det peger mod det symbolet for låst.

!

MED‑EL anbefaler på det kraftigste, at du ikke selv udskifter magneten. Kontakt din læge for at få magneten skiftet, eller hvis du oplever hudirritation.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.