RONDO 2
CI-processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 2-processoren.

Sikkerhedsfeatures

Rondo-FineTuner-InputSelection-Keys

Deaktivering af FineTuner-taster
Din audiolog kan deaktivere bestemte taster eller programmer i FineTuner for at forebygge utilsigtede ændringer af indstillingerne. Kontakt venligst dit CI-center for yderligere oplysninger om denne feature eller vejledning i deaktivering af FineTuner.

R2_Quick_Guide_Link_Check_visible_fr001

Link-check funktion
RONDO 2 har en indbygget link-check funktion. Hvis processoren er placeret ukorrekt, eller den er placeret over det forkerte implantat, blinker den røde indikatorlampe. Den grønne indikatorlampe blinker, så snart RONDO 2 er korrekt placeret.

!

Hvis link-check funktionen er aktiveret, og ingen af indikatorlamperne blinker, så kan der være et problem med processoren. Se afsnittet Fejlsøgning for yderligere information.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.