เรื่องราวของผู้ใช้

ต้องการเห็นว่าชีวิตเป็นอย่างไรเมื่อใช้วิธีแก้ปัญหาการได้ยินของ MED-EL ใช่ไหม? ดูบทความจากแขกรับเชิญและวีดิทัศน์จากผู้ใช้ประสาทหูเทียม รวมทั้งผู้ใช้ BONEBRIDGE, SOUNDBRIDGE และ ADHEAR