การได้ยินมีการทำงานอย่างไร

การรับรู้การได้ยินเป็นกระบวนการอันเหลือเชื่อ ว่าหูและสมองทำงานร่วมกันเพื่อให้เราได้ยินโลกรอบตัวเราได้

การได้ยินมีการทำงานอย่างไร

เราได้ยินได้อย่างไร: ขั้นตอนแต่ละขั้น

ทุกอย่างที่เราได้ยินเริ่มต้นในรูปคลื่นเสียง เมื่อคลื่นเสียงมาถึงหูของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณที่สมองสามารถรับรู้ได้ ทุกส่วนของหูมีบทบาทสำคัญในกระบวนการได้ยิน

 

ขั้นที่ 1:
หูชั้นนอก

คลื่นเสียงซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนจะผ่านทางหูชั้นนอกเข้าไปถึงหูชั้นกลางเพื่อทำให้แก้วหูสั่นสะเทือน

หูชั้นนอก
 

ขั้นที่ 2:
หูชั้นกลาง

หลังจากนั้นแก้วหูจะทำให้กระดูกหูซึ่งเป็นเป็นกระดูกขนาดเล็กๆ ในหูชั้นกลางเกิดการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของเสียงจะเดินทางผ่านกระดูกหูไปสู่หูชั้นใน

หูชั้นกลาง
 

ขั้นที่ 3:
หูชั้นใน

เมื่อการสั่นสะเทือนของเสียงไปถึงอวัยวะรูปก้นหอย การสั่นสะเทือนจะไปดันเซลล์พิเศษที่รู้จักกันในชื่อว่าเซลล์ขน เซลล์ขนจะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนไปเป็นกระแสประสาทแบบไฟฟ้า

หูชั้นใน
 

ขั้นที่ 4:
ประสาทรับเสียง

ประสาทรับเสียงเป็นสิ่งที่เชื่อมต่ออวัยวะรูปก้นหอยกับศูนย์การได้ยินของสมอง เมื่อกระแสประสาทแบบไฟฟ้าเหล่านี้ไปถึงสมองก็จะเกิดการรับรู้เป็นเสียง

ประสาทรับเสียง
 การได้ยินมีการทำงานอย่างไร

มหัศจรรย์แห่งการได้ยิน

หูของเราทำงานอยู่ เราสามารถได้ยินเสียงได้โดยทันที เพราะทุกขั้นตอนของการได้ยินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ซับซ้อนนี้ไม่ทำงาน ก็อาจทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน

ชนิดของการสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินมีสี่ชนิดหลักๆ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละชนิด และดูวิธีรักษาการสูญเสียการได้ยิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดการสูญเสียการได้ยิน