นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลตามข้อ 13 และ 14 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation, GDPR)

เราใส่ใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณ ด้วยเหตุนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้ โดยเฉพาะเหตุผลที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้ที่เราส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้ รวมทั้งข้อเรียกร้องและสิทธิด้านการคุ้มครองข้อมูลที่คุณพึงมี เมื่อเราพูดถึงข้อมูลหลังจากนี้ เราจะหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ระบุตัวตนของคุณในฐานะบุคคลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

เกี่ยวกับนโยบายนี้

นโยบายนี้จะอธิบายว่า MED-EL และสาขาของบริษัท เก็บ ใช้ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร (www.medel.com/med-el-offices-worldwide) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เจาะจง จะอธิบายไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรง

เราจะปฏิบัติตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมายเสมอ เมื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปนี้ เราจะเป็น "ผู้ควบคุม" ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่

ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูล

ผู้ควบคุมที่มีหน้าที่รับผิดชอบคือ:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria
โทร.: +43 5 77 88
office@medel.com

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลที่รับผิดชอบได้โดยตรง

privacy@medel.com

หรือ

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria

ข้อมูลใดบ้างที่จะถูกประมวลผลและข้อมูลนี้มาจากแหล่งใด

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับโดยตรงจากคุณ (เช่น แบบฟอร์มติดต่อ การซื้อ ข้อมูลบัญชี myMED-EL ของคุณ) รวมทั้งข้อมูลที่เก็บผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น การใช้แอป การเข้าเว็บไซต์) นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอกและ/หรือแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ทางสาธารณะ (เช่น ทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนของสมาคม ทะเบียนประเทศ ข่าว สื่อ) ในลักษณะที่ได้รับอนุญาต (เช่น เพื่อทำตามคำสั่ง/สัญญา หรือเพื่อให้บรรลุข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณ)

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจากแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ต่างๆ จะสามารถรวมและเชื่อมโยงกันได้ภายใน MED-EL

ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้างและอาศัยพื้นฐานทางกฎหมายข้อใด

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูล (DSGVO และกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Act, DSG) ฉบับปัจจุบัน)

เราใช้ chatbot ในบางเว็บไซต์เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ MED-EL โดย chatbot เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ข้อความเป็นหลัก การใช้เป็นไปโดยสมัครใจ ข้อความที่คุณป้อนเข้ามาจะบันทึกไว้เฉพาะที่ในพีซีของคุณในคุกกี้เป็นช่วงเวลาเท่าที่คุณคุยกับเรา MED-EL วิเคราะห์บทสนทนาในรูปแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อทำให้ chatbot ดียิ่งขึ้น ถ้าคุณป้อนรายละเอียดการติดต่อของคุณ รายละเอียดจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงาน MED-EL เพื่อตอบคำขอของคุณ

chatbot ใช้ Azure Bot Service ที่ให้บริการโดย Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสามารถดูได้ที่นี่: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

ความมุ่งประสงค์:
ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในสิ่งที่คุณร้องขอ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม ข้อ 6 (1) a แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

คุณสามารถใช้ระบบจัดการการเรียนรู้แบบออนไลน์ของเราได้ ซึ่งประกอบด้วย สารสนเทศ หลักสูตร การสัมมนาออนไลน์ และโปรแกรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ MED-EL Academy เป็นบริการของ myMED-EL การลงทะเบียนจะดำเนินการผ่านบัญชี myMED-EL ของคุณ

เราใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติให้แก่คุณ เช่น การแจ้งเตือนวันครบกำหนดของหลักสูตรหรืองานที่ได้รับมอบหมาย หรือการแจ้งเตือนการสัมมนาออนไลน์และการสำรองที่นั่งในกิจกรรมการสัมมนา คุณจะได้รับประกาศนียบัตรทางอีเมลด้วยเช่นกัน ในหลักสูตรหรือโปรแกรมที่มีผู้สอนที่ระะบุไว้ ผู้สอนจะสามารถส่งข้อความทางอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมหลักสูตรหรือโปรแกรมในระหว่างกระบวนการฝึกอบรมได้

การสัมมนาออนไลน์ หลักสูตร และโปรแกรมที่คุณได้เข้าร่วม รวมทั้งพฤติกรรมการใช้งานของคุณ จะถูกบันทึกไว้ภายในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ เพื่อปรับข้อเสนอของเราให้เหมาะสมที่สุด สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด จะมีการบันทึกความคืบหน้าในการเรียนรู้ของคุณ คำตอบของคุณ และผลการทดสอบของคุณไว้ เพื่อบันทึกความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณ และเพื่อให้สามารถสร้างประกาศนียบัตรการฝึกอบรมขึ้นมาได้

ในบางหลักสูตร เราเสนอโอกาสให้คุณได้จดบันทึกของตนเองในเอกสารการเรียนรู้แบบ PDF สำหรับการนี้เราทำงานร่วมกับบริษัท Amaplex Software (Avenue de Hony 24, 4130 Esneux, เบลเยียม) ถ้าคุณรับโอกาสจากข้อเสนอนี้ ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกส่งไปยัง Amaplex Software ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่ Amaplex Software สามารถดูได้ที่นี่: https://amanote.com/legal/b2b-privacy-policy/

ความมุ่งประสงค์:
การใช้งานและการปรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้เหมาะสมที่สุด

พื้นฐานทางกฎหมาย:
การปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย b) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

MED-EL Remote Check ทำให้คุณสามารถทำการทดสอบการได้ยินได้ด้วยตนเอง

ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกจะส่งคำเชิญส่วนบุคคลสำหรับการทดสอบให้แก่คุณทางอีเมลหรือ SMS จะมีการถ่ายโอนข้อมูลการทดสอบของคุณไปยังผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกของคุณเพื่อการประเมินผล หลังจากที่ทำการทดสอบเสร็จแล้ว คุณจะได้รับการตอบกลับจากผู้เชี่ยวชาญในการรักษา

สามารถเข้าถึง Remote Check ได้ทางบัญชี myMED-EL ของคุณ ข้อมูลต่อไปนี้จะเก็บไว้ที่ MED-EL ในนามคลินิกของคุณ: ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เพศ วันเดือนปีเกิด การนัดหมาย วันที่ทดสอบและผลการทดสอบ การประเมิน ข้อคิดเห็นใดๆ และภาพถ่าย ข้อมูลจะเก็บไว้ในรูปแบบที่ได้รับการเข้ารหัสลับบนเซิร์ฟเวอร์ AWS ในศูนย์ข้อมูลภายในสหภาพยุโรป AWS, Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 ประเทศลักเซมเบิร์ก สารสนเทศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy/

MED-EL ใช้ข้อมูลการใช้งานแอปจากแอปในรูปแบบที่ไม่มีการระบุตัวตน เพื่อการวิจัยและเพื่อเป็นสถิติ รวมทั้งเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ความมุ่งประสงค์:
ประสิทธิภาพและการประเมินผลการทดสอบการได้ยิน โดยการถ่ายโอนข้อมูลไปยังคลินิกของคุณ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม - ข้อ 6 (1) a, ข้อ 9 (2) a, ข้อ 6 (1) b – การปฏิบัติตามสัญญา, ฐานประโยชน์อันชอบธรรม – ข้อ 6 (1) f และข้อ 89 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป – ข้อ 6 (1) f) และข้อ 89 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป – สถิติ การวิจัย และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

แพลตฟอร์ม myMED-EL ทำให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าถึงข้อเสนอของ MED-EL แบบส่วนตัวได้ เราประมวลผลข้อมูลประเภทต่อไปนี้ตามบทบาทที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อที่จะรับรองความถูกต้องในการลงทะเบียนของคุณ และเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและบริการที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือความต้องการทางอาชีพของคุณไว้ให้:

ที่อยู่อีเมล ชื่อ ที่อยู่ ประเทศ วันเดือนปีเกิด รายละเอียดของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ชนิดผลิตภัณฑ์ หมายเลขลำดับ ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ อาชีพ สถาบัน และที่อยู่ของสถาบัน

วันเดือนปีเกิดเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้สำหรับเด็กจัดเตรียมขึ้นด้วยความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น

เราใช้รายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อ

 • ส่งข้อความเกี่ยวกับบัญชี myMED-EL ของคุณให้แก่คุณ
 • ตอบคำถามเพิ่มเติมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์ตัวคุณว่าเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ MED-EL
 • แจ้งให้คุณทราบว่าคุณมีบัญชี myMED-EL แล้ว

MED-EL ใช้ข้อมูลนี้ในรูปแบบที่ไม่มีการระบุตัวตน เพื่อเป็นสถิติ เพื่อการวิจัย และเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

การรับรองความถูกต้องสำหรับการเข้าถึง myMED-EL และบริการส่วนตัว ดำเนินการโดยการใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ Auth0 ซึ่งเป็นบริการของ Auth0 Inc.,10800 NE 8th, St. Suite 700, Bellevue, WA 98004 ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้องมีการส่งต่อที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณไปยัง Auth0 เพื่อให้กระบวนการเข้าสู่ระบบเป็นไปอย่างปลอดภัย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://auth0.com/terms/ และที่นี่ https://auth0.com/privacy/ คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อเรา เช่น ทางอีเมลในโพรไฟล์ myMED-EL ของคุณโดยตรง

ความมุ่งประสงค์:
เราจำเป็นต้องมีรายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และเพื่อดำเนินการตามบริการที่จำเป็นและตามคำขอติดต่อ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) a) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป, การปฏิบัติตามสัญญา - ข้อ 6 (1) b) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป และข้อ 89 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป – การวิจัยและการปรับปรุงบริการสำหรับผลิตภัณฑ์

หากคุณใช้เว็บช็อปของเรา คุณจะสามารถสั่งผลิตภัณฑ์จาก MED-EL ได้ เราจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ: ชื่อ, รายละเอียดการติดต่อ, อีเมล, ที่อยู่สำหรับใบเรียกเก็บเงิน, ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า, ชื่อบริษัท (เป็นทางเลือก), หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ไอพี และข้อมูลเบราว์เซอร์

ความมุ่งประสงค์:
ดำเนินงานร้านค้า ให้บริการ และดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
การปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย b) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

เรามีแบบทดสอบและแบบสำรวจการได้ยินออนไลน์ให้ทำบนเว็บไซต์ รวมถึงทางเลือกในการอัปโหลดออดิโอแกรมหรือผลการทดสอบในบางประเทศ ข้อมูลของคุณ (ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ อายุ เพศ ผลการทดสอบ การรับรู้เสียงพูด ออดิโอแกรม) จะถูกส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญของ MED-EL ในพื้นที่ของคุณ โดยจะขึ้นอยู่กับการทดสอบ

สำหรับผู้เยาว์นั้น ตัวแทนทางกฎหมายของผู้เยาว์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถส่งคำขอนี้ได้

ความมุ่งประสงค์:
การตอบ/ช่วยเหลือในสิ่งที่คุณร้องขอเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาการได้ยินที่เรามีให้บริการ การวิเคราะห์ออดิโอแกรม/ผลการทดสอบของคุณ และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการได้ยินของคุณ

ผลการทดสอบจะถูกประมวลผลในรูปแบบที่ไม่มีการระบุตัวตน โดยมีวัตถุประสงค์ในทางสถิติและการวิจัย

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) a), ข้อ 9 (2) ข้อย่อย a) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป และฐานประโยชน์อันชอบธรรม – ข้อ 6 (1) f) และข้อ 89 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป - สถิติ การวิจัยและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

คุณสามารถติดต่อ MED-EL (เช่น ส่งคำขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนช่วยเหลือ ฯลฯ) ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มติดต่อของเรา โดยปรกติแล้วจะทำการติดต่อทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์หากให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้

เมื่อส่งแบบฟอร์มติดต่อ จะมีการประมวลผลข้อมูลของคุณซึ่งอยู่ในเขตข้อมูลการติดต่อ (ชื่อ, อาชีพ (เช่น ศัลยแพทย์ ผู้ให้การบริบาลที่บ้าน นักแก้ไขการได้ยิน), ความสนใจ (ความสนใจทางวิชาชีพ), โทรศัพท์, ที่อยู่ (ถนน บ้านเลขที่ เมือง รหัสไปรษณีย์ ภูมิภาค ประเทศ), อีเมล, คุณสนใจที่จะมีชื่ออยู่ในรายชื่อส่งเมลหรือไม่)

รายละเอียดคำขอและการติดต่อของคุณจะได้รับการส่งต่อไปยังสำนักงาน MED-EL ที่ใกล้ที่สุด หรือพันธมิตรที่ได้รับการรับรองในประเทศของคุณ

ความมุ่งประสงค์:
การตอบ/ช่วยเหลือคุณในสิ่งที่คุณร้องขอ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
การปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อดำเนินขั้นตอนก่อนสัญญา – ข้อ 6 (1) b) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

ในแบบฟอร์มติดต่อบางแบบฟอร์มนั้น เราใช้ “hCAPTCHA” ซึ่งเป็นบริการของบริษัท Intuition Machines, Inc. 1065 SW 8th St #704, Miami FL 33130 สหรัฐอเมริกา สารสนเทศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ด้วยเครื่องมือนี้เราจะตรวจสอบว่ามนุษย์หรือโปรแกรมอัตโนมัติ (บอท) เป็นผู้ดำเนินการป้อนข้อมูล การวิเคราะห์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา hCAPTCHA จะใช้ข้อมูลต่างๆ สำหรับการวิเคราะห์นี้ (เช่น ที่อยู่ IP เวลาในการเยี่ยมชม การคลิกเมาส์)

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม - ข้อ 6 (1) f) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป - การป้องกันบอทและข่าวขยะ

ReDi (Rehabilitation Digital) เป็นแอปการฟื้นฟูที่ใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เทคโนโลยีการได้ยินฝึกทักษะทางการได้ยินและการพูดเมื่อใดและที่ใดก็ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

การลงทะเบียน:

คุณสามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี myMED-EL สำหรับแอปพลิเคชันมือถือ ReDi ได้เพื่อที่จะใช้แอป ReDi ในการลงทะเบียน เราจะบันทึกชื่อและที่อยู่อีเมลเป็นฟิลด์บังคับ ส่วนที่อยู่และวันเดือนปีเกิดเป็นข้อมูลที่ไม่บังคับ สำหรับการรับรองความถูกต้อง MED-EL ใช้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์ Auth0 ซึ่งเป็นบริการของ Auth0 Inc.,10800 NE 8th, St. Suite 700, Bellevue, WA 98004 ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้องมีการถ่ายโอนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณเพื่อให้กระบวนการเข้าสู่ระบบเป็นไปอย่างปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่ีมเติมที่ https://auth0.com/terms/ และ https://auth0.com/privacy/

ความมุ่งประสงค์:
การลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันมือถือ ReDi

พื้นฐานทางกฎหมาย:
การปฏิบัติตามสัญญา - ข้อ 6 (1) b แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

การประมวลข้อมูลเสียง:

เราใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการแปลงคำพูดเป็นข้อความบนคลาวด์ของกูเกิล เพื่อเก็บรักษาและวิเคราะห์ข้อมูลเสียงของคุณ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปยังระบบของกูเกิลเพื่อความมุ่งประสงค์นี้ สารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล: https://policies.google.com/privacy

ความมุ่งประสงค์:
การประมวลข้อมูลเสียง

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) a, 9 (2) a และการปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) b แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

การแก้ปัญหาและการปรับปรุงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้แอป ReDi:

ด้วยการลงทะเบียนและใช้แอป ReDi เราจะสามารถเรียกดูข้อมูลการวิเคราะห์ความล้มเหลวและข้อมูลการใช้ในรูปแบบนิรนามได้ เราใช้บริการ Visual Studio App Center Analytics and Diagnostics จาก Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052-6399 ประเทศสหรัฐอเมริกา สารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล: https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/gdpr/

ความมุ่งประสงค์:
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ และความน่าเชื่อถือ เพื่อปรับปรุงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้แอป ReDi และแอปพลิเคชันมือถือในอนาคต

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม - ข้อ 6 (1) f แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

การส่งการแจ้งเตือนแบบพุช:

เราใช้การแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อแจ้งให้คุณทราบข้อมูลที่ถูกปรับให้เป็นปัจจุบันในแอป เช่น เนื้อหาที่ได้รับการกำหนดใหม่ สมาร์ทโฟนสามารถรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้เช่นกันแม้ไม่ได้ใช้งานแอปอยู่ การส่งการแจ้งเตือนเหล่านี้ใช้ OneSignal, 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA ประเทศสหรัฐอเมริกา สารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลสามารถดูได้ที่นี่: https://onesignal.com/privacy

ความมุ่งประสงค์:
การส่งการแจ้งเตือนแบบพุช

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม - ข้อ 6 (1) a แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

MED-EL มีแอปพลิเคชันหลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกและการช่วยเหลือในการฟื้นฟูโดยเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์ท่องเว็บ แอปพลิเคชันเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวในตัวเอง

ความมุ่งประสงค์ของแอปพลิเคชันเหล่านี้คือ เพื่อช่วยให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากผลิตภัณฑ์ของ MED-EL; เพื่อให้ได้ยินและเข้าใจได้ดีขึ้น, เพื่อทำให้การเรียนรู้ก้าวหน้า และเพื่อมอบคุณลักษณะด้านคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ใช้ของเรา บางแอปสามารถส่งผลทดสอบในรูปแบบ pdf ทางอีเมลได้

การลงทะเบียนดำเนินการผ่านทางบัญชี myMED-EL ของคุณ

ความมุ่งประสงค์:
การใช้แอปมือถือเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟู การฝึก และการช่วยเหลือ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) a, 9 (2) a และการปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) b แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

คุณสามารถค้นหา MED-EL ทางออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ เราใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้สื่อสารกับคุณและโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และงานของเรา ข้อคิดเห็นของคุณจะใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจะได้รับสถิติแบบไม่ระบุตัวตนจากผู้ให้บริการเหล่านี้เกี่ยวกับ: ข้อคิดเห็น การแชร์ การไลค์ การบอกรับเป็นสมาชิก และปฏิสัมพันธ์ในทำนองนี้ คุณสามารถดูข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการได้ด้านล่าง

เรารับผิดชอบร่วมกับผู้ให้บริการ สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อได้ทั้งผู้ให้บริการและเรา

ความมุ่งประสงค์:
การสื่อสารออนไลน์ โฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ประเมินข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม – ข้อ 6 (1) f) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป – ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

X
X เป็นบริการของบริษัทเอ็กซ์คอร์ป (X Corp.), 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 สารสนเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล: https://twitter.com/en/privacy

ยูทูบ
ยูทูบเป็นบริการของ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 ประเทศไอร์แลนด์ สารสนเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล: https://policies.google.com/privacy

LinkedIn
LinkedIn เป็นบริการของ LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 ประเทศไอร์แลนด์ สารสนเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม
เป็นบริการของ บจก. เมตา แพลตฟอร์ม ไอร์แลนด์ (Meta Platforms Ireland Ltd.) (เฟซบุ๊ก), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 ประเทศไอร์แลนด์
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเมตา https://www.facebook.com/privacy/explanation หรืออินสตาแกรม https://help.instagram.com/519522125107875
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่เช่นกัน: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการประชุม กิจกรรม ฯลฯ ข้อมูลของคุณจะถูกส่งผ่านไปยังบุคคลภายนอก (ผู้จัดงานประชุมมืออาชีพ โรงแรม บริษัทขนส่ง บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่วีซ่า) อย่างสอดคล้องกับรายละเอียดของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรลุผลตามสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจองโรงแรมและการเดินทาง การขนส่ง การลงทะเบียน และการจัดหาวีซ่า
ในระหว่างการประชุมและกิจกรรม จะมีการถ่ายรูปเพื่อการเตรียมเอกสารภายใน และเพื่อการจัดพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์

ความมุ่งประสงค์:
การจัดการประชุม กิจกรรม ฯลฯ ประชาสัมพันธ์ และการเตรียมเอกสาร

พื้นฐานทางกฎหมาย:
การปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) b) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป และฐานประโยชน์อันชอบธรรม – ข้อ 6 (1) f) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป – รูปถ่ายเพื่อการจัดเตรียมเอกสารภายใน และการจัดพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์

MED-EL จัดงานและกิจกรรมออนไลน์ การประชุมออนไลน์ การสัมมนาผ่านเว็บ และการให้คำปรึกษาออนไลน์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสำหรับนักแก้ไขการได้ยิน นักพยาธิวิทยาการพูด และศัลยแพทย์ ผ่านการประชุมทางวิดีโอ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนและเพื่อสื่อสารกับคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้: ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล อาชีพ สถาบัน เมือง/ประเทศ ชื่อของตัวแทน MED-EL

กิจกรรมออนไลน์อาจได้รับการบันทึกไว้และหาดูได้ทางสำนักวิชาของ MED-EL

เราใช้ผู้ให้บริการต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของกิจกรรมออนไลน์:

“WebEx” เป็นบริการของ Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134 ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลความเป็นส่วนตัว: http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy.html

Adobe Connect เป็นบริการของ Adobe Systems Software, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24 ประเทศไอร์แลนด์ ข้อมูลความเป็นส่วนตัว: https://www.adobe.com/privacy.html

Zoom เป็นบริการของ Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, California 95113 ประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อมูลความเป็นส่วนตัว: https://zoom.us/privacy

Microsoft Teams เป็นบริการของ Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, Washington 98052 ข้อมูลความเป็นส่วนตัว: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

ความมุ่งประสงค์:
การลงทะเบียนและการเข้าถึงงานและกิจกรรมออนไลน์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาออนไลน์ การสัมมนาผ่านเว็บ และการประชุมทางวิดีโอ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
การปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) b แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป และฐานประโยชน์อันชอบธรรม – ข้อ 6 (1) f แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป – การจัดเตรียมกิจกรรมออนไลน์และวัสดุในการฝึกอบรม

คุณสามารถส่งเอกสารการสมัครที่เราไม่ได้ร้องขอ รวมทั้งเอกสารการสมัครสำหรับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่แสดงรายการไว้ ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 13 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบริบทของการสมัครงานออนไลน์ที่ สารสนเทศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสำหรับผู้สมัคร ของ MED-EL

ความมุ่งประสงค์:
การสมัครงาน

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย a) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

เราให้บริการต่างๆ แบบสมัครใช้งานฟรีผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย โดยเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของ MED-EL รวมทั้งงานของเรา บางครั้งเราจะส่งแบบสำรวจที่ไม่บังคับการตอบออกไป โดยจะขอให้คุณตอบกลับโดยไม่ระบุชื่อ

เราจะประมวลผลชื่อ อาชีพและความสนใจทางอาชีพ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และพฤติกรรมผู้ใช้ (การเปิดอีเมล การคลิกลิงก์ต่างๆ) ของคุณเพื่อให้ทำการตลาดได้อย่างเกี่ยวข้องและแม่นยำ

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยจะมีลิงก์ไว้ให้ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ

MED-EL ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และได้เข้าเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการต่อไปนี้เพื่อทำการตลาดและเพื่อสื่อสารกับคุณอย่างปลอดภัยในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย:

MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Microsoft Dynamics 365 Marketing: https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/get-started/gdpr/

Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Momentive (ก่อนหน้านี้คือ Survey Monkey): https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/?utm_source=momentive

Microsoft Forms: https://privacy.microsoft.com/privacystatement

ความมุ่งประสงค์:
ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะของ MED-EL รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย a) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป และฐานประโยชน์อันชอบธรรม – ข้อ 6 (1) f) การโฆษณาและการปรับข้อเสนอออนไลน์ให้เหมาะสมที่สุดตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

ชุมชน Hearpeers เป็นชุมชนนานาชาติของ MED-EL สำหรับผู้รับประสาทหูเทียมและผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อม เป็นที่ที่ผู้ใช้ประสาทหูเทียมและทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับประสาทหูเทียมสามารถติดต่อกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสุดท้ายคือได้ยินเสียงในชีวิตอีกครั้ง สมาชิกคนอื่นๆ จะเห็นชื่อ(เล่น) ของคุณ รูปของคุณ และเนื้อหาที่คุณโพสต์

การลงทะเบียนจะดำเนินการผ่านบัญชี myMED-EL ของคุณ

พี่เลี้ยง Hearpeers
พี่เลี้ยง Hearpeers เป็นผู้ที่ได้ผ่านการบวนการสำหรับประสาทหูเทียมมาด้วยตนเอง เป็นผู้ที่เข้าใจความกังวลของคุณ และสามารถให้การช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อพี่เลี้ยงเพื่อการสนทนาส่วนตัวโดยตรงอย่างเป็นความลับ เพื่อที่จะรับการช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวจากผู้ที่เข้าใจ และรับคำตอบสำหรับคำถามส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับประสาทหูเทียม ซึ่งเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์

พี่เลี้ยงของคุณจะแบ่งปันข้อมูลการติดต่อของคุณกับ MED-EL (ชื่อ อีเมล์ คำถามแรกเริ่ม) เพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือคุณในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้ เนื้อหาของการสนทนาจะยังคงถูกเก็บเป็นความลับระหว่างคุณกับพี่เลี้ยง

ฟอรัม Hearpeers
การเข้าถึงฟอรัม Hearpeers รวมอยู่ในการลงทะเบียนด้วยเช่นกัน ฟอรัมนี้่เป็นบริการเครือข่ายทางสังคมที่ MED-EL ให้การสนับสนุน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นที่รวมของผู้รับประสาทหูเทียม ผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อม ผู้ให้การดูแล และครอบครัวจากทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ สมาชิกสามารถโพสต์และตอบคำถาม รวมทั้งแบ่งปันเนื้อหาที่เป็นภาพได้ สมาชิกและผู้เยี่ยมชมที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ จะสามารถเห็นเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์ ชื่อ(เล่น)ของคุณ และรูปของคุณ (หากมีการอัปโหลด) ได้โดยเปิดเผย

ความมุ่งประสงค์:
ลงทะเบียนเข้าสู่ชุมชน Hearpeers

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม - ข้อ 6 (1) a) และข้อ 9 (2) a) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

หากคุณอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งผ่านทางเบราว์เซอร์ คลินิกและพันธมิตรการจัดจำหน่ายใกล้ๆ จะแสดงขึ้น ระบบจะหาตำแหน่งของคุณโดยการระบุตำแหน่งที่อยู่ IP ของคุณ ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกไว้

ความมุ่งประสงค์:
การแสดงคลินิกและพันธมิตรการจัดจำหน่ายที่ใกล้กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) ข้อย่อย a) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

Paypal
ในบางประเทศ เรายอมรับการชำระเงินออนไลน์ทาง Paypal (Europe) S.a.r.L, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 ประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกแบ่งปันระหว่าง MED-EL กับ Paypal อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ IP และ ID ธุรกรรม

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

ความมุ่งประสงค์:
การชำระเงินโดย PayPal

พื้นฐานทางกฎหมาย:
การปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) b แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ คุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสื่อออนไลน์ของเราที่มีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการฝังผลิตภัณฑ์ MED-EL ผ่านทางบัญชี myMED-EL ของคุณได้

วีดิทัศน์โฮสต์โดยแพลตฟอร์ม Vimeo (บริษัท Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011 สหรัฐอเมริกา) สามารถอ่านสารสนเทศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ Vimeo ได้จากที่นี่: https://vimeo.com/privacy

ความมุ่งประสงค์:
การลงทะเบียนใช้ห้องสมุดวีดิทัศน์ทางศัลยกรรม

พื้นฐานทางกฎหมาย:
การปฏิบัติตามสัญญา – ข้อ 6 (1) b) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

ใครจะได้รับข้อมูลของคุณ

ข้อมูลอาจถูกส่งต่อภายในกลุ่มบริษัท MED-EL มีเพียงสาขา แผนก หรือพนักงานเหล่านั้นเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลที่เหมาะสม

การส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก:

เราใช้ผู้ให้บริการและบุคคลภายนอก ("ผู้ประมวลผลข้อมูล") ต่างๆ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือของเราอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บริการที่เป็นมิตรกับผู้ใช้แก่คุณ

MED-EL ใช้เฉพาะผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว และเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลที่ให้การรับประกันอย่างเพียงพอภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากเป็นไปได้ เราจะเลือกพันธมิตรความร่วมมือที่มีที่ตั้งหรือมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายในสหภาพยุโรป (EU)

เรามอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ให้บริการภายนอกที่มีสำนักงานใหญ่หรือเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกสหภาพยุโรป เพื่อที่จะสามารถให้บริการบางอย่างกับคุณได้

สำหรับประเทศที่ไม่ได้รับประกันระดับการคุ้มครองข้อมูลที่ดีพอตามข้อ 45 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป เช่น สหรัฐอเมริกา เราใช้ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปเป็นการรับประกันที่เหมาะสม และเราตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลและเอกสารรับรองต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับการคุ้มครองข้อมูลของคุณเป็นไปตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินหรือเพื่อการดูแลสุขภาพของคุณ อาจต้องส่งข้อมูลต่อไปยังบริษัทประกันสุขภาพหรือสถาบันทางการแพทย์

การอัปเดต

ส่วนใหญ่แล้ว การอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะดำเนินการตามผลป้อนกลับโดยตรงจากคุณหรือตามการเปลี่ยนแปลงที่แจ้งให้เราทราบ อย่างไรก็ตาม อาจมีการอัปเดตเมื่อได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกหรือเมื่อมีการใช้ข้อมูลที่เข้าถึงได้ทางสาธารณะ

ข้อมูลของคุณจะได้รับการเก็บรักษาไว้นานเพียงใด

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นตลอดความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา (การเริ่มต้น การดำเนินการตามสัญญา และการสิ้นสุดสัญญา) ตลอดจนตามข้อผูกพันในการเก็บรักษาและการเก็บเอกสารหลักฐานตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อผูกพันที่เกิดจากประมวลกฎหมายพาณิชย์ของออสเตรีย (Austrian Commercial Code, UGB) และประมวลกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลาง (Federal Tax Code, BAO) หรือเพื่อยืนยัน ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

นอกจากนี้ ระยะเวลาการเก็บรักษายังตัดสินจากระยะเวลาการจำกัดตามตัวบทกฎหมายอีกด้วย เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งทั่วไป (General Civil Code, ABGB) โดยปกติแล้วระยะเวลาจะอยู่ที่ 30 ปี แต่ในบางกรณีจะอยู่ที่ 3 ปีเท่านั้น

ดังนั้น โดยหลักแล้ว ข้อมูลของคุณจะถูกลบออกหลังจากการดำเนินการตามสัญญาเสร็จสิ้นลง หรือหลังจากที่คุณเพิกถอนความยินยอม หรือหลังจากที่คุณคัดค้าน ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อให้บรรลุข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อการสร้าง ดำเนินการ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย จะมีการประมวลผลเพิ่มเติมต่อเมื่อคุณได้ยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้ข้อมูลของคุณต่อไป หรือต่อเมื่อเราได้สงวนการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

อาจมีการทำให้ข้อมูลเป็นนิรนามแทนการลบข้อมูลทิ้งไป ในกรณีนี้ ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นส่วนตัวใดๆ จะถูกลบออกโดยไม่สามารถกู้คืนได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่บังคับใช้ข้อผูกพันในการยกเลิกการคุ้มครองข้อมูลอีกต่อไป ในกรณีนี้จะไม่สามารถเรียกข้อมูลอ้างอิงส่วนตัวกลับคืนมาได้

สิทธิของคุณ

ภายใต้ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป คุณมีสิทธิต่อไปนี้:

 • สิทธิในการเข้าถึง – ข้อ 15 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิที่จะขอรับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเองกำลังได้รับการประมวลผลอยู่หรือไม่ และสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่กำลังประมวลผลอยู่จริง
 • สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง – ข้อ 16 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิที่จะขอให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณเองให้ถูกต้องอย่างไม่ล่าช้าเกินควร
 • สิทธิในการลบล้าง ("สิทธิที่จะถูกลืม") – ข้อ 17 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิที่จะขอให้มีการลบล้างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเองอย่างไม่ล่าช้าเกินควร
 • สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อ 18 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิที่จะขอรับการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในความสามารถในการย้ายข้อมูลข้อ 20 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเองที่คุณให้แก่เราในรูปแบบเชิงโครงสร้างที่ใช้ทั่วไปและที่อ่านด้วยเครื่องจักรได้ และสิทธิที่จะส่งผ่านข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้ควบคุมคนอื่นโดยไม่ถูกขัดขวาง
 • สิทธิในการคัดค้านข้อ 21 แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป:
  สิทธิในคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเองซึ่งอิงตามข้อ 6 (1) ข้อย่อย e) หรือ f) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ด้วยมูลเหตุที่สัมพันธ์กับสถานการณ์เฉพาะของคุณในเวลาใดก็ตาม

ในเรื่องที่การประมวลผลข้อมูลจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ คุณจะสามารถเพิกถอนความยินยอมสำหรับการใช้งานในอนาคตได้ทุกเมื่อ โดยการส่งอีเมลมาที่ privacy@medel.com หรือโดยการปรับการเลือกของคุณในการตั้งค่าคุกกี้ของเรา

หากประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลของคุณ เปลี่ยนตัวเลือกในการติดต่อของคุณ หรือแจ้งคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาส่งอีเมลมาที่ privacy@medel.com หรือติดต่อสำนักงาน MED-EL ส่วนภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่งที่ใกล้คุณที่สุด: สำนักงาน MED-EL ทั่วโลก

แม้ว่าเราจะพยายามตอบคำถามหรือข้อกังวลใดๆ ที่คุณอาจมี แต่ถ้าคุณเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลของคุณฝ่าฝืนกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล หรือถ้ามีการฝ่าฝืนสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของคุณในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คุณสามารถร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลได้ ในประเทศออสเตรียนั้นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบ

มีข้อผูกพันที่บังคับว่าต้องให้ข้อมูลหรือไม่

ในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างและดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เราเก็บรวบรวมเท่านั้น และคุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ของคุณด้วย หากปราศจากข้อมูลนี้ โดยปกติแล้วเราจะต้องปฏิเสธการปฏิบัติตามสัญญา หรือจะไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาที่มีอยู่ได้อีกต่อไปและสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเวลาต่อมา

ข้อมูลของฉันใช้เพื่อการตัดสินใจแบบอัตโนมัติที่รวมถึงการทำโพรไฟล์ด้วยหรือไม่

เราไม่ใช้การตัดสินใจแบบอัตโนมัติตามข้อ 22 แห่งกฎการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

การรักษาความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นในการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย เราได้วางวิธีดำเนินการทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางการบริหารจัดการ เพื่อพิทักษ์รักษาและทำให้ข้อมูลที่เราเก็บทางออนไลน์มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม ทันทีที่คุณใช้ลิงก์เหล่านี้เพื่อออกจากไซต์ของเรา คุณควรทราบว่าเราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์อื่นนั้น เพราะฉะนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดที่คุณให้ในขณะที่กำลังเยี่ยมชมไซต์ดังกล่าวได้ และไซต์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ คุณควรใช้ความระมัดระวังและดูถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับเว็บไซต์ดังกล่าว

 

เกี่ยวกับคุกกี้ในเว็บไซต์นี้

เพื่อเสนอประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหมาะสมที่สุดให้คุณ (เช่น ภาษาที่ชอบหรือการตั้งค่าหน้าของคุณ) เราใช้คุกกี้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณเพื่อให้แน่ใจในการเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อทำให้การทำงานของเว็บไซต์เหมาะสมที่สุด และเพื่อจัดหาเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับคุณ คุกกี้สำคัญสำหรับให้เว็บไซต์ของเราทำหน้าที่อย่างถูกต้องด้วย

คลิก „ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด“ เพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมดและไปต่อที่เว็บไซต์โดยตรง หรือคลิกที่ „การตั้งค่าคุกกี้“ เพื่อดูคำอธิบายลักษณะของชนิดคุกกี้ที่เราใช้โดยละเอียดและตัดสินใจว่าควรบันทึกบางคุกกี้หรือไม่ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมสำหรับการใช้งานในอนาคตได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าคุกกี้ของเราโดยตรง

เราใช้ผู้ให้บริการต่อไปนี้เพื่อการปรับปรุงและการปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุดของเว็บไซต์:

เราใช้ "Google Ads" ซึ่งเป็นบริการของ Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4 ประเทศไอร์แลนด์

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของ Google ที่: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en

เราใช้ Google Ads เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับให้เหมาะสม โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจให้กับคุณ และเพื่อปรับปรุงรายงานประสิทธิภาพของแคมเปญ เราไม่เก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เรารับการประเมินผลทางสถิติจาก Google โดยไม่มีการระบุตัวตนเท่านั้น Google Ads จะสร้างการเชื่อมโยงโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google อย่างอัตโนมัติ เราไม่มีอิทธิพลต่อขอบเขตและการนำข้อมูลที่เก็บโดย Google ไปใช้ต่อ

ความมุ่งประสงค์:
การปรับข้อเสนอทางการตลาดของเราให้เหมาะสม

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) a แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของบริษัท Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 สหรัฐอเมริกา) การใช้งานรวมถึงโหมดปฏิบัติการแบบ Universal Analytics ด้วย ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดข้อมูล กำหนดเซสชัน และกำหนดการโต้ตอบบนอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับไอดีที่เป็นนามแฝงของผู้ใช้ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น จึงทำให้การวิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้บนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก

ในนามของผู้ควบคุมเว็บไซต์นี้ กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้เว็บไซต์ของคุณ เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต แก่ผู้ควบคุมเว็บไซต์

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่: https://policies.google.com/

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) a แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

เราใช้ Google Tag Manager ซึ่งเป็นเครื่องมือของ Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 ประเทศไอร์แลนด์ บนเว็บไซต์ของเรา

Google Tag Manager เองนั้นไม่ได้เก็บคุกกี้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม Google Tag Manager จะกระตุ้นให้มีการเปิดใช้งานแท็กเพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้เพื่อให้มีการออกแบบที่ตรงตามความต้องการ และเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมที่สุด

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  Tag Manager ที่: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en

เว็บไซต์นี้ใช้ Matomo ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ด้านการโฆษณาที่จัดให้โดย Matomo.org ซึ่งเป็นบริการของ InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, นิวซีแลนด์, NZBN 6106769

บริการดังกล่าวไม่ได้ตั้งคุกกี้ใดๆ ที่ต้องมีความยินยอม และสามารถเข้าถึงที่อยู่ไอพีที่เป็นเกณฑ์ตัดสิน และที่อยู่ไอพีแบบนิรนามของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เท่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Matomo ที่ https://matomo.org/matomo-cloud-privacy-policy

คุณอาจเลือกที่จะป้องกันไม่ให้เว็บไซต์นี้รวบรวมและวิเคราะห์การกระทำที่คุณทำที่นี่ได้ การทำเช่นนั้นจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ แต่จะป้องกันไม่ให้เจ้าของเรียนรู้จากการกระทำของคุณ และจะสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับคุณและผู้ใช้คนอื่นๆ อีกด้วย คลิกที่นี่เพื่อเลือกไม่เข้าร่วม

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม – ข้อ 6 (1) f) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป – เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

เราใช้บริการ “เฟซบุ๊กพิกเซล”, “API คอนเวอร์ชั่น” และ “Facebook Custom Audiences” ของ บจก. เมตา แพลตฟอร์ม ไอร์แลนด์ (เฟซบุ๊ก), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, ประเทศไอร์แลนด์

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของเมตาที่: https://m.facebook.com/privacy/explanation

บริการเหล่านี้จะทำให้เมตาสามารถแสดงโฆษณาของเราบนเฟซบุ๊ก ให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราแล้วและได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับหัวข้อหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างดูได้เท่านั้น

ความมุ่งประสงค์:
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการปรับให้เหมาะสม โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพื่อวางโฆษณาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจบนเฟซบุ๊ก ซึ่งจะช่วยปรับปรุงข้อเสนอของเราให้ดีขึ้น

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) a แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

เราใช้สิ่งที่เรียกว่าปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย (หลังจากนี้จะเรียกว่า “ปุ่ม”) เพื่อเชื่อมโยงเว็บไซต์ของเราเข้ากับเครือข่ายทางสังคมด้วยเช่นกัน:

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • เมตา แพลตฟอร์ม (ความคิดเห็นในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม, ปุ่มถูกใจและวิดเจตทางสังคม)
 • LinkedIn (ปุ่ม LinkedIn และวิดเจตทางสังคม)
 • X (ปุ่ม X และวิดเจตทางสังคม)
 • กูเกิล (ปุ่มกูเกิล พลัส และวิดเจตทางสังคม, ปุ่มยูทูบ และวิดเจ็ตทางสังคม)

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ปุ่มเหล่านี้จะปิดใช้งาน กล่าวคือ ปุ่มจะไม่ส่งข้อมูลใดๆ ไปยังเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องหากคุณไม่ได้สั่ง คุณสามารถเปิดใช้งานปุ่มได้โดยการคลิก ปุ่มจะยังคงเปิดใช้งานอยู่จนกว่าคุณจะปิดใช้งานปุ่มหรือลบคุกกี้

หลังจากเปิดการใช้งานแล้วจะมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายทางสังคม หากคุณเข้าใช้งานเครือข่ายทางสังคมอยู่แล้ว เครือข่ายทางสังคมจะสามารถกำหนดการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของคุณให้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

เราไม่มีอิทธิพลต่อปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังเครือข่ายทางสังคม

สำหรับความมุ่งประสงค์และขอบเขตของการเก็บข้อมูล รวมทั้งการใช้ข้อมูลโดยเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนสิทธิที่เกี่ยวข้องและตัวเลือกในการตั้งค่าของคุณเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายทางสังคมนั้นๆ

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ความยินยอม – ข้อ 6 (1) a แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป

Visual Website Optimizer
เว็บไซต์นี้ใช้ Visual Website Optimizer (VWO) เราใช้เครื่องมือนี้สร้างการทดสอบผู้ใช้ เพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมที่สุด และเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเราต่อไป VWO จะวิเคราะห์ข้อมูลคงที่ ที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เครื่องมือนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือทดสอบสมมุติฐานอย่างเป็นระบบ (A/B test) ข้อมูลเช่นจำนวนผู้เยี่ยมชม พฤติกรรมการคลิก และเวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้ใช้อยู่ในเว็บไซต์ จะถูกกำหนดให้กับตัวแปรทดสอบที่เกี่ยวข้อง

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม – ข้อ 6 (1) f) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป – การปรับเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมที่สุดและการพัฒนาเว็บไซต์ขั้นต่อไป

imgIX
บนเว็บไซต์ของเรามีการใช้ imgIX เพื่อปรับรูปภาพให้เหมาะสมตามเวลาจริง ซึ่งเป็นบริการของบริษัท Zebrafish Labs Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, ประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่: https://imgix.com/privacy

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม – ข้อ 6 (1) f) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป – การแสดงรูปภาพที่ได้รับการปรับอย่างเหมาะสมตามเวลาจริง

Pantheon
เพื่อให้เราสามารถให้บริการทางออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เราจึงใช้บริการของผู้ให้บริการโฮสต์เว็บ Pantheon (Pantheon Systems, Inc., 717 California Street, San Francisco, CA 94108) กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่: https://www.pantheon-inc.com/privacy-statement

พื้นฐานทางกฎหมาย:
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม – ข้อ 6 (1) f) แห่งระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป – การจัดเตรียมเว็บไซต์ของเราอย่างปราศจากข้อผิดพลาดและปลอดภัย

 

นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม 2023

 

Select your Language

Please, select a language for this page