ออดิโอแกรม

ออดิโอแกรมเป็นแผนภาพที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินใช้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า คุณสามารถได้ยินได้ดีเพียงใด ออดิโอแกรมสามารถแสดงได้ว่าคุณมีการสูญเสียการได้ยินหรือไม่ คุณอาจมีการสูญเสียการได้ยินชนิดใด และสามารถช่วยระบุวิธีแก้ปัญหาการได้ยินที่เหมาะสมได้

การแสดงการสูญเสียการได้ยิน

ออดิโอแกรมเป็นกราฟแสดงเสียงที่เบาที่สุดที่ใครสักคนจะสามารถได้ยินได้ที่ความถี่จำเพาะ เสียงสูงอย่างเช่นนกร้องหรือเด็กร้องเสียงแหลม เป็นเสียงที่มีความถี่สูง เสียงที่ความถี่ต่ำๆ เป็นเสียงที่ต่ำกว่าปรกติ เช่น สุนัขเห่า หรือเสียงของเครื่องตัดหญ้า

ในระหว่างการทดสอบการได้ยินนั้น นักแก้ไขการได้ยินจะเล่นเสียงระดับต่างๆ ให้ฟังครั้งละหนึ่งความถี่ เสียงเบาที่สุดที่คนคนหนึ่งจะสามารถได้ยินได้ที่แต่ละความถี่จะถูกทำเครื่องหมายไว้บนออดิโอแกรม แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่าเสียงในชีวิตประจำวันน่าจะอยู่ตรงไหนบนออดิโอแกรม

ช่วงความถี่เสียงจะแสดงไว้ที่ด้านบนของออดิโอแกรม ขณะที่คุณไล่ออดิโอแกรมจากซ้ายไปขวา ความถี่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าเสียงจะสูงขึ้น ความดังของสัญญาญเสียงแสดงไว้ที่ด้านซ้ายของออดิโอแกรม ขณะที่คุณไล่ออดิโแกรมจากบนลงล่าง ความดังจะเพิ่มขึ้น

 

การได้ยิน ปรกติ

ในกรณีที่การได้ยินปรกติ คุณควรสามารถได้ยินเสียงที่เบาที่สุดเช่นก๊อกน้ำหยดหรือนกร้องได้โดยไม่ลำบาก เสียงเหล่านี้มีความดังราวๆ 0 ถึง 20 เดซิเบล (dB)

สิ่งที่คุณควรได้ยิน
ออดิโอแกรมแสดงการได้ยินปรกติ
 
 

การสูญเสียการได้ยิน เล็กน้อย

เมื่อสูญเสียการได้ยินเล็กน้อย คุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงหลายอย่างที่เบากว่า 21-40 dB ได้ ที่ระดับนี้คุณสามารถได้ยินเสียงของคนซึ่งดังประมาณ 65 dB แต่จะไม่ได้ยินเสียงที่เบากว่านี้ เช่น นาฬิกาเดิน ก๊อกน้ำหยด หรือเสียงพูดที่เบากว่าปรกติ

สิ่งที่คุณควรได้ยิน
สิ่งที่ใครสักคนที่มีการสูญเสียการได้ยินเล็กน้อยได้ยิน
ออดิโอแกรมแสดงการสูญเสียการได้ยินเล็กน้อย
 
 

การสูญเสียการได้ยิน ปานกลาง

เมื่อสูญเสียการได้ยินปานกลาง คุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงที่เบากว่า 41-70 dB ได้ ซึ่งหมายความว่า คุณอาจไม่สามารถเข้าใจบทสนทนาปรกติหรือได้ยินเสียงกริ่งของโทรศัพท์ได้ การสูญเสียการได้ยินระดับปานกลางนี้ถ้าไม่รักษาก็อาจมีผลต่อชีวิตประจำวันในลักษณะที่มีนัยสำคัญได้

สิ่งที่คุณควรได้ยิน
สิ่งที่ใครสักคนที่มีการสูญเสียการได้ยินปานกลางได้ยิน
 
ออดิโอแกรมแสดงการสูญเสียการได้ยินปานกลาง
 
 

การสูญเสียการได้ยิน รุนแรง

เมื่อสูญเสียการได้ยินรุนแรง คุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงที่เบากว่า 71-90 dB ได้ ซึ่งหมายความว่า คุณอาจไม่สามารถได้ยินเสียงเช่นบทสนทนาดังๆ หรือเสียงการจราจรได้ การสูญเสียการได้ยินรุนแรงจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนคนหนึ่งอย่างมากในเกือบทุกกรณี

สิ่งที่คุณควรได้ยิน
สิ่งที่ใครสักคนที่มีการสูญเสียการได้ยินรุนแรงได้ยิน
 
ออดิโอแกรมแสดงการสูญเสียการได้ยินรุนแรง
 
 

หู หนวก

หูหนวกเป็นการสูญเสียการได้ยินระดับที่มีนัยสำคัญที่สุด เมื่อหูหนวก คุณจะไม่สามารถได้ยินเสียงที่เบากว่า 91-120 dB หรือมากกว่านั้นได้ ซึ่งหมายความว่า คุณอาจไม่สามารถได้ยินเสียงที่ดังมากๆ ได้ด้วยซ้ำ เช่น เครื่องยนต์ของเครื่องบิน รถบรรทุกที่เคลื่อนไปตามถนน หรือสัญญาณเตือนไฟไหม้

สิ่งที่คุณควรได้ยิน
สิ่งที่ใครสักคนที่หูหนวกได้ยิน
 
ออดิโอแกรมแสดงภาวะหูหนวก