ประกาศทางกฎหมาย

รับผิดชอบเนื้อหา:

MED−EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
ประเทศออสเตรีย
โทร.: +43 5 77 88
office@medel.com

หมายเลขทะเบียน FN 48608h
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: ATU 31722507

ประธานบริหาร:
Univ.Doz. Dr. Ingeborg Hochmair