FineTuner

Denna guide är avsedd att hjälpa dig använda och sköta din FineTuner fjärrkontroll.

Knapplåset på FineTuner

FineTuner har ett automatiskt knapplås som man kan välja att använda om man vill undvika oavsiktliga ändringar. Detta låser knappsatsen om ingen knapp har använts på över 10 sekunder.

1

För att aktivera FineTuners knapplås trycker du ned dubbelpilsknappen i över 5 sekunder. FineTuner går då in i programmeringsläget. De röda och gula indikatorlamporna på FineTuner kommer att börja blinka växelvis när FineTuner är i programmeringsläge. Håll sedan ner den högra pilknappen för att aktivera det automatiska knapplåset. FineTuner kommer att bekräfta aktiveringen av det automatiska knapplåset genom att blinka kort med de två gula indikatorlamporna.

2

Tryck på önskad knapp två gånger för att använda FineTuner när knapplåset är aktiverat. Det första knapptrycket låser upp knappsatsen tillfälligt medan det andra trycket utför kommandot. Om du inte trycker på någon annan knapp efter 10 sekunder kommer knappsatsen att låsas igen.

3

För att avaktivera det automatiska knapplåset trycker du på dubbelpilsknappen två gånger och håller ned den i över 5 sekunder. FineTuner går då in i programmeringsläget. Tryck på den vänstra pilknappen för att avaktivera knapplåset. FineTuner kommer att bekräfta avaktiveringen av det automatiska knapplåset genom att blinka kort med de två gula indikatorlamporna.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.