FineTuner

Denna guide är avsedd att hjälpa dig använda och sköta din FineTuner fjärrkontroll.

FineTuners funktioner

Förutom TILL/FRÅN-knappen kan alla andra inställningar för din audioprocessor kontrolleras med FineTuner fjärrkontroll.

Avaktivera först din processor för att synkronisera din audioprocessor med FineTuner. Placera sedan processorns (SONNET och OPUS 2) spole eller själva processorn (RONDO 2 och RONDO) på knappsatsen. Aktivera din processor. Den ska nu synkroniseras med din FineTuner.

1

Tryck på knappen Volym + för att höja volymen med FineTuner. Tryck på knappen Volym - för att sänka volymen.

2

Tryck på den övre känslighetsknappen för att öka känsligheten hos din audioprocessors mikrofon(er). Detta kommer att bredda mikrofonens/mikrofonernas intervall, men det kan även höja bakgrundsljudet. Tryck på den nedre känslighetsknappen för att minska känsligheten hos din audioprocessors mikrofon(er).

3

Förvalsknappen ställer in volym och känslighet till de förinställda värdena som din audionom ställt in. Programmet kommer inte att ändras om du trycker på förvalsknappen.

4

Tryck på en av de fyra knapparna med vita prickar för att välja ett program.

5

Tryck på T-knappen för att sätta igång telespolfunktionen för att ansluta lyssningshjälpmedel. All ljudinmatning kommer då endast genom telespolen och blockerar ljudinmatning från mikrofonen/mikrofonerna. Tryck på knappen MT för att välja en kombination av inmatning från både telespolen och mikrofonen. Trycker snabbt på knappen M (håll inte ner knappen) för att gå tillbaka till inmatning från enbart mikrofonen. Din processor återgår automatiskt till inmatning från endast mikrofonen när processorn avaktiveras och aktiveras igen.

6

För bilaterala användare används den vänstra pilen för att välja enbart den vänstra processorn för kontroll. Med den högra pilen väljs endast den högra processorn. Med dubbelpilen väljs båda processorerna för kontroll.

7

Om du trycker på en knapp och ser FineTuners röda indikatorlampa blinka 3 gånger behöver du byta batteriet i FineTuner.

8

Din audionom kan välja att avaktivera vilken som helst av funktionerna hos FineTuner fjärrkontroll.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.