FineTuner

Denna guide är avsedd att hjälpa dig använda och sköta din FineTuner fjärrkontroll.

Översikt

Du kan använda FineTuner för att justera din MED-EL audioprocessor.
Översikt av FineTuner 
1

Volym

2

Programval

3

Förinställd volym och känslighet

4

Känslighet

5

Val av input

6

Val av processor (för bilaterala användare) och låsfunktion för knappsatsen

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.