SAMBA
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SAMBA-processoren.

Fejlsøgning

Hvis du oplever mindre tekniske problemer, så følg omhyggeligt nedenstående trin for at identificere mulige årsager og løsninger:

1

Tjek batteriets polaritet. Den flade side (+) skal vende opad.

2

Udskift batteriet med et helt nyt.

3

Tjek processoren for snavs eller tegn på skader. Rengør forsigtigt de dele af processoren, som er snavsede, og aftør alle dele, som er våde. I tilfælde af beskadigede komponenter bedes du kontakte din MED-EL-repræsentant.

4

Læs de detaljerede oplysninger om fejlsøgning i din SAMBA-brugervejledning.

5

Kontakt din MED-EL-repræsentant.

 
Bog-ikon

Se flere informationer i brugervejledningen.