SAMBA
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SAMBA-processoren.

Fejlsøgning

Hvis du oplever mindre tekniske problemer, så følg omhyggeligt nedenstående trin for at identificere de mulige årsager og for at afhjælpe fejlen: 

1

Kontroller batteriets polaritet. Den flade side (+) skal vende opad.

2

Kontroller om batteriet er fladt og skal udskiftes.

3

Kontroller audioprocessoren for snavs eller tegn på skader. Rengør forsigtigt alle snavsede audioprocessordele, og tør dem af efter rengøringen. I tilfælde af beskadigede komponenter bedes du kontakte din MED‑EL-repræsentant.

4

Læs de detaljerede oplysninger om fejlfinding i brugsanvisningen til SAMBA.

5

Kontakt din audiolog og/eller din MED‑EL-repræsentant.

 
Bog-ikon

Se flere informationer i brugervejledningen.