SAMBA
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SAMBA-processoren.

Ændring af indstillinger

Med en SAMBA-fjernbetjening kan du ændre indstillinger for SAMBA med et tryk på en knap.

FineTuner 
1

Tastelås

2

Kontrolknapper

3

Programvalgsknap

4

Volumen op/ned

5

Skærm

Bog-ikon

Se flere informationer i brugervejledningen.