SAMBA
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SAMBA-processoren.

Ændring af indstillinger

Med en SAMBA-fjernbetjening kan du ændre indstillinger for SAMBA med et tryk på en knap.

FineTuner
1

Tastaturlås kontakt

2

Kontrolknapper

3

Programvalg knap

4

Lydstyrke op/ned knapper

5

Skærm

1

Tastaturlås kontakt
Sæt Tastaturlås kontakten i den låste stillingen (rød farve synlig) for at forhindre utilsigtet betjening, når fjernbetjeningen ligger i lommer eller tasker.

 
2

Kontrolknapper
Med de to kontrolknapper i højre side af fjernbetjeningen kan du hurtigt få adgang til to funktioner.

SAMBA Remote Control - mute
Tænd og sluk for høreapparatet (lyd fra).

SAMBA Remote Control - Reset
Nulstil til standardlydstyrke og høreprogram.
 
3

Programvalg knap
Tryk på Programvalg knappen for at skifte til det næste høreprogram. Hvis du bærer to høreapparater, skiftes høreprogrammet på begge enheder samtidigt.

 
4

Lydstyrke op/ned knapper
Tryk på knapperne Lydstyrke op eller Lydstyrke ned for at justere lydstyrken et trin ad gangen.
Hvis du bærer to høreapparater, bliver lydstyrken justeret på begge enheder samtidigt.

 
5

Skærm
Alle handlinger, der udføres med fjernbetjeningen, vises straks på skærmen.

 
SAMBA Remote Control - Display
1

Angiver ændring af lydstyrke

2

Angiver skift af høreprogram

3

Batterierne i fjernbetjeningen er næsten flade

4

Kontrolknappernes funktion

Bog-ikon

Se flere informationer i brugervejledningen.