SAMBA
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SAMBA-processoren.

Udskiftning af batteri

1

Hold SAMBA imellem fingrene. Åbn først den ene side af batterirummet og derefter den anden side. 

SAMBA Udskiftning af batteri (1)
2

Åbn batterirummet, indtil batteriet er fuldstændigt synligt. Vend forsigtigt SAMBA om, og lad batteriet falde ud.

SAMBA Udskiftning af batteri (2)
3

Tag et nyt batteri, og fjern filmen. Placer batteriet i audioprocessorens batterirum. Skub batterirummet ind i audioprocessoren.

SAMBA Udskiftning af batteri (3)

Batterityper

Brug kun batterier af type 675 til at strømforsyne din SAMBA. Når du bruger SAMBA sammen med WaterWear-tilbehør, skal du dog udskifte zink-luftbatterierne med en af de andre batterityper.

Maksimal
batterilevetid
Kræver
iltforsyning
Kompatibel
med WaterWear
60 timer    
6 timer    
15 timer    
 
Bog-ikon

Se flere informationer i brugervejledningen.