RONDO 2
CI-processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO 2-processoren.

Forbindelsesindstillinger

31776_Artone 3 MAX Neckloop
1

Synkroniser din telefon eller andre enheder med din Bluetooth® Artone 3 MAX halsslynge ved at følge producentens anvisninger.

Mobile_MP3_RONDO2_v1
2

Anbring halsslyngen omkring halsen.

Rondo-FineTuner-InputSelection-Keys-1
3

Tryk på knappen MT eller T på FineTuner for at starte streamingen.

MT: Mikrofon med telespole 
M: Kun mikrofon 
T: Kun telespole

4

Mange offentlige steder som f.eks. teatre eller museer har induktionsslynger installeret. For at tilslutte til disse skal du stille dig inden for deres rækkevidde og gentage punkt 3.


Bluetooth®-ordmærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.