FineTuner

Denne veiledningen hjelper deg å bruke og vedlikeholde din FineTuner-fjernkontroll.

FineTuner-lysmønster

Mønster

Tastaturet er låst

Tastaturet er låst

Hvis du trykker på en hvilken som helst tast mens FineTuner er låst, tennes de røde indikatorlampene.


Informasjon overføres

Informasjon overføres

Indikatorlampene blinker når signalene overføres. Den venstre lampen blinker hvis den venstre prosessoren er aktivert. Den høyre lampen blinker hvis den høyre prosessoren er aktivert. Begge blinker hvis begge prosessorene (for bilaterale brukere) er aktivert.


Endring av inngangsside

Endring av inngangsside

Trykk på den venstre tasten for å sende kommandoer til venstre side. Trykk på den høyre tasten for å sende kommandoer til høyre side. Den tilsvarende oransje lampen vil tennes. Trykk på den midterste tasten for å sende kommandoer til begge sider (for bilaterale brukere). Begge de oransje lampene vil tennes.


Programmeringsmodus

Programmeringsmodus

Trykk og hold i mer enn 5 sekunder for å aktivere programmeringsmodus. De tre indikatorlampene vil blinke vekselvis.


Nesten tomt batteri

Nesten tomt batteri

Hvis det er lite strøm på batteriet, vil den røde indikatorlampen i midten blinke tre ganger gjentatte ganger.


Konfigurasjon vellykket

Konfigurasjon vellykket

Hvis konfigurasjonen av din FineTuner var vellykket, eller hvis den automatiske tastelåsfunksjonen ble aktivert/ deaktivert, vil begge de oransje indikatorlampene lyse i ca. ett sekund.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.