FineTuner

Denne veiledningen hjelper deg å bruke og vedlikeholde din FineTuner-fjernkontroll.

FineTuner-funksjoner

Bortsett fra på/av-bryteren kan alle innstillingene for prosessoren din kontrolleres med FineTuner-fjernkontrollen.

For å synkronisere prosessoren din med FineTuner må du først slå av prosessoren. Plasser deretter spolen til prosessoren (SONNET og OPUS 2) eller selve prosessoren (RONDO 2 og RONDO) på tastaturet. Slå på prosessoren din. Den skal nå være synkronisert med FineTuner.

1

For å øke volumet med FineTuner, trykker du på knappen Volume +. For å redusere volumet, trykker du på knappen Volume –.

2

For å øke følsomheten til prosessormikrofonen(e), må du trykke på den øvre følsomhetsknappen (Sensitivity). Dette vil øke rekkevidden til mikrofonen(e), men kan også øke nivået på bakgrunnsstøyen. For å redusere følsomheten til prosessormikrofonen(e), må du trykke på den nedre følsomhetsknappen (Sensitivity).

3

Standard-knappen (Default) stiller volum og følsomhet til de forhåndsdefinerte verdiene audiografen din har stilt inn. Det å trykke på standardknappen (Default) endrer ikke programmet ditt.

4

For å velge et program må du trykke på en av de fire knappene med hvite prikker.

5

For å slå på teleslyngefunksjonen og koble til høreapparater, trykker du på T-knappen. Dette gjør at det kun kommer lyd fra teleslyngen og at lydinngang fra mikrofonen(e) blokkeres. For å velge en kombinasjon av teleslynge og mikrofoninngang, trykker du på MT-knappen. For å gå tilbake til lydinngang kun fra mikrofonen må du trykke raskt på M-knappen (ikke trykk og hold). Prosessoren din går automatisk tilbake til lydinngang kun fra mikrofonen når prosessoren slås av og på igjen.

6

For tosidige brukere velger den venstre pilen at bare den venstre prosessoren kontrolleres. Den høyre pilen velger bare den høyre prosessoren. Den doble pilen velger at begge prosessorene kontrolleres.

7

Hvis du trykker på en hvilken som helst tast og ser at den røde indikatorlampen på din FineTuner blinker 3 ganger, må batteriet i din FineTuner skiftes ut.

8

Audiografen din kan deaktivere hvilken som helst av funksjonene på FineTuner-fjernkontrollen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.