FineTuner

Denne veiledningen hjelper deg å bruke og vedlikeholde din FineTuner-fjernkontroll.

FineTuner-tastaturlås

1

For å unngå at innstillingene skal endres uten at det var meningen, kan du aktivere den automatiske tastaturlåsen. Hvis en tast trykkes mens tastaturet er låst, begynner den røde LED-lampen på FineTuner å blinke.

Aktivere tastaturlåsen

  1. Trykk og hold tasten FineTuner-ArrowIcons-03 i 5 sekunder, eller inntil de røde og gule lampene blinker vekselvis.
  2. Trykk på tasten FineTuner-ArrowIcons-02. Når tastaturet er låst, blinker de gule lampene.

 

Deaktivere tastaturlåsen

  1. Trykk to ganger på tasten FineTuner-ArrowIcons-03. Den andre gangen må du trykke og holde i minst 5 sekunder, eller inntil de røde og de gule lampene blinker vekselvis.
  2. Trykk på tasten FineTunner-ArrowIcon-01. De gule lampene begynner å blinke for å vise at FineTuner er låst opp.

 

2

Midlertidig opplåsing av tastaturet
Du kan foreta et valg, selv når tastaturet er låst, ved å trykke to ganger på en hvilken som helst tast. Det første trykket låser opp tastaturet midlertidig, og det andre trykket sender kommandoen.
Hvis ingen tast trykkes i mer enn 10 sekunder, låses tastaturet igjen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.