FineTuner

Denne veiledningen hjelper deg å bruke og vedlikeholde din FineTuner-fjernkontroll.

FineTuner-tastaturlås

FineTuner er utstyrt med en automatisk tastaturlås (tilleggsutstyr) for å hindre at noen av tastene trykkes på utilsiktet. Denne låser tastaturet hvis ingen knapp trykkes på i mer enn 10 sekunder.

1

For å aktivere tastaturlåsfunksjonen på din FineTuner må du holde den doble pilen inntrykket i mer enn 5 sekunder for å starte programmeringsmodus, Den røde og begge de oransje indikatorlampene på FineTuner vil begynne å blinke annenhver gang, noe som viser at du har aktivert programmeringsmodusen til FineTuner. Hold den høyre pilknappen inntrykket for å aktivere den automatiske tastaturlåsen. FineTuner vil bekrefte vellykket aktivering av den automatiske tastaturlåsen ved at de to oransje indikatorlampene blinker kort.

2

For å bruke FineTuner mens tastaturlåsen er aktiv, må du trykke en hvilken som helst knapp to ganger. Det første trykket låser opp tastaturet, og det andre trykket utfører kommandoen. Etter 10 sekunder uten at noen flere knapper trykkes, låses tastaturet igjen.

3

For å deaktivere den automatiske tastaturlåsen må du trykke to ganger på den doble pilen og deretter holde den inntrykket i mer enn 5 sekunder for å starte programmeringsmodus, Trykk på den venstre pilknappen for å deaktivere tastaturlåsen. FineTuner vil bekrefte vellykket deaktivering av den automatiske tastaturlåsen ved at de to oransje indikatorlampene blinker kort.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.