Pendengaran dan Hilang Pendengaran

Setiap bahagian telinga memainkan peranan yang penting dalam membekalkan maklumat bunyi kepada otak. Hilang pendengaran terhasil daripada kerosakan terhadap salah satu atau berbilang bahagian daripada telinga luar, tengah atau dalam. Pemahaman tentang anatomi telinga dan bagaimana pendengaran berfungsi dapat membantu dalam memahami masalah hilang pendengaran dengan sebaiknya. Halaman berikutnya akan memberi anda garis panduannya secara umum.

Hilang pendengaran hendaklah sentiasa didiagnosis oleh profesional, umpamanya ahli audiologi atau pakar ENT. Profesional akan menguji pendengaran bagi menentukan jenis dan tahap keterukan. Kemudiannya, Audiogram yang menggambarkan tentang pengesanannya akan disediakan.
 

Terdapat empat jenis hilang pendengaran:

Jenis pertama dan yang paling biasa berlaku ialah hilang pendengaran sensorineural yang terjadi akibat ketiadaan atau kerosakan sel deria (sel rerambut) di dalam koklea. Hilang pendengaran konduktif menggambarkan sebarang masalah di dalam telinga luar atau tengah yang menghalang bunyi daripada dialirkan ke telinga dalam. Hilang pendengaran campuran adalah gabungan kehilangan bagi pendengaran sensorineural dan konduktif. Akhir sekali, hilang pendengaran neural berlaku apabila saraf auditori tidak dapat menghantar isyarat ke otak. 

© 2020 MED-EL