מועמדות לשתלי שבלול

על-ידי גירוי חשמלי של סיבי העצב בשבלול, שתלי השבלול מאפשרים למטופלים לתפוש צליל.מערכת שתל השבלול MAESTRO היא פתרון יעיל ועתיר ביצועים לאנשים בעלי ליקוי שמיעה תחושתי-עצבי חמור עד עמוק. מרבית המשתמשים יכולים ליהנות ממוזיקה או להשתתף בהצלחה בשיחה, גם בתנאי ההאזנה המאתגרים ביותר.
 

מי יכול להפיק תועלת
ממערכת שתל שבלול (CI)?

שתלי השבלול של MED−EL, הכוללים את מערכת שתל השבלול MAESTRO, מושתלים בהצלחה ביותר מ-90 ארצות ברחבי העולם אצל ילדים ומבוגרים בשלבי התחרשות, הן עם ירידה קדם שפתית והן עם ירידה בתר שפתית. אמנם לא ניתן לחזות מהם היתרונות המדויקים שיהיו לכל אחד מהמשתמשים בשתל שבלול, אך ההנחיות הבאות עשויות להיות שימושיות:

  • השתלה בגיל צעיר מומלצת ביותר מאחר שהשמיעה חשובה לפיתוח שפה ומכיוון שהוכח במחקרים שהתקבלו תוצאות טובות יותר אצל ילדים שעברו את ההשתלה בגיל צעיר
  • ילדים מבוגרים יותר ומבוגרים, שכבר חלה אצלם התפתחות מסוימת של השפה, ישפרו את ביצועיהם עם שתל שבלול
  • תקופה ממושכת של ליקוי שמיעה עמוק עלולה להגביל את היתרונות של שתל שבלול  

 

שתל שבלול מיועד: 

  • לילדים עם ליקוי שמיעה תחושתי-עצבי חמור עד עמוק בשתי האוזניים. גיל ההשתלה יכול להיות החל מחודשים ספורים, בהתאם לנסיבות האישיות ובשיטות העבודה המקומיות המקובלות
  • למבוגרים עם ליקוי שמיעה תחושתי-עצבי חמור עד עמוק בשתי האוזניים
  • לאנשים שמפיקים תועלת מועטה מעזרי שמיעה, או שאינם מפיקים מהם תועלת כלל
  • לאנשים בעלי גישה לתוכניות חינוך ומעקב לצורך שיקום
     

מערכת שתל שבלול ללקויי שמיעה

 

מערכת שתל שבלול MAESTROTM, לטיפול בליקוי שמיעה תחושתי-עצבי חמור עד עמוק

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.