הצהרה משפטית

אחריות על התוכן:

‎MED−EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.‎
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria
טלפון: ‎+43 5 77 88
[email protected]

מספר החברה: FN 48608h
מספר UST: ‎ATU 31722507

מנכ"ל:
Univ.Doz.‎ ד"ר אינגבורג הוכמייר