האנטומיה של האוזן

כדי להבין מהו ליקוי שמיעה בצורה הטובה ביותר, כדאי תחילה להבין את האנטומיה של האוזן. לאוזן שלושה חלקים: האוזן החיצונית, האוזן התיכונה והאוזן הפנימית.
 

האנטומיה של אוזן האדם

האוזן החיצונית

  • אפרכסת – אוספת ומנתבת את הצליל לתוך תעלת האוזן
  • תעלת האוזן (מבוא השמע החיצוני) – מעבירה את הצליל לתוך האוזן

 

האוזן התיכונה

  • עור התוף – הופך את הצליל לתנודות
  • הפטיש, הסדן והארכוף – שרשרת זו של שלוש עצמות קטנות (עצמות השמע)  מעבירה את התנודות לאוזן הפנימית

 

האוזן הפנימית

  • אוזן פנימית (שבלול) – מכילה נוזל ותאי "שערה" רגישים במיוחד. מבנים זעירים ודמויי-שערה אלו נעים כתוצאה מגירוי של תנודות צליל
  • מערכת וסטיבולרית – כוללת תאים שמפקחים על שיווי המשקל
  • עצב השמע – מחבר בין השבלול למוח

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.