FineTuner

Denne vejledning er beregnet til at hjælpe dig med at bruge og pleje din FineTuner fjernbetjening

Lysmønstre for FineTuner

Mønster

Tastatur er låst

Tastatur er låst

Hvis du trykker på en vilkårlig tast, mens FineTuner er låst, tændes den røde indikatorlampe.


Information overføres

Information overføres

Indikatorlamperne blinker, når der overføres signaler. Venstre lampe blinker, hvis venstre processor er aktiveret. Højre lampe blinker, hvis højre processor er aktiveret. Begge lamper blinker, hvis begge processorer (for bilaterale brugere) er aktiveret.


Skift af indgangsside

Skift af indgangsside

Tryk på venstre tast for at sende kommandoer til venstre side. Tryk på højre tast for at sende kommandoer til højre side. Den tilsvarende gule lampe tændes. For at sende kommandoer til begge sider (for bilaterale brugere) trykkes der på midtertasten. Begge gule lamper tændes.


Programmeringstilstand

Programmeringstilstand

Tryk i mere end 5 sekunder for at aktivere programmeringstilstand. De 3 indikatorlamper blinker skiftevis.


Lav batterispænding

Lav batterispænding

Hvis batteriniveauet er lavt, blinker den røde indikatorlampe i midten i gentagne serier på tre blink.


Vellykket konfigurering

Vellykket konfigurering

Hvis konfigurationen af din FineTuner lykkedes, eller hvis den automatiske tastaturlåsefunktion blev aktiveret/ deaktiveret, lyser begge de gule indikatorlamper i ca. et sekund.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.