FineTuner

Denne vejledning er beregnet til at hjælpe dig med at bruge og pleje din FineTuner fjernbetjening

FineTuner-funktioner

Bortset fra tænd-/slukknappen kan alle andre indstillinger på din processor styres med fjernbetjeningen FineTuner.

For at synkronisere din processor med FineTuner skal du først slukke for processoren. Derefter skal du placere processorens spole (SONNET og OPUS 2) eller selve processoren (RONDO 2 og RONDO) på tastaturet. Tænd så for processoren. Den vil nu blive synkroniseret med din FineTuner.

1

Tryk på volumenknappen + for at skrue op for lydstyrken med FineTuner. Tryk på volumenknappen – for at skrue ned for lydstyrken.

2

Tryk på den øverste følsomhedsknap for at øge følsomheden i processorens mikrofon(er). Det vil forøge mikrofonens/mikrofonernes rækkevidde, men kan også forøge niveauet af baggrundsstøj. Tryk på den nederste følsomhedsknap for at sænke følsomheden i processorens mikrofon(er).

3

Standardknappen tilbagestiller volumen og følsomhed til de fordefinerede værdier, som er opsat af audiologen. Der skiftes ikke program ved tryk på standardknappen.

4

Tryk på en af de fire knapper markeret med hvide prikker for at vælge et program.

5

Tryk på knappen T for at aktivere telespolefunktionen, så du kan oprette forbindelse til høretekniske hjælpemidler. Dermed leveres der udelukkende lydsignaler via telespolen, og lydsignaler fra mikrofonen/mikrofonerne blokeres. Tryk på knappen MT for at vælge en kombination af telespole og mikrofonindgang. Tryk hurtigt på knappen M (lad være med at holde den nede) for at vende tilbage til lydsignaler fra mikrofonen alene. Din processor vender automatisk tilbage til mikrofonen som eneste lydkilde, når du slukker og tænder for din processor.

6

For bilaterale modtagere udvælger den venstre pil kun den venstre processor til regulering. Den højre pil udvælger kun den højre processor. Dobbeltpilen udvælger begge processorer til regulering.

7

Hvis du trykker på en tast og ser den røde indikatorlampe på FineTuner blinke 3 gange, skal batteriet i FineTuner udskiftes.

8

Din audiolog kan selektivt deaktivere enhver af funktionerne på fjernbetjeningen FineTuner.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.