FineTuner

Denne vejledning er beregnet til at hjælpe dig med at bruge og pleje din FineTuner fjernbetjening

FineTuner tastaturlås

1

For at forhindre utilsigtede ændringer af indstillingerne kan du aktivere den automatiske tastaturlås. Hvis der trykkes på en tast, mens tastaturlåsen er aktiveret, blinker den røde LED-lampe på FineTuner.

Aktivering af tastaturlås

  1. Tryk og hold tasten FineTunner-ArrowIcons-03  i 5 sekunder, eller indtil den røde og de gule lamper blinker skiftevis.
  2. Tryk på tasten FineTunner-ArrowIcons-02. Når tastaturet er blevet låst korrekt, blinker de gule lamper.

 

Deaktivering af tastaturlås

  1. Tryk to gange på tasten FineTunner-ArrowIcons-03. Anden gang skal du trykke og holde tasten i mindst 5 sekunder, eller indtil den røde og de gule lamper blinker skiftevis.
  2. Tryk på tasten FineTunner-ArrowIcon-01. De gule lamper blinker for at angive, at FineTuner er låst op.

 

2

Midlertidig oplåsning af tastaturet
Du kan stadig foretage et valg, selvom tastaturet er låst, ved at trykke på den ønskede tast to gange. Det første tryk oplåser tastaturet midlertidigt, det andet sender kommandoen.
Hvis der ikke trykkes på en tast i 10 sekunder, vil tastaturet blive låst igen.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.