FineTuner

Denne vejledning er beregnet til at hjælpe dig med at bruge og pleje din FineTuner fjernbetjening

FineTuner tastaturlås

FineTuner har en funktion, der automatisk låser tastaturet, så man undgår utilsigtet betjening af tasterne. Det låser tastaturet, hvis der ikke trykkes på en tast i mere end 10 sekunder.

 

1

Hold dobbeltpilknappen nede i mere end 5 sekunder for at skifte til programmeringstilstand og aktivere FineTuners tastaturlås. Den røde og de to gule indikatorlamper på FineTuner begynder at blinke skiftevis, hvilket viser, at du har skiftet til FineTuners programmeringstilstand. Derefter holder du den højre pilknap nede for at aktivere den automatiske tastaturlås. FineTuner bekræfter, at den automatiske tastaturlås er blevet aktiveret korrekt med et kort blinkesignal fra de to gule indikatorlamper.

2

Hvis du ønsker at bruge FineTuner, mens tastaturlåsen er aktiv, skal du trykke to gange på den ønskede knap. Det første tryk oplåser tastaturet midlertidigt, det andet udfører kommandoen. Tastaturet låses igen efter 10 sekunders inaktivitet.

3

For at deaktivere den automatiske tastaturlås skal du trykke to gange på dobbeltpilknappen for at oplåse tastaturet og derefter holde den nede i mere end 5 sekunder for at skifte til programmeringstilstanden. Tryk på venstre pilknap for at deaktivere tastaturlåsen. FineTuner bekræfter, at den automatiske tastaturlås er blevet deaktiveret korrekt med et kort blinkesignal fra de to gule indikatorlamper.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.