Vanlige spørsmål for MAESTRO og EAS

 • Hvordan hører man?
 • Hvordan fungerer et cochleaimplantat?
 • Hva er cochleaimplantatene laget av?
 • Hva er forskjellen mellom et høreapparat og et cochleaimplantat
 • Trenger jeg / barnet mitt cochleaimplantat?
 • Er barnet mitt for lite til å få et cochleaimplantat?
 • Jeg er 75 år gammel, er jeg for gammel for et cochleaimplantat?
 • Jeg har alvorlig hørselstap i begge ører, trenger jeg ett eller to implantater?
 • Hvordan kan jeg få et cochleaimplantat?
 • Hvilke tester er nødvendige å ta for å avgjøre om jeg eller barnet mitt vil ha nytte av et cochleaimplantat?
 • Hva er et audiogram?
 • Er det  noe risiko forbundet ved en cochleaimplantatoperasjon?
 • Hvor lang tid tar implantatoperasjonen?
 • Påvirkes implantatet av instrumenter som brukes ved sikkerhetskontroller?
 • Kan barnet mitt ha en aktiv livsstil og delta i sportsaktiviteter med et cochleaimplantat?
 • Kan jeg ta røntgen, CT- eller MR-skanning selv om jeg har et implantat?
 • Kan jeg bruke mobiltelefon mot audioprosessoren?
 • Kan jeg bruke et FM-system til audioprosessoren?
 • Kan jeg koble teleslyngesystemer til audioprosessoren?
 • Jeg bruker et annet cochleaimplantatmerke på én side, kan jeg bruke et MED-EL-implantat på den andre siden?

© 2018 MED-EL