Bimodal hørsel med et cochleaimplantat og et høreapparat

Hva er forskjellen på et cochleaimplantat og et høreapparat? Kan jeg bruke et høreapparat og et cochleaimplantat samtidig? Hvilke høreapparater er kompatible med et cochleaimplantat?

Bimodal hørsel med et cochleaimplantat og et høreapparat

Hørselstap på begge ørene

Hørselstap er forbausende vanlig både hos barn og voksne. Når hørselstapet påvirker det indre øret, også kjent som cochlea, kalles det sensorinevralt hørselstap.

Hørselstap på bare ett øre kalles unilateralt hørselstap eller ensidig døvhet. Hørselstap på begge ørene kalles bilateralt hørselstap.

Du kan være født med sensorinevralt hørselstap, eller det kan skyldes betennelse, ototoksiske legemidler (legemidler som skader ørene eller hørselen) eller andre faktorer. Hvis det blir mer alvorlig etter hvert som tiden går, kalles det progressivt hørselstap.

Progressivt sensorinevralt hørselstap er ofte asymmetrisk, dvs. at det påvirker det ene øret mer enn det andre øret.

Hvis du har hørselstap på begge ørene og du er i ferd med å få deg et cochleaimplantat, bør du finne ut alt du kan om hvordan et cochleaimplantat og et høreapparat kan kombineres for å hjelpe deg å høre på begge ørene igjen.

Høreapparater og cochleaimplantater

Høreapparater og cochleaimplantater

Høreapparater kan være nyttige for den som har et moderat hørselstap, men de gjør bare lyden høyere fra utsiden, så de egner seg ikke til behandling av alvorligere hørselstap i det indre øret. Hvis de lydømfintlige hårcellene i cochlea ikke fungerer, responderer de ikke på forsterkede lydsignaler fra et høreapparat.

Hvis hørselstapet ditt blir stadig verre, kan et cochleaimplantat være et mer effektivt behandlingsalternativ. Et cochleaimplantat fungerer sammen med ditt indre øre for å hjelpe deg å høre igjen. Hva er forskjellen på et cochleaimplantat og et høreapparat?

Et cochleaimplantat bruker ørsmå elektriske impulser til å omgå hårcellene som ikke virker i cochlea. I cochlea omgjøres implantatsignalene til nervesignaler som går via den naturlige hørselsveien, gjennom hørselsnerven og frem til hjernen.

Selv om de kraftigste høreapparatene ikke fungerer for deg, kan et cochleaimplantat være et effektivt middel for å gjenopprette hørselen.

Se hvordan cochleaimplantatene fra MED-EL fungerer.

Bimodal hørsel med et cochleaimplantat

Bimodal hørsel med et cochleaimplantat

Cochleaimplantater og høreapparater fungerer på ulike måter, men de kan også brukes sammen. Hvis du har et cochleaimplantat i det ene øret og et høreapparat i det andre, kalles dette bimodal hørsel.

Hvem kan bruke bimodal hørsel? Hvis du har asymmetrisk hørselstap, trenger du kanskje bare et cochleaimplantat i det øret du hører dårligst på. Eller kanskje sykehuset ditt bare kan tilby deg et cochleaimplantat på det ene øret, et såkalt unilateralt cochleaimplantat.

Selv om du oppfyller kravene til cochleaimplantater for begge ørene, vil du kanskje ikke få to cochleaimplantater med én gang. Voksne som får bilaterale cochleaimplantater, får dem ofte i to separate operasjoner med mellomrom på flere måneder eller mer (sekvensiell implantering). I tiden mellom de to cochleaimplantat-operasjonene kan du fortsette å bruke høreapparatet ditt i det ikke-implanterte øret.

Hvorfor skulle du ville bruke et cochleaimplantat i det ene øret og et høreapparat i det andre? Svaret er enkelt. Hvis mulig, bør du alltid høre med begge ørene.

Høreapparat & SONNET 2
Hvordan binaural hørsel fungerer

Høre på begge ørene

Hva er fordelen ved å høre på begge ørene? Med naturlig hørsel bruker du to ører, akkurat som du bruker to øyne til å se med. Hjernen vår sammenlikner og tolker disse to lydsignalene, slik at vi hører i 3D.

Dette er viktig, fordi det setter hjernen i stand til å fokusere aktivt på det vi ønsker å høre, mens vi filtrerer ut bakgrunnsstøy. Hvis du tar bort hørselen fra ett øre, blir alle disse lydene "formløse".

Binaural

Monaural

Binaural + Monaural

Binaural hørsel og ensidig døvhet (Single-Sided Deafness – SSD)

Når du hører på begge ørene, er det tre måter dette forsyner hjernen med bedre lydinformasjon på.

Binaural summering
Når du hører på begge ørene, mottar hjernen din et mer komplett og mer robust lydsignal som er bedre egnet til å kombinere, sammenlikne og kontrastere. Dette gjør det enklere å høre i støyende omgivelser og bidrar til redusere anstrengelsen ved å lytte.

Squelch Effekt
Når du kan sammenlikne liknende lyder med begge ørene, bruker hjernen denne informasjonen til å forbedre lydkvaliteten og filtrere ut bakgrunnsstøy.

Hodeskyggeeffekten
Hodet ditt er en naturlig lydsperre, så det er en fordel å kunne høre med begge ørene, så du ikke går glipp av noe som kommer fra den ene siden.

Hvis du kan bruke begge ørene, er det enklere å høre i støyende omgivelser som på restauranter og familiesammenkomster. Hvis hørselen fungerer på begge ørene, må du ikke anstrenge deg så mye for å lytte. Dette er viktig, fordi det kan bety at du blir mindre sliten av hverdagsstøy.

Når du bruker begge ørene, merker du også lettere hvor lyder kommer fra. Men det viktigste er at hørsel på begge ørene betyr en betydelig positiv forbedring av livskvaliteten din.

Fordeler ved å høre på begge ørene:

 • Betydelig bedre taleforståelse i støyende omgivelser
 • Mye mindre anstrengende å lytte
 • Redusert sosial isolasjon
 • Bedre lydlokalisering
 • Forbedret livskvalitet
"Kombinasjonen av lyd fra cochleaimplantatet og høreapparatet er kjempebra! Jeg synes det er mye enklere å høre hva folk som sitter på min høyre side sier, og jeg kan lokalisere og faktisk høre lyder med cochleaimplantatet som jeg ikke kan høre med høreapparatet."

Annette
Bimodal MED-EL CI-bruker

Laget for bimodal hørsel

Laget for bimodal hørsel

Nå vet vi altså hvorfor det er viktig å høre med begge ørene, så la oss se på bimodal lytting en gang til. Hvis du er i ferd med å få et cochleaimplantat i det ene øret og har et høreapparat i det andre, har du mye å tenke på.

Det er viktig at du og klinikkteamet ditt bestemmer hva som er best for deg. Vi har satt sammen denne veilederen for å forklare forskjellen mellom MED-ELs cochleaimplantater for bimodal hørsel og andre systemer.

Må du bruke et høreapparat av et bestemt merke sammen med et cochleaimplantat? Er det forskjeller mellom ulike cochleaimplantat-firmaer?

Andre systemer

Andre systemer

Andre cochleaimplantatsystemer markedsføres ofte med at de skal brukes med et høreapparat av et bestemt merke. Disse systemene markedsføres som bedre fordi det aktuelle høreapparatet er blitt programmert til å "behandle lyden likt" som cochleaimplantatet.

Men dette betyr vanligvis at måten høreapparatet behandler lyd på i disse andre systemene, må endres betydelig for at lyden skal høres mer ut som cochleaimplantatet. Resultatet kan bli at du hører dårligere med det aktuelle høreapparatet. Og hvis du ikke hører så bra på ett øre, fungerer ikke begge ørene optimalt heller.

Bimodal med MED-EL

Bimodal med MED-EL

Hos MED-EL er det vår filosofi å gi deg mer naturlig hørsel med cochleaimplantatene våre. Ideen er enkel: Sørg for bedre samsvar mellom høyre og venstre øre, så begge ørene fungerer bedre sammen.

Dette gjør det enklere å tilpasse et hvilket som helst høreapparat – inkludert det høreapparatet du bruker nå. Hvis begge ørene hører så godt de kan, vil de fungere bedre sammen.

Bedre samsvar: Lydkvalitet

Mer naturlig hørsel

Hva mener vi med "mer naturlig hørsel" når vi snakker om cochleaimplantatene våre? Naturlig hørsel har to viktige egenskaper som vi konstruerer våre implantater for å følge så tett som mulig: tonehøyde og lydnivå.

Tonehøyde er frekvensen til en lyd, og den beskrives bl.a. med ord som høy eller dyp (f.eks. høye sangtoner eller dype hundebjeff). Hvorfor er det så viktig med et mer naturlig frekvenssamsvar? For å si det enkelt, så bør en lyd høres ut som en lyd. Enten det er latteren til en du er glad i eller yndlingsmusikken din, ønsker vi å få lydene til å høres mer ut som du husker dem.

Med naturlig hørsel bruker du hele cochlea til å høre alle de forskjellige tonehøydene. De lange, bøyelige elektrodene våre er konstruert for å bruke hele cochlea. Og vi følger naturens eksempel ved å bruke begge typene naturlig lydkoding til å oppnå best mulig samsvar, helt fra de dype til de høye tonene.

Volumet eller lydnivået bør også balanseres mellom begge ørene. Vi bruker en mer naturlig lydnivåøkning for automatisk å kunne balansere lyden mellom cochleaimplantatene våre og et høreapparat.

Med et bedre samsvar med naturlig hørsel kan du bruke MED-ELs cochleaimplantater sammen med et hvilket som helst høreapparat!

Lær mer om hvordan våre cochlear implantater er unikt designet til å gi det nærmeste man kommer naturlig hørsel.

Tonehøydesamsvar

Når du bruker MED-EL til bimodal lytting, er det viktigste at lyden fra cochleaimplantatet og høreapparatet ditt kan tilpasses til hverandre med stor grad av samsvar. Det å gi brukeren et fullt frekvensområde med liten forskjell mellom høyre og venstre øre kalles "komplett integrasjon". Dette kan gjøre det enklere for hjernen din å kombinere og sammenlikne lyden fra begge ørene.

Andre cochleaimplantater er ikke konstruert for å bruke hele cochlea. For bimodal lytting bruker disse systemene ofte "delvis integrasjon", noe som betyr at høreapparatet omprogrammeres, slik at det bare sender lave frekvenser til det ene øret, mens cochleaimplantatet brukes til å sende høyere frekvenser til det andre øret. Dette fører til dårlig balansering av signalet mellom ørene, hvilket betyr at hjernen får mindre informasjon.

Delvis integrasjon

Høy
Frekvens

Cochleaimplantat

Delvis integrasjon

Høreapparat

Lav
Frekvens

Komplett integrasjon

Høy
Frekvens

Cochleaimplantat

Komplett integrasjon

Høreapparat

Lav
Frekvens

Lydnivåøkning

Når lyden øker, bør volumendringen være tilnærmet lik (balansert) på begge ørene. Dette er særlig viktig i støyende omgivelser, hvor lydnivåforskjeller hjelper deg med å filtrere ut bakgrunnsstøy.

Prosessorene våre er konstruert for å gjengi den naturlige lydnivåøkningen så godt som mulig. Dette gjør det enklere å tilpasse et hvilket som helst høreapparat, men skaper også et stort dynamisk område for lydnivåøkning. Dette betyr at du kan høre en person som snakker til deg i et rom med mange mennesker, til tross for bakgrunnsstøyen.

Andre systemer bruker kanskje et større komprimeringsforhold (f.eks. 12:1), hvilket betyr at forskjellene mellom ulike høye lyder kan gå tapt. Det er også meget forskjellig fra det komprimeringsforholdet som brukes i vanlige høreapparater (2:1 eller 3:1).

Dette betyr at volumendringer ikke vil være like på begge ørene, med mindre høreapparatet omprogrammeres til høy kompresjon. Et slikt unaturlig høyt komprimeringsforhold kan påvirke taleforståelse og lydkvalitet med høreapparatet.

Hør ditt beste

Hør ditt beste

Som du forstår, kan ørene samarbeide hvis tonehøyden og måten lyden økes og reduseres på, er mest mulig lik på begge. Synes du ikke at dette bør foregå mest mulig slik som ved naturlig hørsel? Det er derfor cochleaimplantatene våre er konstruert for å bidra til at et hvilket som helst høreapparat fungerer på denne måten, helt uten kompromisser.

Strøm lyd til begge ørene

Strøm lyd til begge ørene

Du trenger heller ikke å inngå kompromisser når det gjelder strømming. Med vårt bimodale strømmesystem kan du strømme lyd fra en kompatibel smarttelefon til både høreapparatet ditt og cochleaimplantatet ditt samtidig. 

Fordeler ved bimodal hørsel med MED-EL

Fordeler ved bimodal hørsel med MED-EL

Det er mange grunner til at det er fornuftig å bruke et MED-EL-cochleaimplantat sammen med et høreapparat, fra lydkvalitet til brukervennlige strømmemuligheter.

 • Mer naturlig samsvar mellom høyre og venstre øre
 • Fullt spekter av lyd til begge ørene
 • Større musikkglede
 • Vesentlig bedre hørsel i stille og støyende omgivelser
 • Mindre anstrengende å lytte
 • Mer naturlig lydkvalitet
 • Forbedret lydlokalisering
 • Universell kompatibilitet med et hvilket som helst høreapparat
 • Strøm lyd til begge ørene dine
En ny start

Klar til å finne ut mer om hvordan et MED-EL-cochleaimplantat kan gi deg tilbake gleden ved å høre?

Last ned kandidatveilederen for å lære alt om vårt nyeste cochleaimplantatsystem.


Nedlasting

De neste skrittene

De neste skrittene

Hva er de neste skrittene for å få et cochleaimplantat?

1

Vurdering

Først må audiografen din og det klinik teamet avgjøre om et cochleaimplantat er et alternativ for hørselstapet ditt. Hvor du vil ha help til å finne en cochleaimplantatklinikk i nærheten av deg, kan du ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktskjemaet nedenfor.

2

Implantasjon

Hvis et cochleaimplantat er den riktige løsningen, er neste trinn implantasjon. Dette er et trygt kirurgisk rutineinngrep som tar ca. en til to timer. Legen din vil kanskje at du skal oppholde deg på sykehuset i en til to timer og vanligvis går du hjem samme dag. Etter noen få dager burde du være tilbake i din vanlige hverdagsrutine igjen.

3

Aktivering

Implantatet kan aktiveres ca. fire uker etter implantering. Audiografen din din vil programmere implantatet for deg og vise deg hvordan du skal bruke alt sammen. Du kan fortsette å bruke høreapparatet ditt sammen med implantatet ditt.

4

Rehabilitering

Etter aktivering vil du måtte lære å forstå lyder med det implanterte øret ditt. Daglige lytteøvelser er meget viktige for å hjelpe deg å få mest mulig ut av implantatet. Disse rehabiliteringsøvelsene kan gjøres sammen med en hørselsspesialist eller hjemme.

med-el-building

Her, sammen med deg

Hos MED-EL har vi knyttet sammen familier med livsforandrende hørselsimplantater i mer enn 30 år. Vi forstår at hørselstapet kan være vanskelig for deg og hele familien din. Det er derfor vi hos MED-EL alltid har vært drevet av én ting: Et brennende ønske om å hjelpe personer med hørselstap.

Slik har det vært siden 1977, da vår CEO, dr. Ingeborg Hochmair, sammen med sin mann Erwin banet vei for det moderne cochleaimplantatet. I dag har vi vokst til mer enn 2600 ansatte som dekker mer enn 135 land, men vi følger fortsatt fjellstøtt våre grunnleggeres prinsipper.

Støttenettverket vårt og våre lokale omsorgsspesialister sikrer at mottakerne våre alltid tas godt vare på. Og når vi skaper ny teknologi, sørger vi for at den er kompatibel med tidligere implantater, så alle kan dra fordel av den. Mottakerne våre vet at de alltid kan stole på oss i MED-EL for et helt liv med bedre hørsel.

Når du er klar til å ta neste trinn, vil vi være der og følge deg hele veien.


Forespørselen og kontaktinformasjonen din vil bli videresendt til nærmeste MED-EL-kontor eller til nærmeste sertifiserte partner i landet ditt. MED-EL vil bruke informasjonen du gir oss på dette skjemaet til å holde kontakten med deg, og til å sende deg oppdateringer og markedsføring. Her kan du fortelle oss hvordan du helst vil høre fra oss:

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst, dette gjør du ved å klikke på stopp-lenken (unsubscribe) i bunnteksten i alle e-poster du får fra oss eller du kan kontakte oss på marketing@medel.com. Vi behandler informasjonen din med respekt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi praktiserer personvern, kan du gå til personvernsiden på nettstedet vårt. Ved å klikke nedenfor samtykker du i at vi kan behandle informasjonen din i samsvar med disse vilkårene.