Select your Language

Please, select a language for this page

AudioKey

AudioKey

Mobilen kan göra mycket och nu kan den ansluta till audioprocessorn också! Med AudioKey-appen kan du ändra inställningarna, hitta din audioprocessor och kolla hörselstatistiken – direkt från mobilen.

Ladda ner Ladda ner


Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder och regioner. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. | Android är ett varumärke som tillhör Google LLC. Google Play och Google Plays logotyp är varumärken som tillhör Google LLC.

AudioKey – lyssna som du vill

Lyssna som du vill

Lyssna som du vill

Lämna fjärrkontrollen hemma och styr audioprocessorn direkt från mobilen. Med AudioKey blir det enkelt att ändra volymen, byta program och konfigurera anslutningsinställningarna så att du kan höra på det sätt du önskar.

AudioKey – hitta din processor

Hitta din processor

Hitta min processor

Har du tappat bort din audioprocessor? Låt AudioKey hjälpa dig att hitta den. Funktionen ”Find My Processor” (Hitta min processor) visar var du senast använde AudioKey med audioprocessorn så att du kan backa tillbaka och se var du varit. Det fungerar med barnets processor också!

Hitta din processor
AudioKey – enkelt för föräldrar

Enkelt för föräldrar

Enkelt för föräldrar

Kontrollera att barnet hör så bra som möjligt. Med funktionen ”Guardian Role” (Målsmansroll) kan du ändra inställningarna på barnets audioprocessor från din egen mobil och hålla koll på hörselstatistiken. AudioKey är också den enda app med vilken du kan koppla fler än en audioprocessor till mobilen, vilket är perfekt om du har flera barn med cochleaimplantat.

Självklart är funktionen ”Guardian Role” (Målsmansroll) inte bara till för föräldrar – den är praktisk för alla som tar hand om en användare med cochleaimplantat!

Enkelt för föräldrar
AudioKey – kolla statistiken

Kolla statistiken

Kolla statistiken

Har du någonsin undrat hur många timmar du använder din audioprocessor varje dag? På sidan ”My Stats” (Min statistik) i AudioKey finns svaret. Du kan också se vilka program du använder mest och dessutom se din anslutningsstatistik.

Kolla statistiken
AudioKey – kompatibilitet med AudioKey

Kompatibilitet med AudioKey

Om du vill veta om din audioprocessor kan användas med AudioKey, se tabellen nedan. Vissa audioprocessorer är kompatibla med AudioKey via AudioLink. Det innebär att både mobil och audioprocessor behöver vara anslutna till AudioLink för att du ska kunna använda appen.

Kompatibel med AudioKey


SONNET 2

SONNET 2 EAS

Kompatibel med AudioKey via AudioLink


SONNET

SONNET EAS

 

Upptäck mer

Tekniska data

AudioKey

Installation
Du behöver följande för att installera appen:

 • en smartphone med något av följande mobiloperativsystem
  • Android: Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0 eller Android 10.0
  • iOS: iOS 11.0, iOS 12.0 eller iOS 13.0
 • minst 150 MB ledigt lagringsutrymme
 • en internetförbindelse

 

Användning
Du behöver följande för att använda appen:

 • en smartphone med AudioKey installerat
 • Bluetooth aktiverat på din smartphone
 • ett aktivt myMED-EL-konto

 

Internetanslutning
Appen behöver vara ansluten till internet i samband med följande:

 • nedladdning och installation
 • användarregistrering
 • inloggning
 • skanning efter audioprocessorer
 • användning av funktionen ”Find My Processor” (Hitta min processor)
 • användning av funktionen ”My Stats” (Min statistik)
 • användning av funktionen ”Guardian Role” (Målsmansroll)
 • ändring av användarprofilen

 

AudioKey kan använda Wi-Fi eller mobildataanslutning. Följ tillverkarens instruktioner om hur du kopplar upp internetanslutningen på din smartphone.