Vår tidslinje

På MED-EL har vår pionjärsanda och passion för forskning hållit sig stark i över 40 år. Vi är stolta över att vara innovationsledande för teknologiska genombrott och unika utvecklingsprocesser år efter år. 

1975

Så här började det

Så här började det

Ingeborg och Erwin Hochmair börjar utveckla cochleaimplantat på Wiens tekniska universitet.

1977

1977 World's First

Första moderna cochleaimplantatet

Första moderna cochleaimplantatet

Världens första mikroelektroniska, flerkanaliga cochleaimplantat i Wien. Det hade 8 kanaler, en stimuleringshastighet på 10 000 pulser per sekund per kanal, 8 oberoende strömkällor och en flexibel elektrod som fördes 22–25 mm in i cochlean.

Prof. Kurt Burian (1924–1996)

Prof. Kurt Burian (1924–1996)

Implanterade det första flerkanaliga mikroelektroniska cochleaimplantatet på ÖNH-kliniken på universitetet i Wien den 16:e december 1977. Han förde in den flexibla elektroden genom det runda fönstret i scala tympani.

1978

1978

Implantatvarianter med 6 och 4 kanaler

Implantatvarianter med 6 och 4 kanaler

Implantatvarianter med 6 och 4 kanaler

4-kanalsimplantatet användes för samtidig stimulering.

1979

1979

Tidig succé

Tidig succé

C.K. fick ett 4-kanalsimplantat i augusti 1979 och en liten bärbar processor några veckor senare. Hon tillbringade många timmar i testlabbet på Wiens tekniska universitet där ett antal talkodningsstrategier och olika varianter av stimuleringsfält testades i samband med grundforskning på nervstimulering.

Finjustering

Finjustering

Talprocessorn provades ut och anpassades till patientens elektriska hörsel vad gäller frekvensomfång och amplitudkompression. Detta visade sig var avgörande för kvaliteten på talförståelsen (Erwin Hochmair med en patient).

Ljudoptimering

Ljudoptimering

Det utfördes många taluppfattningstester för att optimera inställningarna (Ingeborg Hochmair med patienten S.O.).

1980

1980 World's First

Så här tolkas tal

Så här tolkas tal

Under hösten 1979 fick C.K. denna lilla kroppsburna talprocessor. När den modifierades i mars 1980 blev C.K. den första personen som med en bärbar talprocessor och utan läppläsning kunde förstå talade meningar. Sedan dess har hon klarat att förstå tal enbart via ljudet från hennes bärbara processor.

1982

1982

Ytterligare utveckling

Ytterligare utveckling

Detta cochleaimplantatsystem består av ett signaltransparent 4-kanalsimplantat som driver en lång intracochleär, flexibel 4-kanalselektrod och en liten talprocessor med en kanal. Systemet tillämpar en bredbandsbaserad, analog talkodningsstrategi som används på den bäst lämpade kanalen.

1985

1985

På träff

På träff

Implantatanvändare utbyter sina erfarenheter i Wien.

1986

1986

Flytt till Innsbruck

Paret Hochmair och deras nystartade företag MED-EL flyttar till Innsbruck.

1989

1989

Comfort CI-system

Comfort CI-system

Comfort CI-system

Comfort CI-systemet introduceras: Det nya implantatets elektronik och spolar är nu inkapslade i en (2-kanalssystem) eller två (4-kanalssystem) hermetiskt tillslutna keramiska höljen. Den nya talprocessorn har mikrofon vid örat.

Under följande år får cirka 700 vuxna och barn detta system, inklusive den tidiga varianten med epoxiinkapsling som använts för pacemakers.

De flesta av dessa mottagare använder idag moderna implantat och har nu ännu bättre talförståelse.

 

1990

1990

De första anställda

MED-EL anställer sin första medarbetare.

1991

1991 World's First

Den första bakom-örat-audioprocessorn

Den första bakom-örat-audioprocessorn

MED-EL lanserar världens första bakom-örat-talprocessor. Den ger samma talförståelse som den kroppsburna talprocessorn. 

World's First

Första CAP-implantatet

Första CAP-implantatet

M.H. är den första att få ett implantat som kombinerar analog och pulsatil stimulering.

1994

1994 World's First

COMBI 40-systemet

COMBI 40-systemet

COMBI 40-systemet

Implantatsystemet COMBI 40 lanseras. Det är världens första flerkanaliga höghastighets-CI, ett 8-kanalssystem utformat för att till fullo kunna tillämpa Blake Wilsons talkodningstrategi CIS med hög stimuleringshastighet.
Den består av en 31 mm lång flexibel elektrod som ger täckning av hela cochlean.

1995

1995

Utmärkta resultat

Utmärkta resultat

Resultat från en multicenterstudie av postlinguellt döva vuxna med implantatet COMBI 40 visar för första gången att över hälften av patienterna hade en över 50-procentig förståelse för enstaviga ord efter (endast) 6 månader. Detta innebär att patienterna kan prata i telefon med en okänd person om ett främmande tema. 

Processorn CIS PRO+

Processorn CIS PRO+

Processorn CIS PRO+ introduceras.

CIS LINK

CIS LINK

CIS LINK-systemet, som är en tillsats till CIS PRO+, utvecklades av humanitära skäl för att även Ineraid-användare skulle få tillgång till CIS-strategin. Ineraid, ett CI-system med perkutan plugg, tillverkades av ett annat företag som avbröt vidare utveckling.

1996

1996 World's First

COMBI 40+ introduceras

COMBI 40+ introduceras

Det tunnaste cochleaimplantatet som finns. Det ger upp till 50 000 pulser per sekund och är ett miniatyriserat flerkanaligt implantat (4 mm tunnt).

 
World's First

Första bilaterals implantationen

För att möjliggöra binaural hörsel införs bilateral implantation av professorerna Jan Helms och Joachim Müller vid universitetet i Würzburg med implantat från MED-EL.
 

1997

1997

Fler kirurgiska alternativ för sällsynta fall

Fler kirurgiska alternativ för sällsynta fall

Fler kirurgiska alternativ för sällsynta fall

Introduktion av COMBI 40 + med klyvd elektrod för patienter med förbening av cochlean; baserat på ett förslag från den svenske kirurgen Göran Bredberg.
MED-EL hjärnstamsimplantat (ABI) introduceras för första gången. Med ABI kan personer som saknar en fungerande hörselnerv och som har Neurofibromatos typ 2 få tillgång till ljud.

1998

1998 World's First

Första bilaterala barnet

Första bilaterala barnet

Professorerna Jan Helms och Joachim Müller börjar med bilateral cochleaimplantation hos barn. M.R. blir världens första bilateralt implanterade barn när hans andra öra implanteras vid 4 års ålder 1998 (han fick ett implantat i första örat 1996).

1999

1999 World's First

TEMPO+ BTE audioprocessor

TEMPO+ BTE audioprocessor

Bakom-örat-talprocessorn TEMPO+ lanseras.
Den förbrukar 90 % mindre ström än den kroppsburna processorn.
En multicenterstudie visar att taluppfattningen är överlägsen jämfört med den kroppsburna processorn.
TEMPO+ är den första processorn med en moduldesign som gör det att den kan bäras på olika sätt.
Den modulära utformningen av bakom-örat-processorn gör att den kroppsburna processorn blivit omodern.

2003

2003 World's First

VIBRANT SOUNDBRIDGE

VIBRANT SOUNDBRIDGE

Förvärv av VIBRANT SOUNDBRIDGE, det första aktiva mellanöreimplantatsystemet för lindrig till svår sensorineural hörselnedsättning.
Geoffrey Ball, som uppfann VIBRANT SOUNDBRIDGE, flyttar till Innsbruck och blir teknisk chef på VIBRANT MED-EL.

2004

2004

Cochleaimplantatet PULSAR

Cochleaimplantatet PULSAR

Lansering av cochleaimplantatet PULSAR med framtidsvänlig elektronik i ett optimerat keramiskt hölje.

2005

2005 World's First

Första EAS-systemet

Första EAS-systemet

Första EAS-systemet

Talprocessorn DUET introduceras – världens första processor som kombinerar cochleaimplantatens talprocessning med akustisk stimulering i en och samma enhet.
EAS-systemet är världens första hörselimplantatsystem som kombinerar akustisk och elektrisk stimulering. Elektroakustisk stimulering (EAS) är ett koncept som förverkligades av professor Christoph von Ilberg då han framgångsrikt implanterade sin första EAS-patient år 2000.

2006

2006

Innovationsdrivande

Innovationsdrivande

Innovationsdrivande

Lansering av nästa generations cochleaimplantatsystem. Audioprocessorn OPUS har en smidig, knappfri design; cochleaimplantatet SONATA av titan ger en enastående tillförlitlighet; FLEX-elektrodknippen skyddar de naturliga hörselstrukturerna; och FineHearing-teknologi gör att ljuden låter naturligare.

2007

2007

Det laddningsbara batterisystemet DaCapo

Det laddningsbara batterisystemet DaCapo

DaCapo-systemet lanseras för OPUS 2 så att användarna kan driva sin processor med laddningsbara DaCapo PowerPack.

2008

2008

Utökad behandling

VIBRANT SOUNDBRIDGE blir CE-märkt för ännu fler användningsområden, inklusive ledningshinder and kombinerad hörselnedsättning.

2009

2009

Andra generationens EAS

Andra generationens EAS

Lansering av DUET 2 EAS audioprocessor Andra generationens EAS audioprocessor kombinerar akustisk förstärkning och cochleaimplantatstimulering och ger därmed hörselförmåga till personer med hörselnedsättning vid höga frekvenser.

Amadé för SOUNDBRIDGE

Amadé för SOUNDBRIDGE

Amadé, en ny kompakt audioprocessor för VIBRANT SOUNDBRIDGE, lanseras för att användas av både barn och vuxna. 

2010

2010

MAESTRO CI-system

MAESTRO CI-system

MED-EL lanserar det nya cochleaimplantatsystemet MAESTRO. MAESTRO har audioprocessorn OPUS 2 och cochleaimplantatet CONCERTO.

CONCERTO ABI

CONCERTO ABI

CONCERTO hjärnstamsimplantat (ABI) introduceras. Tack vare detta kan personer som saknar en fungerande hörselnerv uppfatta ljud med hjälp av den senaste hörselteknologin.

2011

2011

FLEX elektrodledare

FLEX elektrodledare

Den nya elektrodledaren FLEX 28 introduceras. Den är gjord för att bevara strukturer och hörsel bättre och ge en enastående hörselförmåga.

Vibroplasty Coupler för VIBRANT SOUNDBRIDGE

Vibroplasty Coupler för VIBRANT SOUNDBRIDGE

Nya kopplingsenheter för VIBRANT SOUNDBRIDGE ger kirurgerna ännu mer flexibilitet med mellanöreimplantatet.

Minibatteripaket

Minibatteripaketet, en kompakt, kroppsburen enhet, lanseras för OPUS 2. På så sätt kan OPUS 2 drivas av ett AAA-batteri eller DaCapo PowerPack.

2012

2012 World's First

Första aktiva benledningsimplantatet

Första aktiva benledningsimplantatet

Lansering av BONEBRIDGE, världens första aktiva benledningsimplantatsystem som låter huden vara intakt.

Minsta och lättaste audioprocessorn

Minsta och lättaste audioprocessorn

Audioprocessorn OPUS 2 uppgraderas med batteripaketet XS, som därmed blir den minsta och lättaste bakom-örat-audioprocessorn.

2013

2013 World's First

RONDO processor i en enda enhet

RONDO processor i en enda enhet

Bara ta på den och hör: RONDO är den första audioprocessorn för cochleaimplantat som består av en enda enhet. Allt-i-ett-designen kombinerar processorenheten, sladden och spolen i en enda kompakt enhet.

World's First

FORM elektrodledare

FORM elektrodledare

FORM elektrodledare introduceras FORM-ledarna är utformade för att ge kirurgerna bättre kontroll under operationer av missbildade cochleor.
World's First

Först för ensidig dövhet

Först för ensidig dövhet

MED-EL:s CI-system är de första cochleaimplantaten som godkänts för behandling av ensidig dövhet, både hos vuxna och barn.

World's First

AUDIOVERSUM öppnas

AUDIOVERSUM öppnas

MED-EL öppnar sitt eget Science Center, AUDIOVERSUM, i Innsbruck, Österrike. På den interaktiva multimediautställningen kan besökarna upptäcka hörselns mirakel och delta i en rad olika speciella evenemang och workshops.

 

2014

2014

SYNCHRONY CI-system

SYNCHRONY CI-system

MED-EL fortsätter att vara innovationsdrivande med cochleaimplantatsystemet SYNCHRONY

SYNCHRONY cochleaimplantat är MR-säkert vid 3,0 Tesla. Detta beror på att magneterna i vårt SYNCHRONY-implantat kan rotera fritt och självjustera i sitt hölje så att den inte påverkas negativt av MR-undersökningens magnetfält.

Den stänksäkra SONNET audioprocessorn med Automatic Sound Management 2.0 gör det möjligt att höra bekvämt i alla miljöer.

SOUNDBRIDGE (VORP 503) och SAMBA

SOUNDBRIDGE (VORP 503) och SAMBA

VIBRANT SOUNDBRIDGE (VORP 503) uppgraderas och blir mer lättanvända. Tillsammans med nya Vibroplasty Couplers får kirurgerna mer flexibilitet när SOUNDBRIDGE ska implanteras. Det nya implantatet är dessutom MR-villkorligt vid 1,5 tesla.

SAMBA släpps och är den senaste audioprocessorn för SOUNDBRIDGE och BONEBRIDGE.

2015

2015

Nya barnvänliga funktioner

Den nya DL-spolen gör att det är ännu lättare för föräldrar att använda SONNET. Tack vare link-check-funktionen kan föräldrar snabbt se om SONNET är korrekt ansluten och låsfunktionen ger dessutom ytterligare säkerhet.  

Lättaste audioprocessorn

Lättaste audioprocessorn

Med det nya laddningsbara mikrobatteriet blir SONNET den lättaste audioprocessorn som finns. Strömförsörjningen av SONNET blir mer flexibel tack vare de nya batterierna.

2017

2017

Lättaste och minsta bäralternativet

Lättaste och minsta bäralternativet

ActiveWear, det lättaste och minsta bäralternativet som finns, släpps för SONNET tillsammans med BabyWear. Båda gör att SONNET blir bekvämare och säkrare för spädbarn, barn och aktiva vuxna.

Trådlös anslutning för SONNET

Trådlös anslutning för SONNET

Roger 21™ från Phonak lanseras för SONNET. Den låter SONNET -användarna använda de trådlösa mikrofonerna Roger så att de kan ansluta till telefon, TV och annan utrustning.

roger från Phonak

World's First

ADHEAR benledningssystem

ADHEAR benledningssystem

ADHEAR är ett nytt icke-kirurgiskt hörselsystem som har revolutionerat konceptet för benledning för personer med ledningshinder och ensidig dövhet.

World's First

Audioprocessorn RONDO 2

Audioprocessorn RONDO 2

RONDO 2 lanseras. RONDO 2 är den första audioprocessorn för cochleaimplantat som kan laddas trådlöst och därmed blir otroligt enkel att använda.

Utökad användning av ABI

Utökad användning av ABI

Användningsmöjligheterna för ABI utökas till att inkludera barn från 12 månaders ålder som inte kan använda cochleaimplantat för att de inte har fungerande hörselnerver. Detta innebär att fler människor än någonsin kan dra nytta av ABI.

2018

2018

OTOPLAN – MED-EL stödjer ledande kirurgisk teknologi

OTOPLAN – MED-EL stödjer ledande kirurgisk teknologi

OTOPLAN lanseras. Denna revolutionerande programvara, som tillverkas av CAScination, låter kirurgerna snabbt generera en patientspecifik 3D-rekonstruktion från CT-bilder. De kan enkelt visualisera varje patients unika anatomi innan de går in i operationssalen så att de får bästa möjliga resultat under själva kirurgin.

2019

2019

Nytt och förbättrat SYNCHRONY-system

Nytt och förbättrat SYNCHRONY-system

Cochleaimplantatsystemet SYNCHRONY ger en unik kombination av hörsel, prestanda och säkerhet eftersom det har uppdaterats så att det inkluderar cochleaimplantatet SYNCHRONY 2 , programvaran MAESTRO 8 och audioprocessorn SONNET 2.

BONEBRIDGE BCI 602-implantat

BONEBRIDGE BCI 602-implantat

Det framgångsrika benledningsimplantatet BONEBRIDGE finns nu i en andra generation. BCI 602-implantatet behöver ett cirka 50 % mindre borrdjup, opereras in med ett enkelt ingrepp och låter samtidigt användaren behålla sin friska hud och få samma ljudkvalitet som tidigare.

2020

2020

SAMBA 2 Audioprocessor

SAMBA 2 Audioprocessor

SAMBA 2, den senaste generationen av audioprocessorer för SOUNDBRIDGE och BONEBRIDGE, lanseras. Med en snygg, lättanvänd design och hörselteknologi som anpassar sig till användarens omgivning, är den designad för att personer med mellanöre- och benledningsimplantat ska få höra på ett enkelt sätt.

RONDO 3 Audioprocessor

RONDO 3 Audioprocessor

RONDO 3 lanseras.Tack vare trådlös strömning, trådlös laddning och överlägsen hörselprestanda är det otroligt enkelt för cochleaimplantatanvändare att använda RONDO 3. RONDO 3 kan enkelt justeras för optimal hörsel med en hörapparat i andra örat, oavsett vilket varumärke som används.

Direkt streaming med AudioStream

Direkt streaming med AudioStream

Lanseringen av AudioStream gör streaming ännu enklare för de som använder SONNET-serien. Med AudioStream-höljet går det att streama direkt och trådlöst från kompatibla telefoner. Den gör att MED-EL-användarna både kan njuta av musik och lyssna på telefonsamtal i riktig stereo av högsta kvalitet.

2021

2021 World's First

MR-garanti

MED-EL är det första och enda hörselimplantatföretaget som erbjuder en livslång, världsomspännande MR-garanti för alla CI från 1994 och framåt.

30 år av innovationer

30 år av innovationer

Initiativet till kompendiet ”30 års överbryggande forskning bakom MED-EL” togs av Ingeborg Hochmair som även publicerade och var medförfattare till det. I kompendiet diskuteras decennier av forskning om cochleaimplantat och ABI, här ges uttryck för uppskattning av den nyckelroll som pionjärer och deras inbördes samarbete spelat och vi får en försmak av framtiden.

2024

2024

Direktstreaming för RONDO 3

Direktstreaming för RONDO 3

AudioStream-adaptern ger direkt trådlös streaming för RONDO 3. När den har pluggats in i RONDO 3 streamar den musik och tal i riktig stereo av högsta kvalitet från surfplattor och mobiltelefoner. Den kompakta AudioStream-adaptern är en praktisk lösning som gör att du kan streama musik, prata i telefon och titta på TV.

Remote Care med appen HearCare MED-EL

Remote Care med appen HearCare MED-EL

Appen HearCare MED-EL lanseras vilket förenklar hörselvården för användarna av RONDO 3, SONNET 2 och SONNET 2 EAS. Tack vare innovativa funktioner, såsom besöksfri fjärranpassning och säkerhetskopior av konfigurationer i molnet, blir det ännu lättare för cochleaimplantatanvändarna att optimera sin hörsel.

Idag

building

Blicka framåt

Idag arbetar vi hängivet vidare med forskning & utveckling för att driva fram nya upptäckter och innovationer inom hörselindustrin och andra branscher. Framtiden öppnar upp för så många möjligheter och vi gläder oss åt att ligga i framkanten för otroliga teknologiska lyft och genombrott.