Dasar Privasi Data

Maklumat tentang pemprosesan data mengikut Artikel 13 dan 14 Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Kami mengambil berat tentang perlindungan data peribadi dan privasi anda. Atas sebab ini, kami akan memaklumkan anda tentang pengendalian data peribadi anda, khususnya untuk apa kami memproses data peribadi anda, kepada siapa kami menghantarkannya dan tuntutan dan hak perlindungan data yang anda berhak terima. Apabila kami bercakap tentang data selepas ini, kami maksudkan maklumat peribadi anda. Ini adalah semua maklumat yang mengenal pasti anda sebagai individu, secara langsung atau tidak langsung.

Sila baca maklumat berikut dengan teliti.

Perihal Dasar ini

Dasar ini menerangkan bila dan sebab kami mengumpul maklumat peribadi, cara kami menggunakannya dan cara kami memastikan ia selamat dan hak anda berkaitan dengannya. Kami mungkin mengumpul, menggunakan dan menyimpan data peribadi anda, seperti diperihalkan dalam Dasar Privasi Data ini dan seperti diperihalkan apabila kami mengumpul data daripada anda. Kami berhak meminda Dasar Privasi Data ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Anda dinasihatkan untuk menyemak laman web kami (www.medel.com) dengan kerap bagi sebarang pindaan (tetapi pindaan tidak akan dibuat dengan kebelakangan). Kami akan sentiasa mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) apabila berurusan dengan data peribadi anda. Bagi tujuan GDPR, kami akan menjadi "pengawal" semua data peribadi anda yang kami pegang.

Siapa yang bertanggungjawab atas pemprosesan data?

Pengawal yang bertanggungjawab ialah:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Österreich
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

Pegawai perlindungan data yang bertanggungjawab boleh dihubungi terus

privacy.my@medel.com

atau

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria

Data apa yang diproses dan dari sumber mana data ini datang?

Kami memproses data peribadi yang kami terima daripada anda dalam urusan hubungan perniagaan. Selain itu, kami memproses data peribadi yang kami terima daripada pihak ketiga dan/atau sumber boleh diakses secara umum (cth. daftar perniagaan, daftar persatuan, daftar negara, akhbar, media) dengan cara yang dibenarkan (cth. bagi memenuhi pesanan / kontrak, memenuhi tanggungjawab perundangan atau kebenaran oleh anda).

Data peribadi anda termasuk, khususnya:

 • Nama
 • Maklumat hubungan termasuk alamat e-mel dan nombor telefon
 • Maklumat demografi seperti poskod, lokasi geografi, keutamaan dan minat
 • Maklumat lain yang relevan dengan kajian penyelidikan pasaran
 • Alamat IP
 • Nama pengguna dan Kata laluan untuk kawasan terlindung dalam laman web
 • Bagi permohonan kerja, selain daripada nama dan butiran hubungan, data peribadi yang anda berikan, latihan, pengajian lanjutan dan kelayakan, majikan terdahulu dan dokumen dihantar seperti CV, sijil, dsb.

Atas tujuan apa dan berdasarkan undang-undang manakah data anda diproses?

Kami memproses data peribadi anda mengikut peraturan perlindungan data (GDPR dan Akta Perlindungan Data (DPA) dalam versi semasa).

Akademi

Anda boleh menggunakan sistem pengurusan pembelajaran dalam talian kami yang mengandungi maklumat, webinar, program, dan kursus tentang produk dan perkhidmatan MED-EL. Untuk mendaftar, anda perlu memberikan data berikut kepada kami: nama, e-mel, alamat, bandar, negara, pekerjaan, dan organisasi. Akademi juga mengumpul kelakuan pelajar dalam talian dan metrik kemajuan untuk memberikan wawasan kepada pengalaman pembelajaran dan kecekapan.

Tujuan:
Pendaftaran dan penggunaan sistem pengurusan pembelajaran dalam talian Akademi

Asas undang-undang:
Pelaksanaan kontrak – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Akses kepada Maklumat Bukan Umum

Anda boleh mengakses maklumat bukan umum (i.e. muat turun perisian, perkhidmatan tambahan cth. ePembelajaran) dengan mendaftar di laman web kami dan memberikan data berikut kepada kami: nama, e-mel, nama pengguna, kata laluan

Tujuan:
Memperibadikan untuk mendapat akses kepada maklumat bukan umum tentang produk dan perkhidmatan MED-EL

Asas undang-undang:
Kebenaran – Art. 6 (1) lit. a) GDPR; pelaksanaan kontrak – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Pencari Klinik

Jika anda membenarkan akses kepada data kedudukan melalui pelayar anda, klinik dan rakan pengedaran yang berdekatan akan dipaparkan. Kedudukan anda akan ditemui dengan mengenal pasti kedudukan alamat IP anda. Data anda tidak akan disimpan.

Tujuan:
Paparan klinik dan rakan pengedaran yang berdekatan lokasi anda

Asas undang-undang:
Kebenaran – Art. 6 (1) lit. a) GDPR

Borang Hubungan

Anda boleh menghubungi MED-EL (cth. permintaan mengenai produk, sokongan, dsb.) dengan mengisi borang hubungan kami. Hubungan biasanya dibuat melalui e-mel, jika nombor telefon diberi, maka melalui telefon.

Apabila menyerahkan borang hubungan data anda di medan hubungan, nama, pekerjaan (cth, pakar bedah, penjagaan di rumah, ahli audiologi), minat (minat profesional), telefon, alamat (jalan, nombor rumah, poskod, wilayah, negara), e-mel, minat untuk disertakan dalam senarai surat-menyurat) akan diproses.

Tujuan:
Menjawab/membantu anda dengan permintaan anda

Asas Undang-undang:
Kebenaran – Art. 6 (1) lit. a) GDPR

Surat Berita dan Surat-Menyurat

Apabila menghubungi kami, anda boleh mendaftar untuk surat berita dan senarai surat-menyurat kami yang memberikan anda maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami. Data berikut akan digunakan: nama, pekerjaan, minat profesional, telefon, alamat, e-mel, penilaian kelakuan pengguna (iaitu membuka dan kadar klik e-mel)

Tujuan:
Pengiklanan produk dan perkhidmatan MED-EL

Asas undang-undang:
Kebenaran – Art. 6 (1) lit. a) GDPR

Ujian Pendengaran Dalam Talian

Anda boleh membuat ujian pendengaran audio melalui laman web kami. Selepas ujian anda ada kemungkinan untuk menghubungi kami melalui borang hubungan. Keputusan ujian akan ditanpanamakan dan disimpan bagi tujuan analisis sekiranya anda mahu berhubung dengan kami.

Selepas anda memuktamadkan ujian pendengaran anda, kami mungkin menawarkan anda kemungkinan untuk berhubung dengan kami menggunakan borang hubungan. Apabila menyerahkan borang hubungan, data anda pada medan hubungan (nama pertama, nama keluarga, e-mel) diproses.

Tujuan:
Menjawab/membantu anda dengan permintaan anda tentang penyelesaian pendengaran yang tersedia

Asas undang-undang:
Kebenaran – Art. 9 (2) lit. a) GDPR

Permohonan Kerja Dalam Talian

Anda boleh menyerahkan permohonan tanpa diminta serta permohonan untuk jawatan khusus yang tersenarai melalui laman web kami.
Untuk maklumat lanjut mengikut Artikel 13 Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) berhubung dengan pengumpulan dan pemprosesan data peribadi anda dalam konteks permohonan dalam talian, sila lihat Maklumat Privasi Data MED-EL untuk pemohon.

Tujuan:
Permohonan kerja

Asas undang-undang:
Kebenaran – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Pustaka Video Pembedahan

Sebagai seorang profesional, anda boleh mendaftar di pangkalan data media dalam talian kami yang mengandungi kajian kes mengenai pengimplanan produk MED-EL. Untuk pendaftaran, anda perlu memberikan data berikut kepada kami: nama, e-mel, telefon, nama klinik, alamat klinik, minat (CI, MEI, BCI, ABI)

Tujuan:
Pendaftaran dan penggunaan Pustaka Video Pembedahan kami

Asas undang-undang:
Pelaksanaan kontrak – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Kedai web

Jika anda menggunakan Kedai web kami, anda boleh memesan produk dari MED-EL. Untuk memenuhi pesanan, kami akan mengumpul maklumat berikut: nama, butiran hubungan, e-mel, tarikh lahir, klinik pengimplanan, tarikh pengimplanan, nama penerima, butiran hubungan penerima, nombor siri peranti, alamat bil, alamat penghantaran, nombor telefon, alamat IP dan maklumat pelayar.

Tujuan:
Mengendalikan kedai, memberi perkhidmatan dan memenuhi pesanan.

Asas undang-undang:
Pelaksanaan kontrak – Art. 6 (1) lit. b) GDPR

Siapa yang menerima data anda?

Dalam MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H., hanya jabatan atau pekerja itu yang menerima data anda, setakat yang mereka perlukan untuk memproses bagi tujuan yang sepadan. Selain itu, diberi oleh kami pemproses (penyedia perkhidmatan IT, perkhidmatan percetakan, pemasaran, dsb.) menerima data anda, jika mereka memerlukan data untuk memenuhi pelaksanaan mereka masing-masing. Semua pemproses telah dipilih dengan teliti dan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang bersesuaian telah diambil untuk memastikan data anda diproses mengikut kewajipan perlindungan data dan hak anda dilindungi. Paling utama, pemproses kontrak tidak dibenarkan menggunakan data peribadi anda bagi tujuan mereka sendiri.

Berkenaan pemindahan data kepada pihak ketiga lain, kami menegaskan yang pemindahan sedemikian hanya dibuat atas asas undang-undang yang sah dan bagi tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Kemas kini

Pengemaskinian data peribadi anda berlaku semata-mata atas dasar maklum balas langsung anda atau notis pemberitahuan kepada kami. Walau bagaimanapun, pengemaskinian juga boleh berlaku disebabkan oleh maklumat dari pihak ketiga atau penggunaan maklumat yang tersedia secara umum.

Berapa lama data anda akan disimpan?

Kami memproses data peribadi anda, setakat yang perlu, selama tempoh hubungan perniagaan kami (permulaan, pemprosesan dan penamatan kontrak) serta mengikut kewajipan dokumentasi dan penyimpanan berkanun yang muncul daripada Kod Komersil Austria (UGB) dan Kod Cukai Persekutuan (BAO) atau untuk menggunakan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

Selain itu, tempoh penyimpanan juga dinilai oleh tempoh had berkanun, yang mungkin, misalnya, bawah Kod Sivil Am (ABGB) biasanya 30 tahun, dalam sesetengah kes, tetapi hanya 3 tahun.

Ringkasnya, data anda oleh itu akan dipadam selepas pelaksanaan kontrak sepenuhnya, pembatalan kebenaran anda atau bantahan anda, jika penyimpanan bagi memenuhi kewajipan undang-undang atau untuk pertubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang tidak diperlukan. Pemprosesan lanjutan hanya akan berlaku jika anda telah memberi kebenaran bertulis untuk menggunakan data anda selanjutnya atau jika kami telah menyimpan sebarang pemprosesan data lanjutan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Terdapat kemungkinan yang pentanpanamaan data dilakukan dan bukannya pemadaman. Dalam hal ini, sebarang rujukan peribadi dikeluarkan secara kekal, iaitu mengapa kewajipan pembatalan perlindungan data tidak lagi berkenaan. Dalam keadaan ini, tiada rujukan peribadi boleh dikembalikan.

Hak anda

Di bawah GDPR anda mempunyai hak-hak berikut:

 • Hak akses – Art. 15 GDPR:
  Hak untuk mendapatkan pengesahan sama ada data peribadi berkenaan diri anda sedang diproses, dan, jika demikian, akses kepada data peribadi itu;
 • Hak untuk pembetulan – Art. 16 GDPR:
  Hak untuk mendapatkan tanpa tangguhan tidak wajar terhadap pembetulan data peribadi yang tidak tepat berkenaan diri anda;
 • Hak untuk memadam ('hak untuk dilupakan') – Art. 17 GDPR:
  Hak untuk mendapatkan pemadaman data peribadi anda berkenaan diri anda tanpa tangguhan tidak wajar;
 • Hak penyekatan pemprosesanArt. 18 GDPR:
  Hak mendapatkan sekatan pemprosesan data peribadi anda;
 • Hak kebolehalihan dataArt. 20 GDPR:
  Hak untuk menerima data peribadi berkenaan diri anda, yang anda berikan kepada kami, dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca oleh mesin dan berhak untuk menghantar data itu kepada pengawal lain tanpa halangan;
 • Hak untuk membantahArt. 21 GDPR:
  Hak untuk membantah, atas alasan berkaitan dengan situasi anda khususnya, pada bila-bila masa bagi pemprosesan data peribadi berkenaan diri anda berdasarkan Art. 6 (1) lit. e) or f) GDPR.

Sekiranya anda mahu mengakses maklumat anda, mengubah keutamaan hubungan anda, atau menanyakan sebarang soalan atau kebimbangan tentang dasar privasi ini atau cara kami menguruskan maklumat peribadi anda, sila e-mel privacy.my@medel.com atau hubungi salah satu pejabat wilayah MED-EL terdekat anda: Pejabat MED-EL Seluruh Dunia

Walaupun kami akan berusaha untuk menangani sebarang soalan atau kerisauan yang anda ada, jika anda percaya yang pemprosesan data anda menyalahi undang-undang perlindungan data atau jika tuntutan perlindungan data anda telah dilanggar dengan apa jua cara, anda boleh mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan. Di Austria, pihak berkuasa perlindungan data bertanggungjawab (bagi perkara ini).

Adakah saya wajib memberikan data?

Sebagai sebahagian hubungan perniagaan, anda hanya perlu memberikan maklumat peribadi yang diperlukan untuk mewujudkan dan menjalankan hubungan perniagaan atau yang kami perlu kumpulkan mengikut undang-undang. Anda juga perlu memaklumkan kami akan sebarang perubahan dalam data anda. Tanpa data ini, kami biasanya terpaksa menolak pemuktamadan kontrak atau pelaksanaan kontrak atau kontrak sedia ada tidak lagi boleh dijalankan dan akhirnya ditamatkan.

Adakah data saya digunakan untuk membuat keputusan secara automatik termasuk pemprofailan?

Kami tidak menggunakan pembuatan keputusan secara automatik mengikut Art. 22 GDPR.

Keselamatan

Kami komited untuk memastikan yang maklumat anda selamat. Untuk mencegah akses atau pendedahan yang tidak sah, kami telah meletakkan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk menjaga dan melindungi maklumat yang kami kumpul dalam talian.

Pautan ke laman web lain

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang mungkin diminati. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja anda menggunakan pautan ini untuk meninggalkan laman kami, anda harus ambil perhatian bahawa kami tiada sebarang kawalan atas laman web lain itu. Oleh itu, kami tidak boleh bertanggungjawab atas perlindungan dan privasi bagi sebarang maklumat yang anda berikan semasa melawat laman demikian dan laman demikian tidak dikawal oleh pernyataan privasi ini. Anda harus berhati-hati dan melihat pernyataan privasi yang berkenaan dengan laman web tersebut.

 

Kuki dan Kuki Plug-In Sosial

Kuki ialah fail teks kecil yang menyimpan tetapan Internet. Hampir setiap laman web menggunakan teknologi ini. Ia akan dimuat turun dari pelayar internet anda pada kali pertama anda melawat laman web. Pada masa seterusnya laman web ini diakses menggunakan peranti yang sama, kuki dan maklumat yang disimpan di dalamnya akan sama ada dikembalikan ke laman web yang menciptanya (Kuki Pihak Pertama) atau dihantar ke laman web lain yang memilikinya (Kuki Pihak Ketiga). Ini akan memberitahu laman web yang ia telah dilihat dengan pelayar ini sebelum ini, dan dalam sesetengah keadaan akan mempelbagaikan kandungan yang dipaparkan.

Sesetengah kuki sangat berguna kerana ia boleh meningkatkan pengalaman pengguna apabila melawati semula halaman web yang sudah dilawati beberapa kali. Selagi anda menggunakan peranti yang sama dan pelayar yang sama seperti sebelum ini, kuki akan ingat misalnya, mengikut keutamaan anda, cara menggunakan halaman, dan menyesuaikan tawaran yang dipaparkan agar lebih relevan kepada minat dan keperluan peribadi anda. Kebanyakan kuki yang kami gunakan dipadam secara automatik dari pemacu keras anda selepas akhir sesi pelayar ("kuki sesi"). Selain itu, kami juga menggunakan kuki yang kekal di pemacu keras selepas sesi. Ini dilakukan khususnya untuk menambah baik pengalaman pengguna apabila anda melawati laman web semula, oleh laman web yang kemudiannya boleh disesuaikan mengikut keperluan peribadi anda, maka masa memuat boleh dioptimumkan.

Kuki tanpa kelulusan

Kuki asas, juga dipanggil "amat diperlukan", menjamin fungsi tanpanya anda tidak boleh menggunakan laman web ini seperti yang dimahukan. Kuki ini digunakan secara eksklusif oleh kami dan oleh itu dipanggil kuki pihak pertama. Ia hanya disimpan di komputer anda sepanjang sesi pelayar semasa. Kuki yang amat diperlukan: Bagi fungsi log masuk kami mempunyai sesuatu yang dipanggil "kuki sesi". Tanpa kuki ini, tiada log masuk dan oleh itu tiada fungsi di sebalik log masuk.

Tambahan pula, kuki demikian memastikan, misalnya, kefungsian apabila berlaku perubahan dari http kepada https, dan maka pematuhan dengan peraturan keselamatan yang ditingkatkan bagi pemancaran data apabila mengubah halaman. Kebenaran bagi penggunaan kuki asas tidak diperlukan.

Kuki yang memerlukan keizinan

Kuki yang tidak amat diperlukan mengikut undang-undang agar anda boleh menggunakan laman web masih menjalankan tugas penting. Tanpa kuki ini, fungsi yang membolehkan pelayaran laman web kami dengan selesa, seperti borang praisi, tidak lagi tersedia. Tetapan yang dibuat, seperti pemilihan bahasa tidak boleh disimpan dan mesti ditanyakan semula pada setiap halaman. Kuki pihak pertama yang digunakan, termasuk perihalan lanjutan:

Analitik

Laman web ini menggunakan Google Analytics, perkhidmatan analisis web oleh Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Penggunaan termasuk mod operasi Universal Analytics. Ini memudahkan peruntukan data, sesi dan interaksi merentasi beberapa peranti kepada ID pengguna yang memakai nama samaran dan oleh itu, analisis aktiviti pengguna merentasi peranti.

Google Analytics menggunakan kuki, iaitu fail teks yang diletakkan di komputer anda, untuk membolehkan pengendali laman web menganalisis cara pengguna menggunakan laman tersebut. Maklumat yang dijana oleh kuki tentang penggunaan laman web ini oleh anda biasanya dipindahkan ke pelayan Google di Amerika Syarikat dan disimpan di sana. Walau bagaimanapun, jika pentanpanamaan IP diaktifkan di laman web ini, Google akan mengurangkan alamat IP anda dalam Negara Ahli Kesatuan Eropah atau dalam parti negara lain pada Perjanjian tentang Kawasan Ekonomi Eropah sebelum ini. Hanya dalam kes-kes luar biasa, alamat IP penuh akan dipancarkan ke pelayan Google di Amerika Syarikat dan dipendekkan di sana. Alamat IP yang dipancarkan oleh pelayar anda dalam konteks Google Analytics tidak digabungkan dengan data Google lain. Bagi pihak pengendali laman web ini, Google akan menggunakan maklumat ini untuk menilai penggunaan laman web ini oleh anda, untuk mengumpul laporan tentang aktiviti laman web dan untuk memberikan pengendali laman web dengan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan penggunaan laman web dan Internet. Minat kami yang sah dalam pemprosesan data juga terletak dalam tujuan ini. Asas undang-undang bagi penggunaan Google Analytics adalah Art. 6 (1) f) GDPR. Sesi dan kempen ditamatkan selepas jangka masa tertentu. Secara lalai, sesi ditutup selepas 30 minit tanpa aktiviti dan kempen selepas enam bulan. Had masa untuk kempen tidak boleh melebihi dua tahun. Untuk maklumat lanjut tentang syarat-syarat penggunaan dan perlindungan data, sila lawati:

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/

Anda boleh menolak penggunaan kuki dengan memilih tetapan yang bersesuaian pada pelayar anda, walau bagaimanapun sila ambil perhatian yang jika anda berbuat demikian anda mungkin tidak dapat menggunakan kefungsian laman web ini dengan sepenuhnya. Anda juga boleh mencegah Google daripada mengumpul data yang dijana oleh kuki dan berkaitan dengan penggunaan laman web oleh anda (termasuk alamat IP anda) dan daripada memproses data ini oleh Google dengan memuat turun dan memasang Browser Add-on:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Prestasi dan Ujian

Laman web ini menggunakan Pengoptimum Laman Web Visual (VWO). Dengan bantuan VWO, kami mencipta ujian pengguna bagi pengoptimuman dan pembangunan lanjutan laman web kami. VWO menganalisis data statik tentang penggunaan laman web kami. Selain itu, alat itu digunakan sebagai alat ujian A/B. Dalam proses itu, data seperti bilangan pelawat, kelakuan klik dan masa diam aktif purata bagi pengguna laman web diperuntukkan kepada varian ujian yang sepadan.

Tempoh masa penyimpanan:
Sesi atau sesetengah data sehingga selama 10 tahun (semua data adalah tanpa nama)

Pilih Keluar:
https://www.medel.com?vwo_opt_out=1

Plugin Sosial

Kami juga menggunakan apa yang dipanggil plugin sosial (selepas ini dipanggil bebutang) rangkaian sosial: 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (Komen Facebook, Bebutang Suka Facebook dan Widget Sosial)
 • LinkedIn (Bebutang dan Widget Sosial LinkedIn)
 • Twitter (Bebutang Tweet dan Widget Sosial Twitter)
 • Google (Bebutang Google+ dan Widget Sosial, Font Google, Bebutang dan Widget Sosial YouTube)

di laman web. Apabila anda melawati laman web kami, bebutang ini dinyahdaya secara lalai, iaitu ia tidak menghantar sebarang data kepada rangkaian sosial masing-masing tanpa campur tangan anda. Sebelum anda boleh menggunakan bebutang, anda mesti mengaktifkannya dengan klik anda. Bebutang akan kekal aktif sehingga anda menyahdayakannya atau memadam kuki anda.

Selepas pengaktifan, sambungan terus diwujudkan dengan pelayan rangkaian sosial. Kandungan bebutang kemudiannya dipindahkan dari rangkaian sosial terus ke pelayar anda dan disepadukan ke dalam laman web. Selepas mengaktifkan bebutang, rangkaian sosial sudah boleh mengumpul data, tanpa mengira sama ada anda berinteraksi dengan bebutang atau tidak. Jika anda log masuk ke dalam rangkaian sosial, ini boleh menguntukkan lawatan anda ke laman web ini kepada akaun pengguna anda. Rangkaian sosial tidak boleh diuntukkan ke laman web lain sebelum anda mengaktifkan bebutang masing-masing di sana. Jika anda merupakan ahli rangkaian sosial dan tidak mahu ia mengaitkan maklumat yang anda kumpul apabila anda melawat laman web kami dengan maklumat keahlian anda yang tersimpan, anda mesti log keluar dari rangkaian sosial sebelum mengaktifkan bebutang rangkaian sosial. Kami tiada pengaruh atas jumlah data yang dikumpul oleh rangkaian sosial dengan bebutangnya. Tujuan dan skop pengumpulan data dan pemprosesan lanjutan dan penggunaan data oleh rangkaian sosial serta hak berkaitan anda dan pilihan tetapan bagi perlindungan privasi anda, sila rujuk dasar privasi bagi rangkaian sosial masing-masing.

 

Dasar ini kali terakhir dikemas kini pada Mei 2018.

 


© 2020 MED-EL