סוגים של ליקוי שמיעה

ליקוי שמיעה הולכתי

כל בעיה, באוזן החיצונית או התיכונה, אשר מונעת הולכה תקינה של צליל, מכונה ליקוי שמיעה הולכתי. בדרך-כלל, ליקויי שמיעה הולכתיים הם בדרגה קלה או מתונה, ונעים על טווח של 25 עד 65 דציבל.

במקרים מסוימים, ליקוי שמיעה הולכתי יכול להיות זמני. תרופה או ניתוח עשויים לעזור, בהתאם לגורם הספציפי לבעיה. ניתן לטפל בליקוי שמיעה הולכתי גם באמצעות עזרי שמיעה, שתל אוזן תיכונה או שתל בהולכת עצם.

ליקוי שמיעה תחושתי-עצבי

ליקוי שמיעה תחושתי-עצבי נובע ממחסור בתאי חישה (תאי השערה) בשבלול או מפגיעה בהם, ובדרך-כלל הוא קבוע. ליקוי שמיעה תחושתי-עצבי, המכונה גם “חירשות עצבית”, עשוי להיות בדרגה קלה, בינונית, חמורה או עמוקה.

לעתים קרובות ניתן לטפל בליקוי שמיעה תחושתי-עצבי  בינוני עד חמור באמצעות עזרי שמיעה או שתל אוזן תיכונה. בדרך-כלל, שתלי שבלול הם פתרון לליקוי שמיעה חמור או עמוק.

אנשים מסוימים סובלים מליקוי שמיעה תחושתי-עצבי רק בתדרים הגבוהים, אשר מכונה גם חירשות חלקית. במקרים אלה רק תאי השערה שבבסיס השבלול פגועים. בחלק הפנימי של השבלול, מרכז השבלול, תאי השערה שאחראים על עיבוד הצלילים הנמוכים עדיין תקינים. פתרון הגריה החשמלית-אקוסטית הסימולטנית, או EAS, פותח במיוחד עבור מקרים אלה.

ליקוי שמיעה מעורב

ליקוי שמיעה מעורב הוא שילוב של ליקוי שמיעה תחושתי-עצבי וליקוי שמיעה הולכתי. הוא נגרם כתוצאה מבעיות באוזן הפנימית, החיצונית או התיכונה. אפשרויות הטיפול עשויות לכלול תרופות, ניתוח, עזרי שמיעה, שתל אוזן תיכונה או שתל בהולכת עצם.

ליקוי שמיעה עצבי

בעיה הנגרמת כתוצאה מהיעדרו של עצב השמע או מפגיעה בו עלולה לגרום לליקוי שמיעה עצבי. ליקוי שמיעה עצבי הוא בדרך-כלל עמוק  ובלתי הפיך.

עזרי שמיעה ושתלי שבלול אינם יכולים לעזור, מאחר שהעצב אינו מסוגל להעביר את נתוני הצליל למוח.

במקרים רבים אפשר לטפל באמצעות שתל גזע המוח (ABI)‏.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.