Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adapter

Disse supportvejledningervil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioStream-adapter.

Parring & konfiguration af AudioStream-adapteren (Android-enheder)

AudioStream-adapter AudioKey-app
1

Download den seneste version af appen AudioKey, og aktivér Bluetooth® på din telefon.

AudioStream-adapter
2

Sørg for, at AudioStream-adapteren er slukket ved at fjerne den fra RONDO 3.

AudioStream-adapter
3

Åbn appen AudioKey 2, tryk på menuen i øverste venstre hjørne, og åbn punktet forbindelsesindstillinger. Vælg AudioStream og derefter Konfiguration. Hvis du kun har én AudioStream-adapter, skal du vælge, hvilken side du bærer den på. Hvis du har en AudioStream-adapter på begge sider, vælger du både venstre og højre.

AudioStream-adapter Konfiguration
4

Tryk på "Næste". Kontroller, at RONDO 3 er tændt. Indsæt AudioStream-adapteren i RONDO 3, læg den ved siden af din telefon, og tryk på "Næste".

!

Hvis konfigurationen mislykkes, så flyt RONDO 3 tættere på telefonen, træk AudioStream-adapteren ud og sæt den i igen, og tryk på "Prøv igen".

5

Gentag trin 4 med din anden RONDO 3, hvis du har en. Lad den første processor være tændt under dette.

AudioStream-adapter Konfiguration
6

Indtast et brugernavn med 7 eller færre bogstaver. Kun bogstaver fra det latinske alfabet kan bruges. Tryk på "Gem".

7

Herefter åbnes der en skærm med anmodning om Bluetooth parring. Tryk på "Dan par". Gentag dette for din anden AudioStream-adapter, hvis du har en. Når parringen er gennemført, trykker du på "OK".

8

Afslut appen AudioKey 2, og følg anvisningerne fra telefonproducenten for at oprette forbindelse til en Bluetooth enhed. Opret forbindelse til AudioStream-adapteren.

!

AudioStream-adapteren vil automatisk blive forbundet, hver gang den indsættes, din RONDO 3 er tændt, og din telefon har Bluetooth aktiveret.


Bluetooth® ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Se brugervejledningen for yderligere information.