Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adapter

Disse supportvejledningervil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioStream-adapter.

Opdatering af AudioStream-adapterens firmware (iOS-enheder)

Firmwareopdatering til AudioStream-adapter
1

Åbn din indstillinger, og gå til "Tilgængelighed" og derefter "Høreapparater". Tryk på den/de parrede AudioStream-adapter(e) under afsnittet MFI-høreapparater. Tryk på "Glem denne enhed" og derefter "Afbryd".

!

Sørg for at både din processor og telefon er fuldt opladet, før du påbegynder opdateringen.

Firmwareopdatering til AudioStream-adapter - start opdatering
2

Åbn appen AudioKey 2, tryk på menuen i øverste venstre hjørne, og åbn punktet forbindelsesindstillinger. Vælg AudioStream og derefter "Opdater". Følg anvisningerne i telefonen for at gennemføre opdateringen.

!

Hvis du har to AudioStream-adaptere skal du frakoble den anden adapter, mens du udfører dette trin. Hvis din(e) AudioStream-adapter(e) er parret med yderligere mobilenheder, skal du slå enhedernes Bluetooth® fra.

3

Gentag trin 2 med din anden AudioStream-adapter, hvis du har en.

4

Afslut appen AudioKey 2 og gå tilbage til "Høreapparater". Tryk på afsnittet under MFI-høreapparater. Efter et par sekunder angives det, at din(e) AudioStream-adapter(e) er forbundet.

!

AudioStream-adapteren vil automatisk blive forbundet, hver gang den indsættes, din RONDO 3 er tændt, og din telefon har Bluetooth aktiveret.


Bluetooth® ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Se brugervejledningen for yderligere information.