Select your Language

Please, select a language for this page

MED-EL:s globala MR-garanti

MED-EL:s flerkanaliga cochlea- och hjärnstamsimplantat, BONEBRIDGE-implantat och VIBRANT SOUNDBRIDGE VORP 503-implantat täcks av den obligatoriska lokala lagstadgade garantin, men även av MED-EL:s globala livstidsgaranti mot

  • implantatskada,
  • förskjutning av implantatmagneten,
  • avmagnetisering av implantatmagneten,
  • implantatskada på grund av en magnetborttagning som utförts enligt bruksanvisningen/handboken för medicinska förfaranden för MED-EL:s CI/ABI-system

som en osannolik konsekvens av en MR-undersökning.

Den enda åtgärden som MED-EL tillhandahåller vid eventuellt garantikrav är antingen ett nytt MED-EL-implantat eller en magnet; kostnadsfritt och enligt medicinsk indikation. Detta gäller förutsatt att implantatfelet eller avmagnetiseringen av implantatmagneten har orsakats av en MR-undersökning och att användning av en starkare magnet i audioprocessorn som första åtgärd inte har löst problemet med avmagnetisering.

Den utökade garantin är ogiltig om MR-undersökningen inte har utförts enligt specifikationerna och instruktionerna som anges i den godkända märkningen, vilket omfattar respektive bruksanvisning/handbok för medicinska förfaranden för MED-EL:s CI/ABI-system; om rekommenderade kirurgiska tekniker inte har följts; om implantatskadan har orsakats av grov vårdslöshet, avsiktlig försummelse och felanvändning ur fysisk, elektrisk eller magnetisk synpunkt. Alla explanterade implantat eller magneter måste returneras till MED-EL för inspektion. Explanterade produkter och magneter faller i MED-EL:s ägo och måste returneras inom fem (5) arbetsdagar efter explantationen så att det inte skickas en faktura för ersättningsimplantatet eller -magneten.

Om du vill göra anspråk som omfattas av denna globala garantiutökning kontaktar du antingen en klinik eller gör en direkt förfrågan hos det lokala MED-EL-kontoret eller MED-EL-distributören.

Den globala garantiutökningen gäller alla MED-EL-implantat som nämns häri (inklusive de som redan implanterats) från och med 27 januari 2021; den täcker däremot inte MR-undersökningar som utförts innan den globala garantiutökningen har trätt i kraft.