SYNCHRONY 2 för EAS

Ett bra elektroakustiskt stimuleringssystem är beroende av ett bra implantat. Se hur SYNCHRONY 2 skräddarsys efter din hörsel för att ge dig den ljudkvalitet du behöver.

SYNCHRONY 2 EAS
easyMR
MED-EL SYNCHRONY cochleaimplantat

1

Avancerad teknik

SYNCHRONY 2 använder sig av avancerad ljudteknik och hjälper dig att höra världen så som den är tänkt att höras.

2

Mjuka elektroder

SYNCHRONY 2 använder mjuka och flexibla elektroder för att skydda din resthörsel och ge god ljudkvalitet.

3

Enkel operation

SYNCHRONY 2 har utformats för en enkel operation så att du snabbt är uppe på benen igen.

4

easyMR

Upplev bekymmersfria MR-undersökningar med SYNCHRONY 2 – ingen operation, inget obehag och oavbruten hörsel.

5

Tillförlitlig design

SYNCHRONY 2 har en säker och tillförlitlig design, vilket innebär att du kan njuta av bättre hörsel resten av ditt liv.

SYNCHRONY 2 EAS – ett viktigt beslut

Ett viktigt beslut

Det är viktigt att välja rätt audioprocessor, men det är ännu viktigare att välja rätt implantat. Varför? Det är det implantat som har störst inverkan på hur väl du hör.

SYNCHRONY 2 använder sig av avancerade kodstrategier, utformade att ge dig en naturlig ljudkvalitet. ”FineHearing”-tekniken hjälper dig att höra alla detaljer i samtalet och varenda ton i favoritmusiken. På så sätt kan du få ut maximalt av din naturliga hörsel.

Dessutom hittar du endast denna unika hörselteknik i implantat från MED-EL.

SYNCHRONY 2 musik
SYNCHRONY 2 ett viktigt beslut

Perfekt elektrod

EAS är utformat för människor som fortfarande kan höra en del lågfrekventa ljud. EAS-systemet använder cochleaimplantatteknik för att komplettera den naturliga resthörseln så att du hör bättre rent generellt.

I samband med operationen försöker kirurgen bevara så mycket som möjligt av din resthörsel eftersom detta ger bättre hörsel med EAS. Därför använder man endast mycket mjuka och flexibla elektroder till SYNCHRONY 2. De har utvecklats särskilt för att skydda cochlea under operationen så att du kan behålla mesta möjliga av din resthörsel och få ut maximalt av EAS.


Upptäck mer

SYNCHRONY 2 – enkel operation

Enkel operation

Ingen gillar att behöva opereras. Lyckligtvis är våra SYNCHRONY-implantat* inte bara de minsta och lättaste titanimplantaten som är tillgängliga – SYNCHRONY 2 har också utformats så att operationen går så enkelt som möjligt. Efter en enkel operation är du på benen igen snabbt och kan börja njuta av nästa fas av hörselresan.

SYNCHRONY 2 – utformat för MR-undersökningar
easyMR

Utformad för MR-undersökningar

Man vet aldrig vad livet för med sig och rent statistiskt behöver vi alla genomgå en MR-undersökning någon gång i livet. Med vissa implantat kan det innebära extra kirurgi för att ta bort magneten i implantatet plus tid utan audioprocessorn medan du läker efter operationen.

Det behövs inte med SYNCHRONY 2. Det innehåller en revolutionerande magnettyp som innebär att du kan genomgå MR-undersökningar på upp till 3,0 tesla utan att först kirurgiskt avlägsna magneten. Du kan göra en MR-undersökning på samma sätt som utan ett implantat. Det är därför SYNCHRONY 2 fått godkännandemärket easyMRI.

 • Ingen operation
 • Inget obehag
 • Ingen tidsperiod utan hörsel

Upptäck mer

SYNCHRONY 2 – tillförlitligt val

Det tillförlitliga valet

Du kommer att ha implantatet i många år och det måste vara tillräckligt tillförlitligt för att klara många års användning.

Precis som alla implantat från MED-EL har SYNCHRONY 2 utformats efter de högsta standarder. Varje del har utformats och testats för maximal tillförlitlighet innan de går till tillverkning på vårt europeiska huvudkontor. Alla implantat måste dessutom godkännas i vår förstklassiga kvalitetsinspektion innan de kommer till kliniken.

Allt detta innebär att du kan förvänta dig högsta tillförlitlighet från din nya SYNCHRONY 2.

 

Upptäck mer

SONNET 2 EAS – framtagen för vardagen
SONNET 2 EAS

Framtagen för vardagen

Lätt och skön att använda – SONNET 2 EAS är den perfekta audioprocessorn. Den vattentåliga designen gör den praktisk att bära i vardagen och det finns många sätt att få SONNET 2 att matcha din personliga stil.

Dessutom erbjuder SONNET 2 EAS bästa möjliga hörsel oavsett var du är tack vare dubbel mikrofonteknik.

 

Upptäck mer

Tekniska data

Bredd: 25,4 mm
Längd: 45,7 mm
SYNCHRONY 2
3,3 mm
4,5 mm
⌀ 1,0 mm
1,4 mm
SYNCHRONY 2

SYNCHRONY 2 stift
Cochleaimplantat (Mi1250)


Stimuleringsfunktioner

 • Sekventiell icke-överlappande stimulering på 12 elektrodkanaler
 • Samtidig (parallell) stimulering på 2 till 12 elektrodkanaler
 • 24 oberoende strömkällor
 • Stimuleringsfrekvens på upp till 50,704 pulser per sekund
 • Pulsfasintervall: 2,1–425,0 μs/fas
 • Interfasgap på 2,1, 10, 20 och 30 μs
 • Tidsupplösning (nominalvärden): 1,67 μs
 • Strömområde (nominalvärde): 0–1 200 μA per pulsfas

Pulsformer

 • Bifasiska, symmetriska trifasiska och trifasiska precisionspulser

Omfattande diagnosverktyg

 • Statustelemetri
 • Impedans och fälttelemetri (IFT)
 • Responstelemetri för hörselnerv (ART™)
 • Elektriskt framkallad hjärnstamsaudiometri (EABR)
 • Elektriskt framkallad stapediusreflextröskel (ESRT)

Kapselns design

 • Slagtålighet upp till 2,5 joule
 • Unik PIN-variant med fixeringsstift för ytterligare stabilitet
 • Hermetiskt slutet titanhus
 • Stimulator: 18,8 mm × 24 mm × 4,5 mm
 • Spole: 29,0 mm diameter x 3,3 mm tjock (normalt)
 • Vikt: 7,7 g

Säkerhetsfunktioner

 • Fristående säkerhetskondensatorer för respektive elektrodkanal
 • Unikt implantat-ID (IRIS)
 • Biokompatibilitetsstandard enligt ISO 10993-1
 • Latex-fri**

MR-förhållanden***

 • Förutsättningar för MR vid 0,2, 1,0, 1,5 och 3,0 tesla
 • Magneten behöver inte tas bort ens vid 3,0 tesla

Borttagbar magnet

 • Magneten är borttagbar för minimal bildförvrängning
 • Roterbar magnet i hermetiskt slutet titanhus
 • Självroterande mot elektriskt magnetfält
 • Konisk form för säker placering

Elektroder


FLEX-serien

Den mjukaste och mest flexibla elektroden, utformad för strukturbevaring och komplett cochleatäckning. Med 19 platina-elektrodkontakter och FLEXtip-teknik för atraumatiskt införande. Alla elektroder i FLEX-serien har en grön lägesmarkör för förbättrad synlighet och positionering vid införandet.


FLEX SOFT

 • 26,4 mm stimuleringsintervall
 • Diameter vid basände: 1,3 mm
 • Mått vid apikal ände: 0,5 × 0,4 mm

FLEX 28

 • 23,1 mm stimuleringsintervall
 • Diameter vid basände: 0,8 mm
 • Mått vid apikal ände: 0,5 × 0,4 mm

FLEX 26

 • 20,9 mm stimuleringsintervall
 • Diameter vid basände: 0,8 mm
 • Mått vid apikal ände: 0,5 × 0,3 mm

FLEX 24

 • 20,9 mm stimuleringsintervall
 • Diameter vid basände: 0,8 mm
 • Mått vid apikal ände: 0,5 × 0,3 mm

FLEX 20

 • 15,4 mm stimuleringsintervall
 • Diameter vid basände: 0,8 mm
 • Mått vid apikal ände: 0,5 × 0,3 mm

FORM-serien

Utformad särskilt för deformerade cochleor och vid fall då läckage av cerebrospinalvätska (CSF) kan förväntas. Med 24 platina-elektrodkontakter och SEAL-teknik som är utformad att bidra till att försluta cochleaöppningen.


FORM 24

 • 18,7 mm stimuleringsintervall
 • Diameter vid basände: 0,8 mm
 • Diameter vid apikalände: 0,5 mm

FORM 19

 • 14,3 mm stimuleringsintervall
 • Diameter vid basände: 0,8 mm
 • Diameter vid apikalände: 0,5 mm

CLASSIC-serien

Med 24 platina-elektrodkontakter.

STANDARD

 • 26,4 mm stimuleringsintervall
 • Diameter vid basände: 1,3 mm
 • Diameter vid apikalände: 0,5 mm

MEDIUM

 • 20,9 mm stimuleringsintervall
 • Diameter vid basände: 0,8 mm
 • Diameter vid apikalände: 0,5 mm

COMPRESSED

 • 12,1 mm stimuleringsintervall
 • Diameter vid basände: 0,7 mm
 • Diameter vid apikalände: 0,5 mm

*MED-EL:s SYNCHRONY-implantat inkluderar SYNCHRONY, SYNCHRONY PIN, SYNCHRONY 2 och SYNCHRONY 2 PIN.
** ”Fri” innebär ”inte tillverkad med latex” enligt gällande FDA-riktlinjer.
*** Det har visats att inga kända risker finns i specificerade MR-miljöer under de villkor som beskrivs i produktmärkningen för SYNCHRONY 2 cochleaimplantat. De som fått ett SYNCHRONY 2 cochleaimplantat kan utan risk genomgå MR-undersökning vid 0,2, 1,0, 1,5 och 3,0 tesla om man följer anvisningarna som anges i bruksanvisningen.

Ta kontakt med oss

Vill du få mer information om våra hörselnedsättningslösningar? Fyll bara i detta enkla kontaktformulär så kontaktar vi dig.

Ta kontakt nu