Utformade för tillförlitlig hörsel: MED-EL:s BONEBRIDGE

Tusentals användare förlitar sig på BONEBRIDGE:s teknologi för att finna glädje i vardagen varje dag. Det är därför vi har utformat BONEBRIDGE för att vara så säkert och tillförlitligt som möjligt.

BONEBRIDGE har utformats för att vara tillförlitligt

Vår filosofi: 360-gradersperspektiv på säkerhet och tillförlitlighet

Vi har utformat BONEBRIDGE med ett 360-gradersperspektiv på vad som krävs för att skapa ett säkert och tillförlitligt benledningsimplantatsystem. Det har inte bara tillverkats för att vara slagtåligt och skonsamt för huden. Vi har även utformat BONEBRIDGE för att undvika komplikationer, ge dig enkel tillgång till MR-undersökningar* och göra din hörselupplevelse så enkel som möjlig tack vare en tillförlitlig audioprocessor.

360-gradersperspektiv på säkerhet och tillförlitlighet

Eftersom vi utgår från ett 360-gradersperspektiv är det ingen tillfällighet att BONEBRIDGE har en enastående tillförlitlighet.

Implantatets tillförlitlighet
Med tusentals implantationer världen över och mer än ett årtionde på marknaden är BONEBRIDGE väldokumenterad och har uppvisat en enastående tillförlitlighet.

Slagtålighet
Vi har tillverkat BONEBRIDGE för slagtålighet. Det består av en robust titandesign som skyddas genom att vara delvis försänkt i benvävnaden. Den är dessutom förankrad med två fästpunkter istället för en.

MR-säkerhet*
BONEBRIDGE:s avancerade magnetteknologi möjliggör smidig och enkel tillgång till 1,5 Tesla MR-undersökningar.*

Klinisk säkerhet
BONEBRIDGE har en lägre frekvens av komplikationer och negativa händelser än perkutana och passiva transkutana benledningsimplantat.[ft]

Hudsäkerhet
BONEBRIDGE placeras under huden för att överföra vibrationer direkt till benvävnaden. Dess ergonomiska utformning är skonsam för huden.

Audioprocessorns tillförlitlighet
Vi har utformat BONEBRIDGE:s audioprocessor för enastående tillförlitlighet. Detta innebär färre besök på din klinik.

Över ett årtiondes klinisk erfarenhet

Över ett årtionde med BONEBRIDGE

Genom ett tätt samarbete med kirurger och kliniker har vi optimerat andra generationens BONEBRIDGE för att vara så säker och tillförlitlig som möjligt. Med tusentals implantationer världen över och mer än ett årtiondes klinisk erfarenhet är BONEBRIDGE väldokumenterad och har uppvisat en enastående tillförlitlighet.

  • 360-gradersperspektiv på tillförlitlighet
  • Färre komplikationer[ft]
  • Exceptionellt lång klinisk erfarenhet
Hörsel du kan lita på

Värdet av ett tillförlitligt benledningsimplantat

Att välja ett hörselimplantat är ett livslångt beslut. Du kan alltid räkna med din hörsel när du har BONEBRIDGE. Med en högre tillförlitlighet hos implantatet är det även lägre risk för ytterligare operationer och patienterna blir nöjdare.

Den kumulativa överlevnadsfrekvensen är ett mått på implantatmodellens tillförlitlighet över tid. Till exempel, om den kumulativa överlevnadsfrekvensen är 99 % inom två år, innebär det att det är 99 % chans att ditt benledningsimplantat hjälper dig under de närmaste två åren.

Ett robust, långvarigt implantat

MED-EL:s rapportering om implantatens tillförlitlighet och säkerhet uppfyller kraven i den internationella standarden ISO 5841-2:2014 och de principer som beskrivs i ECSCIFE (European Consensus on Cochlear Implant Failures and Explantations).[ft][ft]

Den kumulativa överlevnadsfrekvensen för andra generationens BONEBRIDGE är 99,77 % inom tre år.

MED-EL, data från och med 2 januari 2023

Ett robust implantat för framtiden

Beprövad erfarenhet från kliniker

De kliniker som arbetar med hörselimplantat brukar ofta publicera studier om säkerheten och tillförlitligheten för varje hörselimplantat. Dessa oberoende studier kan ge dig en djupare förståelse för hur säkert och tillförlitligt varje implantat är.

Färre komplikationer och negativa händelser

Vi har sammanfattat olika resultat från oberoende studier som har rapporterat säkerhetsresultaten för benledningssystem som finns på marknaden.

Denna systematiska granskning av publicerade studier baserade på data från kliniker visar att BONEBRIDGE ger färre komplikationer och negativa händelser än perkutana och passiva transkutana benledningsimplantat.[ft]

Negativa händelser

BONEBRIDGE har en tillförlitlig slagtålighet

Mycket tillförlitlig slagtålighet

Små olyckor händer så lätt i vardagen. Därför har vi sett till att BONEBRIDGE är tillräckligt robust för att tåla plötsliga krafter, till exempel om du råkar slå i huvudet.[ft] Detta är väldigt viktigt för livliga barn eller personer som tränar ofta.

Eftersom BONEBRIDGE sitter helt under huden, är förankrad med två fästpunkter och skyddas genom att vara delvis försänkt i benvävnaden, har den en mycket tillförlitlig slagtålighet.

Vissa andra benledningsimplantat är inte förankrade under huden eller förankras bara i en fästpunkt. Med dessa implantat blir det en ökad risk för att de skadas av yttre krafter vid en olycka.

  • Förankrad med två fästpunkter
  • Inget sticker ut genom huden
  • Slagtålighet upp till 2,5 joule[ft]
Skonsamt för huden över implantatet.

Inga permanenta sår, inget tryck

Med BONEBRIDGE blir det inga öppna sår eller någon särskild hudvård att tänka på. BONEBRIDGE är skonsamt för huden över implantatet.

Vissa benledningsprodukter, såsom pannband, måste tryckas tätt mot huden för att överföra vibrationerna. Det ständiga trycket kan vara obehagligt eller kan orsaka huvudvärk.

BONEBRIDGE kräver inte något tryck. SAMBA 2 audioprocessor bärs istället på utsidan och sitter bekvämt på huvudet och kan enkelt döljas under håret. Det finns faktiskt användare som glömmer bort att de bär SAMBA 2-audioprocessorn.

  • Skonsamt för huden över implantatet
  • Inga öppna sår
  • Inget obehagligt tryck
BONEBRIDGE har skapats för din framtid

Tillverkad för framtiden

BONEBRIDGE har en robust design, vilket innebär att du kan njuta av bättre hörsel i många år.

Vi designar våra audioprocessorer så att de är bakåtkompatibla. Detta innebär att du enkelt kan dra nytta av framtida teknologiska framsteg genom att uppgradera till den senaste audioprocessorn.

Vi har även utvecklat BONEBRIDGE med magnetteknologi gjord för MR så att du enkelt kan genomgå MR-undersökningar.

Tillverkad för framtiden
Diamond-White

Utmärkt skydd. Garanterat.

Med BONEBRIDGE är du redo för allt som framtiden kan föra med sig. Du kan utan problem genomgå MR-undersökningar vid 1,5 Tesla* och du slipper operation, obehag och hörselavbrott. Eftersom vi har många års positiv erfarenhet av MR-undersökningar erbjuder vi dessutom en livslång MR-garanti för ditt implantat.***

Tillförlitlig hörsel under dina vardagsaktiviteter

BONEBRIDGE:s audioprocessorer – SAMBA och SAMBA 2 – har en enastående tillförlitlighet som är väldokumenterad. Med hjälp av en tillförlitlig audioprocessor får du eller din närstående en tillförlitlig hörsel oavsett vad dagen kan föra med sig. Detta innebär även färre besök på din klinik.

Låg genomsnittlig reparationsfrekvens per månad

Reparationsfrekvensen per månad är en procentandel som anger det totala antalet audioprocessorer som har returnerats under en månad jämfört med det totala antalet som har sålts vid månadens slut.

Om den genomsnittliga reparationsfrekvensen per månad är 0,99 % innebär det att i genomsnitt 99 av totalt 10 000 audioprocessorer har lämnats in för reparation varje månad i hela världen under hela tidsperioden.

SAMBA och SAMBA 2 har låga genomsnittliga reparationsfrekvenser per månad.

Välj ett säkert och tillförlitligt benledningsimplantat.

Välja ett aktivt benledningsimplantat

Du förtjänar ett benledningssystem som är utformat för att vara säkert och tillförlitligt. När du ska välja mellan de olika benledningsimplantatsystemen som just nu är tillgängliga på marknaden finns det flera viktiga faktorer att tänka på.

BONEBRIDGEOsia****
  
  
  
  
  
  
  
Du förtjänar ett säkert och tillförlitligt benledningssystem

Tillförlitlig hörsel som du kan lita på

Från allra första början har MED-EL följt sina grundare, uppfinnarna av det moderna mikroelektroniska flerkanaliga cochleaimplantatet, för att uppnå deras vision. Vårt mål är att övervinna hörselnedsättningar så att de inte begränsar kommunikation och livskvalitet.

För oss är tillförlitlighet inte bara ett procenttal i omsättningsrapporter för investerare. Varje användare är en person – inte ett nummer. När du väljer MED-EL vet vi att du sätter din tilltro till oss. Vi ser därför till att alltid finnas där när du behöver oss.


* BONEBRIDGE benledningsimplantat är MR-villkorligt. De som fått BONEBRIDGE kan med säkerhet genomgå MR-undersökning vid 1,5 Tesla om man följer anvisningarna som anges i bruksanvisningen.
** Såvida det inte krävs av diagnostiska skäl.
*** Villkoren för MR-garantin finns här.
**** Osia är ett varumärke som tillhör Cochlear Ltd, Australia.