Hörselnedsättning i ett öra

Har du en betydande hörselnedsättning i ett öra? Känns det som att du inte vet var ljuden kommer ifrån?

Kan du förstå enskilda samtal i tyst miljö men har svårt att hänga med när det är bullrigt i bakgrunden?

Hörselnedsättning i ett öra

Du är inte ensam. Hörselnedsättning i endast ett öra — även kallat unilateral hörselnedsättning eller ensidig dövhet — är vanligare än man tror.

Ge inte upp hoppet om din kontakt med familj och vänner påverkas av din ensidiga dövhet. Det finns ett nytt alternativ till att återställa din hörselförmåga i båda öronen.

”Att höra med bara ena örat är som att leva i en svartvit värld där man inte vet att det finns färger någon annanstans.”

Svårigheter med ensidig dövhet

Svårigheter med ensidig dövhet

Personer med ensidig dövhet kan ofta följa samtal i tysta miljöer. Detta kan göra att vänner och familj kan få intrycket att din hörselnedsättning inte är ett större problem. Men ensidig dövhet har enbetydande inverkan på din livskvalitet och bör betraktas som en allvarlig svårighet.

När du bara kan höra med ett öra är det mycket mer mentalt krävande att urskilja vissa ljud från bakgrundsljuden. Du vet inte säkert varifrån ljuden kommer, vilket gör att du kan känna dig desorienterad och överväldigad.

Detta kan göra att du kämpar med att följa med i samtal på jobbet eller alltid måste använda ditt hörande öra för att förstå dina vänner eller oroa dig för att du inte hör plötsliga varningsljud när du går över gatan.

Även om ensidigt döva har ”ett bra öra” kan vardagen vara ansträngande. Hörselnedsättningen försvårar inte bara kommunikationen – den belastar även dina personliga relationer. Personer med hörselnedsättning drar sig ofta undan från vänner och familj och undviker sociala sammanhang.

Ge inte upp hoppet om du märker att din vardag, din karriär och dina relationer påverkas av din hörselnedsättning. Det finns ett effektivt behandlingsalternativ som är godkänt för att återställa din förmåga att höra med båda öronen.

Varför är det så svårt att ha hörselnedsättning i ett öra?

 • Svårt att följa gruppsamtal
 • Vet inte var ljuden kommer ifrån
 • Mer mentalt krävande att lyssna
 • Utmattande att lyssna
 • Oro på bullriga platser
 • Negativ inverkan på relationer
 • Svårigheter på jobbet och vid sociala sammankomster
 • Rädsla att förlora hörseln i det bra örat
Återställande av binaural hörsel

Återställande av binaural hörsel

Varför är det så viktigt att kunna höra med båda öronen? Med den naturliga hörseln kan vi höra ljud med två öron separat — även kallat binaural hörsel.

Våra hjärnor jämför och tolkar dessa två separata ljudsignaler så att vi kan höra i 3D. Detta är viktigt eftersom det låter våra hjärnorfokusera aktivt på det vi vill höra samtidigt somvi filtrerar bort bakgrundsljud.

Om du tar bort hörseln från ena örat, kommer alla dessa ljud att bli ”formlösa”. Det är därför ensidig dövhet gör det så svårt att höra i vissa situationer.

Binaural hörsel

Monaural hörsel

Binaural och monaural hörsel

 

Binaural hörsel och ensidig dövhet

Om du redan har sökt behandling för ensidig dövhet kanske din audionom har rekommenderat dig att prova CROS-hörapparater. CROS-hörapparater skickar ljuden från en mikrofon i ditt döva öra till en hörapparat i ditt hörande öra.

Detta kan ge vissa fördelar genom att minska effekten av ”huvudskugga”, vilket kan göra det lättare för dig att höra fler ljud och förbättra talförståelsen. Men i slutändan kan en CROS-hörapparat ändå bara kombinera alla ljud till ett öra — ett “monauralt” alternativ. Det är därför monaurala lösningar, som ett CROS-system, kanske inte är tillräckligt bra för dig.

Men om du kan återställa hörseln i båda öronen kan du återigen uppleva fördelarna med binaural hörsel. Hörsel med båda öronen ger en bättre och fullständigare ljudsignal för hjärnan. Detta gör lyssnandet mindre ansträngande. Det hjälper din hjärna att filtrera bort bakgrundsljud och fokusera på samtal. Eftersom du också nu hör med två öron igen kan det hjälpa dig att återigen kunna urskilja var ljuden kommer ifrån.

Fördelar med att höra med båda öronen:

 • Betydligt bättre talförståelse i bullrig miljö
 • Mycket mindre ansträngande att lyssna
 • Minskad social isolering
 • Förbättrad livskvalitet

Använd vår 3D-hörselsimulering för att jämföra binaural hörsel med hörsel med endast ett öra

video thumbnail
Cochleaimplantat för ensidig dövhet

Cochlear Implants för ensidig dövhet

Vid naturlig hörsel färdas ljudet från ytterörat till innerörat där den så kalladecochlean (hörselsnäckan) finns. Cochlean omvandlar ljudvågorna till nervsignaler som kan tolkas av hjärnan. Du har två cochleor, en på varje sida, som kan detektera ljuden i vardera örat.

I ditt hörande öra skickar cochlean ljudsignaler via  hörselnerven till hjärnan, Men cochlean i ditt döva öra kan just nu inte bearbeta dessa ljud. Detta kan ha många orsaker, såsom infektion, Ménières sjukdom, okänd plötslig hörselnedsättning eller genetiska faktorer.

För att återställa din hörselförmåga i båda öronen behöver du kunna använda båda dina cochleor. Lyckligtvis har dina cochleaimplantat utformats för just detta.

Ett cochleaimplantat använder elektriska pulser för attkringgå de icke-fungerande  hårcellerna i din cochlea. I cochlean omvandlas implantatsignalerna till  nervsignaler som förs via hörselnerven till hjärnan, precis som i ditt hörande öra. Ljuden färdas sedan genom de naturliga hörselbanorna där båda öronen kombineras och ljuden förs hela vägen till hjärnan.

Detta gör att ett cochleaimplantat kan återställa hörseln i det döva örat – vilket kan hjälpa dig att återigen få uppleva binaural hörsel.

Fördelar med binaural hörsel med ett cochleaimplantat från MED-EL för ensidig dövhet:

 • Bättre talförståelse i bullrig miljö
 • Lättare att följa gruppsamtal
 • Bättre hörsel på bullriga platser
 • Kan höra var ljuden kommer ifrån
 • Mindre ansträngande att lyssna och mindre trött
 • Lättare att delta i sociala sammanhang
 • Betydligt bättre livskvalitet

”Det gjorde en otroligt stor skillnad att kunna veta varifrån ljudet kommer. Från att nästan inte ha någon talförståelse alls, kunde han förstå nästan 80 procent med det örat.”

Dr. Kevin Brown, UNC Medical Center

Kandidater för cochleaimplantat

Kandidater för cochleaimplantat

Är MED-EL cochleaimplantat ett alternativ för din hörselnedsättning? Det finns lämplighetsriktlinjer för cochleaimplantat för ensidig dövhet så att man kan identifiera personer som är lämpliga. Varje persons hörsel är annorlunda. Rådfråga därför din audionom för att ta reda på om du är lämplig.

Din audionom kommer att behöva testa din hörseltröskel och talförståelse  med ditt döva öra. Du kanske även kommer att behöva prova en CROS-hörapparat eller ett liknande system.

Hörselnedsättning i ett öra med normal hörsel i det andra örat kallas även  ensidig dövhet eller unilateral hörselnedsättning. Om du har en grav hörselnedsättning i ett öra och mild till måttligt svår hörselnedsättning i det hörande örat, kallas detta asymmetrisk hörselnedsättning. MED-EL cochleaimplantat kan även vara effektiva för  asymmetrisk hörselnedsättning.

Nästa steg

Nästa steg

Vad är nästa steg för att skaffa ett cochleaimplantat för ensidig dövhet?

1

Bedömning

Först måste din audionom och hörselteamet fastställa om ett cochleaimplantat är ett alternativ för din hörselnedsättning. Kontakta oss gärna via kontaktformuläret nedan om du vill ha hjälp med att hitta en cochleaimplantat-audionom nära dig.

2

Implantering

Om ett cochleaimplantat är den rätta lösningen är implantationskirurgi nästa steg. Detta är en säker och rutinmässig operation som tar en eller två timmar. Din läkare kommer eventuellt att be dig att stanna på sjukhuset i 1–2 dagar. Efter några dagar kan du förmodligen gå tillbaka till din vardag.

3

Aktivering

Implantatet kan aktiveras cirka 2–4 veckor efter implantationen. Din cochleaimplantat-audionom kommer att programmera implantatet åt dig och visa dig hur du ska använda allt. Det är då du kommer att höra med ditt implantat för första gången.

4

Rehabilitering

Efter aktiveringen kommer du att behöva lära dig att förstå ljuden med implantatet i örat. Dagliga lyssningsövningar är väldigt viktiga för att kunna maximera nyttan. Dessa rehabiliteringsövningar kan göras tillsammans med en hörselspecialist eller hemma.

Här med dig

Här med dig

På MED-EL har vi i över 30 år hjälpt familjer med hörselimplantat som har förändrat deras liv. Vi förstår att hörselnedsättning kan vara svårt för dig och hela din familj. Därför har MED-EL alltid drivits av en sak: En passion för att hjälpa personer med hörselnedsättning.

Så har det varit sedan 1977 då vår VD Dr. Ingeborg Hochmair introducerade de första moderna cochleaimplantaten tillsammans med sin man Erwin. Idag har vi expanderat till att ha över 2 600 anställda i över 135 länder och vi följer fortfarande våra grundares orubbliga principer.

Vårt hängivna supportnätverk och våra lokala vårdspecialister ser till att våra användare alltid blir väl omhändertagna. När vi skapar ny teknologi ser vi dessutom till att den är kompatibel med tidigare implantat så att alla kan dra nytta av den. De användare som använder MED-EL vet att de alltid kan räkna med oss för en bättre hörsel hela sitt liv.

När du är redo att ta nästa steg finns vi här för dig under varje steg på resan.


Din förfrågan och dina kontaktuppgifter kommer att skickas vidare till närmaste MED-EL-kontor eller en certifierad partner i ditt land. MED-EL kommer att använda informationen du lämnar i detta formulär för att kontakta dig, ge dig uppdateringar och för marknadsföringsändamål. Berätta hur du vill att vi kontaktar dig:

Du kan när som helst ändra dig genom att klicka på avprenumerationslänken längst ner i e-postmeddelandet du får från oss eller genom att kontakta oss på marketing@medel.com. Vi kommer att hantera din information med respekt. För mer information om våra sekretessrutiner kan du besöka sidan om vår sekretesspolicy. Genom att klicka nedan samtycker du till att vi får bearbeta din information i enlighet med dessa villkor.