Bimodal hörsel med ett cochleaimplantat och en hörapparat

Vad är skillnaden mellan ett cochleaimplantat och en hörapparat? Kan jag använda en hörapparat och ett cochleaimplantat samtidigt? Vilka hörapparater är kompatibla med ett cochleaimplantat?

Bimodal hörsel med ett cochleaimplantat och en hörapparat

Hörselnedsättning i båda öronen

Hörselnedsättning är förvånansvärt vanligt hos både barn och vuxna. När hörselnedsättningen påverkar ditt inneröra, den så kallade cochlean, brukar det beskrivas som en sensorineural hörselnedsättning.

Om du endast har hörselnedsättning i ena örat kallas detta unilateral hörselnedsättning eller ensidig dövhet. Om du har hörselnedsättning i båda öronen kallas detta bilateral hörselnedsättning.

Din sensorineurala hörselnedsättning kan vara medfödd eller ha orsakats av infektion, ett ototoxiskt läkemedel eller andra faktorer. Om den blir allvarligare med tiden kallas detta progressiv hörselnedsättning.

Progressiv sensorineural hörselnedsättning är ofta asymmetrisk, vilket innebär att den påverkar det ena örat mer än det andra.

Om du har hörselnedsättning i båda öronen och du ska få ett cochleaimplantat, läs mer om allt du behöver veta om hur cochleaimplantat och hörapparater kan samverka så att du kan höra med två öron igen.

Hörapparater och cochleaimplantat

Hörapparater och cochleaimplantat

Hörapparater kan vara användbara för måttlig hörselnedsättning men de kan endast öka ljudstyrkan för ljud som kommer utifrån; de ger ingen effektiv hjälp för allvarlig hörselnedsättning i innerörat. Om de ljuddetekterande hårcellerna i cochlean inte fungerar kan de heller inte reagera på de förstärkta ljuden från en hörapparat.

Om din hörselnedsättning försämras kan ett cochleaimplantat vara ett effektivare behandlingsalternativ. Ett cochleaimplantat samverkar direkt med ditt inneröra så att du kan höra. Vad är skillnaden mellan ett cochleaimplantat och en hörapparat?

Ett cochleaimplantat använder sig av små, elektriska pulser för att kringgå de icke-fungerande hårcellerna i din cochlea. I cochlean omvandlas implantatsignalerna till nervsignaler som skickas via de naturliga hörselbanorna genom hörselnerven till hjärnan.

Även om de kraftigaste hörapparaterna inte fungerar för dig kan ett cochleaimplantat vara ett effektivt alternativ för att återställa hörseln.

Se hur MED-EL cochleaimplantat fungerar

Bimodal hörsel med ett cochleaimplantat

Bimodal hörsel med ett cochleaimplantat

Även om cochleaimplantat och hörapparater fungerar olika kan de samarbeta. När du har ett cochleaimplantat i ena örat och en hörapparat i det andra örat kallas detta bimodal hörsel.

Vem kan använda bimodal hörsel? Om du har asymmetrisk hörselnedsättning kanske du endast behöver ett cochleaimplantat i ditt sämsta öra. Eventuellt erbjuder din vårdpersonal endast ett cochleaimplantat för ena örat, även kallat unilateralt cochleaimplantat.

Även om du visar dig vara lämplig för att få cochleaimplantat i båda öronen kanske du inte får båda cochleaimplantaten direkt. Hos vuxna som får bilaterala cochleaimplantat brukar man oftast sätta in det ena efter det andra, vilket innebär att vardera öra opereras separat med minst flera månaders mellanrum. Under tiden du väntar på den andra cochleaimplantatoperationen kan du fortsätta använda din hörapparat i örat utan implantat.

Varför skulle du vilja använda cochleaimplantat i ena örat och en hörapparat i det andra örat? Svaret är enkelt. Om du har möjlighet bör du använda båda öronen för att höra.

Hörapparat & SONNET 2
Så här fungerar binaural hörsel

Hörsel med två öron

Vad är det för fördel med att höra med båda öronen? Med naturlig hörsel använder du två öron, precis som du använder två ögon. Våra hjärnor jämför och tolkar dessa två separata ljudsignaler så att vi kan höra i 3D.

Detta är viktigt eftersom det låter våra hjärnor aktivt fokusera på vad vi vill höra, medan vi filtrerar bort bakgrundsljud. Om du tar bort hörseln från ena örat kommer alla dessa ljud att bli ”formlösa”.

Binaural

Monaural

Binaural + Monaural

Binaural hörsel och ensidig dövhet

Hörsel med båda öronen ger bättre ljudinformation till din hjärna på huvudsakligen tre sätt.

Binaural summering
Hörsel med båda öronen ger din hjärna en mer fullständig och robust ljudsignal som den kan kombinera, jämföra och kontrastera. Detta gör det lättare att höra i bullrig miljö och gör det mindre ansträngande att lyssna.

Brusspärr
När du kan jämföra liknande ljud med båda öronen, använder hjärnan denna information för att förbättra ljudkvaliteten och filtrera bort bakgrundsljud.

Huvudskugga
Ditt huvud är en naturlig ljudbarriär – du vill kunna höra med båda öronen så att du inte missar ljud som kommer från ena sidan.

När du kan använda båda öronen är det lättare att höra i bullriga miljöer, som i restauranger eller vid familjeträffar. Med två hörande öron är det mindre mentalt ansträngande att lyssna. Detta är viktigt, eftersom det kan innebära att du blir mindre uttröttad av oljud i vardagen.

När du kan använda båda öronen är det enklare för dig att höra var ljuden kommer ifrån. Framförallt kan din livskvalitet förbättras avsevärt om du kan höra med båda öronen.

Fördelar med att kunna höra med båda öronen:

 • Betydligt bättre talförståelse i bullrig miljö
 • Mycket mindre ansträngande att lyssna
 • Minskad social isolering
 • Bättre ljudlokalisering
 • Förbättrad livskvalitet
”Jag tycker verkligen om kombinationen av ljud från hörapparaten och mitt CI! När någon sitter bredvid mig kan jag hänga med i samtalet bättre. Jag kan höra var ljuden kommer ifrån och med mitt CI kan jag höra ljud som jag inte kunde höra med min hörapparat.”

Annette
Bimodal MED-EL CI-användare

Gjord för bimodal hörsel

Gjord för bimodal hörsel

Låt oss titta närmare på bimodal hörsel nu när vi vet varför det är viktigt att kunna höra med båda öronen. Du har mycket att fundera över om du ska få ett cochleaimplantat i ena örat och ha en hörapparat i det andra örat.

Det är viktigt att du och ditt hörselteam kommer fram till vad som är bäst för dig. Vi har sammanställt denna vägledning för att förklara skillnaderna mellan MED-EL:s cochleaimplantat gjorda-för-bimodal och andra system.

Behöver du använda en hörapparat av ett särskilt märke tillsammans med cochleaimplantatet? Finns det en skillnad mellan olika cochleaimplantat-tillverkare?

Andra system

Andra system

Andra cochleaimplantatsystem marknadsförs ofta tillsammans med hörapparater av ett specifikt märke. Dessa system sägs vara bättre eftersom hörapparaten har programmerats för att ”bearbeta ljuden på samma sätt” som cochleaimplantatet.

Men det brukar egentligen innebära att dessa system gör en kraftig förändring av hörapparatens sätt att bearbeta ljud så att det efterliknar cochleaimplantatet. I slutändan kan det betyda att din hörselförmåga med hörapparaten försämras. Om du dessutom hör mindre bra med ena örat kan du inte höra fullt ut med något av öronen.

Bimodal med MED-EL

Bimodal med MED-EL

På MED-EL har vi som filosofi att våra cochleaimplantat ska ge en bättre matchning till den naturliga hörseln. Det är en enkel idé: Genom att ge en bättre matchning för båda öronen kan öronen fungera bättre tillsammans.

Det underlättar matchningen till alla hörapparater – även den hörapparat du använder nu. Genom att låta båda öronen höra så bra som möjligt kan öronen samarbeta bättre.

Bättre matchning: Ljudkvalitet

Naturligare hörsel

Vad menar vi med naturligare hörsel med våra cochleaimplantat? Den naturliga hörseln har framförallt två egenskaper som vi vill efterlikna så mycket som möjligt när vi utformar våra implantat: tonhöjdoch ljudstyrka.

Tonhöjd är ljudets frekvens, som till exempel högfrekvent fågelsång eller lågfrekventa hundskall. Varför är det så viktigt att få en naturligare matchning av frekvenserna? Enkelt uttryckt; ljud ska låta som ljud. Vare sig det är en älskad familjemedlems skratt eller din favoritmusik strävar vi mot att skapa ljud som låter såsom du minns dem.

I naturen använder du hela din cochlea för att höra ljud i alla tonhöjder. Våra långa, flexibla elektrodledare är utformade för att kunna använda hela din cochlea. Och vi efterliknar naturen genom att använda båda typerna av naturlig ljudkodning för att få fram bästa matchning, för alltifrån lågfrekventa ljud till högfrekventa ljud.

Även volymen eller ljudstyrkan ska balanseras mellan de båda öronen. Vi ökar ljudstyrkan på ett naturligare sätt för att underlätta en automatisk balansering av ljudet mellan våra cochleaimplantat och din hörapparat.

Med en bättre matchning till naturlig hörsel kan du använda våra MED-EL cochleaimplantat tillsammans med vilken hörapparat som helst!

Läs mer om hur våra cochleaimplantat är unikt designade för att ge en så naturlig hörsel som möjligt.

Matchad tonhöjd

Det viktigaste för bimodal hörsel med MED-EL är att ljuden från ditt cochleaimplantat och din hörapparat kan matchas väl. Att ge ett matchat, fullständigt frekvensomfång i båda öronen kallas ”komplett integration”. Detta kan underlätta för din hjärna när den ska kombinera och jämföra ljuden från båda öronen.

Andra cochleaimplantat är inte utformade för att använda hela din cochlea. För bimodal hörsel använder dessa system ofta ”partiell integration”, vilket innebär att hörapparaten omprogrammeras så att den endast ger låga frekvenser i ena örat medan cochleaimplantatet ger höga frekvenser i det andra örat. Detta leder till en obalanserad signal mellan öronen och därmed mindre information till din hjärna.

Partiell integrering

Hög
Frekvens

Cochleaimplantat

Partiell integrering

Hörapparat

Låg
Frekvens

Fullständig integrering

Hög
Frekvens

Cochleaimplantat

Fullständig integrering

Hörapparat

Låg
Frekvens

Ökande ljudstyrka

När ljuden blir starkare bör den ändrade ljudstyrkan vara balanserad mellan de båda öronen. Detta är särskilt viktigt i bullriga miljöer där skillnaden i ljudstyrka hjälper dig att filtrera bort bakgrundsljuden.

Våra audioprocessorer är utformade att ge en bättre matchning till en naturlig ökning av ljudstyrkan. Detta gör det lättare att matcha alla hörapparater men ger även ett brett dynamiskt omfång för ökad ljudstyrka. Detta betyder att du kan höra en samtalspartner i en bullrig miljö trots bakgrundsljudet i rummet.

Andra system kan använda högre kompressionskvoter (t.ex. 12:1), vilket innebär att man kanske förlorar skillnaderna mellan de olika starka ljuden. Det skiljer sig dessutom mycket från den typiska kompressionskvoten (2:1 eller 3:1) hos hörapparater.

Detta betyder att ljudstyrkeändringen är obalanserad mellan de båda öronen, såvida inte hörapparaten har omprogrammerats att ha hög kompression. Och en onaturligt hög kompressionskvot kan påverka talförståelsen och ljudkvaliteten för hörapparaten.

Hör så bra som möjligt

Hör så bra som möjligt

Som du förstår kommer en matchning av ljudens tonhöjd och ljudstyrkans ökning och minskning göra att de båda öronen kan samarbeta. Och varför skulle du inte vilja att den matchningen blir så nära din naturliga hörsel som möjligt? Det är därför våra cochleaimplantatsystem är utformade att matcha alla hörapparater utan kompromisser.

Streama ljud till båda öronen

Streama ljud till båda öronen

Du behöver inte heller kompromissa när det gäller streaming. Vårt bimodala streamingsystem låter dig streama ljud från en kompatibel smartphone till både din hörapparat och ditt cochleaimplantat samtidigt. 

Fördelarna med bimodal hörsel med MED-EL

Fördelarna med bimodal hörsel med MED-EL

Det finns många skäl till att det är vettigt att använda MED-EL cochleaimplantat och en hörapparat tillsammans – från ljudkvalitet till smidiga streamingmöjligheter.

 • En naturligare matchning av öronen
 • Hela ljudspektrat för båda öronen
 • Bättre musikupplevelse
 • Betydligt bättre hörsel i tysta och bullriga miljöer
 • Mindre ansträngande att lyssna
 • Naturligare ljudkvalitet
 • Förbättrad ljudlokalisering
 • Universell kompatibilitet med alla hörapparater
 • Streama ljud till båda öronen
En ny start

Är du redo att lära dig mer om hur MED-ELs cochleaimplantat kan fylla ditt liv med härliga ljudupplevelser?

Ladda ner vår kandidatguide för att lära dig allt om våra senaste cochleaimplantatsystem.


Ladda ner

Nästa steg

Nästa steg

Vad är nästa steg när du ska skaffa ett cochleaimplantat?

1

Utredning

Först måste din audionom och hörselteamet avgöra om ett cochleaimplantat är ett passande alternativ för din hörselnedsättning. Kontakta oss via formuläret nedan om du vill få hjälp med att hitta en hörcentral nära dig.

2

Implantering

Om ett cochleaimplantat är den rätta lösningen är nästa steg en implantation. Detta är en säker rutinoperation som tar cirka en timme eller två. Din läkare kanske kommer att be dig stanna på sjukhuset en eller två dagar. Du bör kunna återgå till dina vardagsrutiner efter några dagar.

3

Aktivering

Cirka fyra veckor efter implantationen kan implantatet aktiveras. Din audionom kommer att programmera implantatet åt dig och visa hur du ska använda allting. Du kan fortsätta använda din hörapparat tillsammans med ditt implantat.

4

Rehabilitering

Efter aktiveringen kommer du att behöva lära dig förstå ljuden du hör med det implanterade örat. Dagliga lyssningsövningar är väldigt viktiga för att maximera nyttan för dig. Dessa rehabiliteringsövningar kan utföras tillsammans med en hörselspecialist eller hemma.

med-el-building

Här med dig

På MED-EL har vi i över 30 år hjälpt familjer med hörselimplantat som har förändrat deras liv. Vi förstår att hörselnedsättning kan vara svårt för dig och hela din familj. Därför har MED-EL alltid drivits av en sak: En passion för att hjälpa personer med hörselnedsättning.

Så har det varit sedan 1977 då vår VD Dr. Ingeborg Hochmair introducerade de första moderna cochleaimplantaten tillsammans med sin man Erwin. Idag har vi expanderat till att ha över 2 600 anställda i över 135 länder och vi följer fortfarande våra grundares orubbliga principer.

Vårt hängivna supportnätverk och våra lokala vårdspecialister ser till att våra användare alltid blir väl omhändertagna. När vi skapar ny teknologi ser vi dessutom till att den är kompatibel med tidigare implantat så att alla kan dra nytta av den. De användare som använder MED-EL vet att de alltid kan räkna med oss för en bättre hörsel hela sitt liv.

När du är redo att ta nästa steg finns vi här för dig under varje steg på resan.


Din förfrågan och dina kontaktuppgifter kommer att skickas vidare till närmaste MED-EL-kontor eller en certifierad partner i ditt land. MED-EL kommer att använda informationen du lämnar i detta formulär för att kontakta dig, ge dig uppdateringar och för marknadsföringsändamål. Berätta hur du vill att vi kontaktar dig:

Du kan när som helst ändra dig genom att klicka på avprenumerationslänken längst ner i e-postmeddelandet du får från oss eller genom att kontakta oss på marketing@medel.com. Vi kommer att hantera din information med respekt. För mer information om våra sekretessrutiner kan du besöka sidan om vår sekretesspolicy. Genom att klicka nedan samtycker du till att vi får bearbeta din information i enlighet med dessa villkor.