AlamatHubungan

Sistem Disokong

Hubungi Wakil MED-EL

Anda boleh mengubah fikiran anda pada bila-bila masa dengan mengklik pautan nyahlanggan dalam nota kaki mana-mana e-mel yang anda terima daripada kami, atau dengan menghubungi kami di marketing@medel.com. Kami akan menghormati maklumat anda. Bagi maklumat lanjut tentang amalan privasi kami, sila kunjungi halaman dasar privasi kami. Dengan mengklik di bawah, anda bersetuju yang kami boleh memproses maklumat anda menurut terma-terma ini.