Kuulo ja kuulovika

Korvan jokaisella osalla on tärkeä rooli ääni-informaation välittämisessä aivoihin. Kuulovika syntyy yhden tai usean ulko-, väli- tai sisäkorvan osan vauriosta. Paras tapa ymmärtää kuulovikaa on ymmärtää korvan anatomiaa ja toimintaa. Seuraavat sivut antavat aiheesta yleiskuvan.

Kuulovian diagnosointiin tarvitaan aina ammattilainen, kuten esimerkiksi kuulontutkija tai KNK-tautien erikoislääkäri. Ammattilainen testaa kuulon määrittääkseen kuulovian tyypin ja vakavuuden. Testin tuloksista tehdään kuulokäyrä.

On olemassa neljä eri kuulovian tyyppiä:
Ensimmäinen ja yleisin on sensorineuraalinen kuulovika, joka on seurausta simpukan puuttuvista tai vaurioituneista aistisoluista (karvasoluista). Konduktiivinen kuulovika on ulko- tai välikorvan ongelma, joka estää äänen johtumisen oikein sisäkorvaan. Sekatyypin kuulovika on sensorineuraalisen ja konduktiivisen kuulovian yhdistelmä. neuraalinen kuulovika syntyy, kun kuulohermo ei voi lähettää signaaleja aivoihin. 

© 2020 MED-EL