SAMBA 2
Processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SAMBA 2-processoren.

Fejlfinding

Hvis du oplever mindre tekniske problemer, så følg omhyggeligt nedenstående trin for at identificere de mulige årsager og for at afhjælpe fejlen:

1

Kontroller batteriets polaritet. Den flade side (+) skal vende opad.

2

Kontroller om batteriet er fladt og skal udskiftes.

3

Kontroller processoren for snavs eller tegn på skader. Rengør forsigtigt alle snavsede processordele, og tør dem af efter rengøringen. I tilfælde af beskadigede komponenter bedes du kontakte din MED-EL-repræsentant.

4

Læs de detaljerede oplysninger om fejlfinding i brugsanvisningen til SAMBA 2.

5

Kontakt din audiolog, sundhedsprofessionelle eller MED-EL-repræsentant.

 
Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.