SAMBA 2
Processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SAMBA 2-processoren.

Fejlsøgning

Hvis du oplever mindre tekniske problemer, så følg omhyggeligt nedenstående trin for at identificere mulige årsager og løsninger:

1

Tjek batteriets polaritet. Den flade side (+) skal vende opad.

2

Tjek, om batteriet er fladt og skal udskiftes.

3

Kontrollér processoren for snavs eller tegn på skader. Rengør forsigtigt alle snavsede processordele, og tør dem omhyggeligt af efter rengøringen. I tilfælde af beskadigede komponenter bedes du kontakte din MED-EL-repræsentant.

4

Læs de detaljerede oplysninger om fejlsøgning i brugsanvisningen til din SAMBA 2.

5

Kontakt din audiolog, sundhedsprofessionelle eller MED-EL-repræsentant.

 
Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.