SAMBA 2
Processor

Disse supportvejledninger  vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SAMBA 2-processoren.

Udskiftning af batteri

SAMBA 2 - åbn batterirum
1

Træk i den forhøjede læbe for at åbne batterirummet ved at svinge det sidelæns ud.

SAMBA 2 - udtag batteri
2

Vend processoren på hovedet for at lade det gamle batteri falde ud.

SAMBA 2 - fjern beskyttelsesfilm fra batteri
3

Fjern beskyttelsesfilmen fra det nye batteri.

!

Det anbefales at fjerne beskyttelsesfilmen et par minutter før batteriet indsættes. Det er nødvendigt for at give zink-luftbatteriet mulighed for at lade helt op.

SAMBA 2 - indsæt nyt batteri i batterirum
4

Sæt et nyt batteri i rummet med den positive pol (+) vendende opad.

SAMBA 2 - luk batterirum
5

Luk batterirummet.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.