Den optimale løsningen

Hvis du eller noen du er glad i har nedsatt hørsel, kan et MED‑EL hørselsimplantat være løsningen. MED‑EL har utviklet tre hørselsimplantatsystemer til behandling av flere typer og grader av hørselsnedsettelse.

En fagperson innen hørselsnedsettelse vil kunne gi deg råd om hva som er de beste løsningene for ulike former for hørselsnedsettelse. Nedenfor finner du lenker til generell informasjon om hørselsimplantater for mulige kandidater.

MED-EL tilbyr følgende hørselsimplantatløsninger:

Cochleaimplantater

for omfattende til alvorlig sensorineural hørselsnedsettelse.

Kombinert elektroakustisk stimulering

for personer med delvis hørselstap.

Mellomøreimplantater

or lett til mer omfattende sensorinevral hørselsnedsettelse eller mekanisk og kombinert hørselsnedsettelse.

Benledningsimplantat

for personer med mekanisk og blandet hørselstap eller ensidig døvhet.

© 2018 MED-EL