Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov v súlade s čl. 13 a čl. 14 Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len "GDPR")

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov a vášho súkromia. Preto vás chceme informovať o spôsobe nakladania s vašimi osobnými údajmi, konkrétne o dôvodoch spracovávania vašich osobných údajov, komu vaše údaje poskytujeme na spracovanie a na práva a nároky, ktoré si môžete uplatniť v zmysle ochrany osobných údajov. V nasledujúcom texte sa slovom údaje budú označovať vaše osobné údaje. Údajmi sú všetky informácie, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú ako fyzickú osobu.

Prosím, dôkladne si prečítajte nasledujúce informácie.

Všeobecne o našich zásadách ochrany údajov

Tu sa dočítate, akým spôsobom MED-EL a jeho pobočky vaše osobné údaje získavajú, ako s nimi nakladajú ako ich chránia (www.medel.com/med-el-offices-worldwide). Ďalšie informácie o konkrétnych ponukách, produktoch a službách sú popísané priamo v príslušných sekciách.

Pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi budeme vždy dodržiavať zákonné ustanovenia o ochrane údajov. Z hľadiska GDPR sme v úlohe "správcu osobných údajov".

Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov?

Správcom osobných údajov je:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Rakúsko
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

Priamy kontakt na poverenca pre ochranu osobných údajov (DPO - data protection officer)

privacy@medel.com

alebo

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Data Protection Officer (Datenschutzbeauftragter)
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria

Aké údaje sú spracovávané a z akých zdrojov tieto dáta pochádzajú?

Spracovávame osobné údaje, ktoré obdržíme priamo od vás (napr. z kontaktného formulára, z nákupu, dáta z vášho myMED-EL účtu) a taktiež dáta získané z používania našich produktov a služieb (napr. z používania aplikácie, z návštevy webstránky). Okrem toho spracovávame osobné údaje, ktoré získavame od tretích strán a/alebo z verejne prístupných zdrojov (napr. obchodný register, register združení, územný register, tlač, médiá) prípustným spôsobom (napr. za účelom zmluvného plnenia, na základe zákonnej povinnosti alebo s vami udeleným súhlasom).

Vaše osobné údaje z rôznych zdrojov a z rôznych aplikácií a zariadení môžu byť zlúčené a prepojené na MED-EL.

Za akým účelom a na akom právnom základe sú vaše údaje spracovávané?

Vaše údaje spracovávame v súlade s aktuálnym znením Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).

ReDi (Rehabilitation Digital) je ľahko použiteľná rehabilitačná aplikácia navrhnutá tak, aby pomáhala používateľom sluchovej techniky precvičovať si svoje sluchové a rečové schopnosti, kedykoľvek a kdekoľvek chcú.

Registrácia:

Na používanie mobilnej aplikácie ReDi sa do nej môžete zaregistrovať pomocou svojho účtu myMED-EL. Pri registrácii evidujeme ako povinné polia prvé meno a e-mailovú adresu, voliteľne adresu a dátum narodenia. Spoločnosť MED-EL na overenie používa softvérový komponent Auth0, ktorý je službou spoločnosti Auth0 Inc.,10800 NE 8th, St. Suite 700, Bellevue, WA 98004, Spojené štáty americké. To si vyžaduje prenos vašej e-mailovej adresy a hesla pre zabezpečenie prihlasovacieho procesu. Viac informácií nájdete na https://auth0.com/terms/ a https://auth0.com/privacy/.

Účel:
Registrácia do mobilnej aplikácie ReDi.

Právny základ:
Plnenie zmluvy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Spracovanie hlasových údajov:

Na ukladanie a analýzu vašich hlasových údajov používame cloudové úložisko Google Cloud Storage a cloudové služby Cloud Speech-to-Text. Na tento účel sú údaje prenášané do systémov Google. Ďalšie informácie o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy

Účel:
spracovanie hlasových údajov.

Právny základ:
súhlas – čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 9 ods. 2, písm. a) GDPR a plnenie zmluvy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Riešenie problémov a vylepšovanie používateľskej prívetivosti aplikácie ReDi:

Registráciou a používaním aplikácie ReDi môžeme získavať analýzu porúch a údaje o používaní v anonymnej forme. Používame služby Visual Studio App Center Analytics and Diagnostics od spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052-6399, Spojené štáty americké. Ďalšie informácie o ochrane údajov: https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/gdpr/

Účel:
Analýza údajov o výkone, službách a spoľahlivosti produktu s cieľom zlepšiť používateľskú prívetivosť aplikácie ReDi a budúcich mobilných aplikácií.

Právny základ:
Oprávnený záujem – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Doručovanie push notifikácií:

Notifikácie typu „push“ používame na to, aby sme vás informovali o aktualizáciách v aplikácii, napr. o novom priradenom obsahu. Tieto notifikácie môže smartfón prijímať aj vtedy, keď aplikácia nie je aktívna. Na doručovanie týchto notifikácií sa používa OneSignal, 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA, Spojené štáty americké. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na: https://onesignal.com/privacy

Účel:
Doručovanie push notifikácií.

Právny základ:
súhlas – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Na niektorých našich webových stránkach používame chatbota, ktorý odpovedá na vaše otázky o MED-EL produktoch a službách. Chatbot je softvér na princípe textovej konverzácie, jeho použitie je dobrovoľné. Vaše textové položky sú po celú dobu vašej relácie uložené lokálne vo vašom počítači v súbore cookie. Konverzácie analyzuje MED-EL anonymne, za účelom zlepšovania chatbota. Ak zadáte vaše kontaktné údaje, budú tieto odoslané do kancelárie MED-EL s cieľom odpovedať na vašu požiadavku.

Chatbot využíva technológiu Azure Bot Service poskytovanú spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement

Účel:
Rýchla odozva na vašu požiadavku

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Ako profesionál sa môžete zaregistrovať do našej online mediálnej databázy obsahujúcej prípadové štúdie k implantácii MED-EL produktov.

Videá sú hostované na platforme Vimeo (Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA). Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na adrese: https://vimeo.com/privacy

Účel:
Registrácia do chirurgickej videotéky

Zákonnosť spracúvania:
Plnenie zmluvy - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

V našom internetovom obchode si môžete objednať produkty MED-EL. Na účely plnenia objednávok zbierame nasledujúce informácie: meno, kontaktné údaje, e-mail, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, názov spoločnosti (nepovinný), adresu IP a informácie o prehliadači.

Účel:
Prevádzka obchodu, poskytovanie služieb a plnenie objednávok.

Zákonnosť spracúvania:
Plnenie zmluvy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Hearpeers je medzinárodná komunita spoločnosti MED-EL pre príjemcov a kandidátov na implantáciu sluchových implantátov. Je to miesto, kde sa môžu navzájom spojiť používatelia implantátov a každý, kto sa zaujíma o život so sluchovými implantátmi, učiť sa od seba a nakoniec aj požuť znova zvuky života. Iní členovia môžu vidieť vaše meno (prezývku), obrázok a publikovaný obsah.

Registrácia prebieha prostredníctvom vášho účtu myMED-EL.

Mentori Hearpeers
Mentori Hearpeers už sami prešli procesom implantácie sluchového implantátu. Pochopia vaše obavy a môžu poskytnúť individuálnu podporu.

Skontaktujte sa s mentorom a veďte dôverné, súkromné a priame konverzácie, získajte individuálnu podporu od niekoho, kto vám rozumie, a získajte odpovede na všetky vaše osobné otázky nemedicínskeho charakteru o živote so sluchovým implantátom.

Váš mentor poskytne vaše kontaktné informácie spoločnosti MED-EL (meno, adresa, prvotná otázka), aby vám mohli pomôcť pri hľadaní pre vás čo najlepšieho riešenia. Obsah konverzácií zostáva dôverný medzi vami a vaším mentorom.

Hearpeers Forum
Súčasťou registrácie je aj prístup do Hearpeers Forum, čo je služba sociálnych sietí podporovaná spoločnosťou MED-EL, ktorej cieľom je združovať príjemcov sluchových implantátov a kandidátov, opatrovateľov a rodiny na celom svete, aby sa mohli navzájom podporovať prostredníctvom zdieľaných skúseností. Členovia môžu uverejňovať a odpovedať na otázky a zdieľať vizuálny obsah. Všetok zverejnený obsah, vaše meno (prezývka) a obrázok (ak je nahratý) sú verejne viditeľné pre členov aj pre návštevníkov, ktorí nie sú prihlásení.

Účel:
Registrácia do komunity Hearpeers

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas – čl. 6 ods. 1 a čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR

Keď sa zaregistrujete na konferencie, podujatia a podobne, vaše údaje budú poskytnuté tretím stranám (organizátor konferencie, hotel, prepravná spoločnosť, cestovná kancelária a vízové úrady) v súlade s vašimi údajmi na účel plnenia zmluvy, najmä na rezerváciu hotela a ciest, transfery, registráciu a získanie víz.
Počas konferencií a podujatí sa zhotovujú fotografie pre internú dokumentáciu a publikovanie v tlačených alebo online médiách.

Účel:
Organizácia konferencií, podujatí a pod., vzťahy s verejnosťou a dokumentácia

Zákonnosť spracúvania:
Plnenie zmluvy - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a oprávnený záujem – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – fotografie na účely internej dokumentácie v tlačených a online médiách.

MED-EL máte možnosť kontaktovať vyplnením formulára (napr. dopyt na produkt, podporu a pod.). Kontakt sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom e-mailu, ak je uvedené telefónne číslo, tak cez telefón.

Pri odosielaní kontaktného formulára sa spracúvajú nasledovné údaje: meno, povolanie (napr. chirurg, ošetrovateľ, audiológ), zameranie (profesionálne záujmy), telefón, adresa (ulica, číslo, obec, PSČ, región, krajina), e-mail, záujem o zasielanie informácií e-mailom.

Vaša žiadosť a kontaktné údaje budú postúpené najbližšiemu zastúpeniu spoločnosti MED-EL alebo certifikovanému partnerovi vo vašej krajine.

Účel:
Odpovedanie na váš dopyt alebo poskytnutie asistencie

Zákonnosť spracúvania:
Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

V niektorých našich kontaktných formulároch používame službu „hCAPTCHA“ od spoločnosti Intuition Machines, Inc. 1065 SW 8th St #704, Miami FL 33130, Spojené štáty americké, Informácie o ochrane osobných údajov. Týmto kontrolujeme, či zadávanie údajov vykonáva človek alebo automatizovaný program (bot). Analýza sa spustí automaticky, hneď ako navštívite našu webovú stránku. hCAPTCHA používa pre túto analýzu rôzne informácie (napr. IP adresa, čas návštevy, kliknutia myšou).

Zákonnosť spracúvania:
Oprávnený záujem – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - Ochrana pred botmi a spamom.

Môžete využiť náš online systém riadenia výučby, ktorý obsahuje informácie, kurzy, webináre a programy o MED-EL produktoch a službách. Akadémia je súčasťou služby myMED-EL. Registrácia prebieha prostredníctvom vášho účtu na myMED-EL.

Vašu e-mailovú adresu používame na zasielanie automatizovaných informácií, ako pripomienka termínu kurzu alebo úlohy, pripomienka rezervácie webinárov a seminárov. Certifikáty o absolvovaní sú tiež zasielané prostredníctvom e-mailu. Pri kurzoch alebo programoch s určeným školiteľom, môže školiteľ posielať účastníkom e-mailové správy ako súčasť učebného procesu.

V záujme optimalizácie našej ponuky sú v rámci výukovej platformy zaznamenávané webináre, kurzy a programy, ktorých ste sa zúčastnili a tiež vaše používateľské správanie. Pri všetkých učebných činnostiach sa zaznamenáva váš pokrok v učení, vaše odpovede a výsledky testov, aby sa zdokumentoval váš úspech v učení a mohli sa vytvárať certifikáty o školení.

V niektorých kurzoch vám ponúkame možnosť robiť si vlastné poznámky do učebných materiálov PDF. Na tento účel spolupracujeme so spoločnosťou Amaplex Software (Avenue de Hony 24, 4130 Esneux, Belgicko). Ak využijete túto ponuku, vaše meno a e-mail budú odoslané spoločnosti Amaplex Software. Informácie o ochrane osobných údajov v Amaplex Software nájdete na: https://amanote.com/legal/b2b-privacy-policy/

Účel:
Prevádzka a optimalizácia výukovej platformy

Zákonnosť spracúvania:
Plnenie zmluvy – čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

MED-EL Diaľková kontrola vám umožňuje nezávislé vykonanie sluchových testov.

Špecialista na vašej klinike vám pošle osobnú pozvánku na test formou emailu alebo SMS. Vaše testovacie údaje sa prenesú k špecialistovi na vašej klinike na vyhodnotenie. Po dokončení testu dostanete od klinického lekára spätnú väzbu.

Prístup k Diaľkovej kontrole je možný prostredníctvom vášho myMED-EL účtu. V MED-EL sú pod menom vašej kliniky uchovávané nasledujúce údaje: meno, adresa, e-mail, telefónne číslo, prihlasovacie údaje, dátum narodenia, termíny, dátum testovania a výsledky, hodnotenia, poznámky a fotografie. Údaje sú uchovávané v šifrovanej podobe na serveroch AWS v dátových centrách v rámci EU. AWS, Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Informácie o ochrane údajov: https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy/.

MED-EL používa údaje o využití aplikácie z aplikácie v anonymizovanej forme na výskumné a štatistické účely a na zlepšovanie produktov.

Účel:
Výkon a hodnotenie sluchových testov prenosom údajov na vašu kliniku.

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas – čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 9 ods. 2 písm. a), čl. 6 ods. 1 písm. b) - plnenie zmluvy, oprávnený záujem – čl. 6 ods. 1 písm. f) a čl. 89 GDPR – na účely vedeckého výskumu alebo na štatistické účely a na zlepšovanie našich produktov a služieb.

MED-EL ponúka celý rad aplikácií na rehabilitačný výcvik a podporné účely pre smartfóny, tablety a webové zariadenia. Tieto aplikácie majú vlastné vstavané zásady ochrany osobných údajov.

Účelom týchto aplikácií je pomôcť dostať maximum z vášho MED-EL produktu; aby ste lepšie počuli a rozumeli, aby ste napredovali v učení a aby sa vám zvýšila kvalita života. Niektoré aplikácie umožňujú zasielanie výsledkov testov vo formáte pdf prostredníctvom e-mailu.

Registrácia prebieha prostredníctvom vášho účtu myMED-EL.

Účel:
Používanie mobilných aplikácií na účely rehabilitácie, školenia a podpory.

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas - čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 9 ods. 2 GDPR a plnenie zmluvy - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Platforma myMED-EL poskytuje registrovaným používateľom prístup k špecializovaným MED-EL ponukám. Za účelom overenia registrácie a poskytnutia správnych informácií a služieb zodpovedajúcich vášmu zariadeniu alebo profesionálnym potrebám, v závislosti od zaregistrovanej roly, spracúvame nasledujúce kategórie údajov:

E-mailová adresa, meno, adresa, krajina, dátum narodenia, údaje o zákonnom zástupcovi, typ produktu, sériové číslo, vzťah k používateľovi, profesia, inštitúcia a sídlo inštitúcie.

Dátum narodenia je nevyhnutný pre zaistenie, že účet maloletého príjemcu je vytvorený so súhlasom zákonného zástupcu maloletého.

Vaše kontaktné údaje používame na

 • zasielanie správ o vašom účte myMED-EL.
 • zodpovedanie vašich otázok alebo vyžiadanie doplňujúcich údajov potrebných pre overenie, že ste používateľom MED-EL.
 • informovanie o vytvorení vášho myMED-EL účtu.

MED-EL tieto údaje používa v anonymizovanej forme pre štatistické a výskumné účely a pre zlepšovanie produktov.

Overenie prístupu k účtu myMED-EL a k špecializovaným službám je vykonávané prostredníctvom softvérového komponentu Auth0, ktorý je službou spoločnosti Auth0 Inc.,10800 NE 8th, St. Suite 700, Bellevue, WA 98004, USA. To si vyžaduje preposlanie vašej e-mailovej adresy a hesla do Auth0 pre zabezpečenie prihlasovacieho procesu. Viac informácií nájdete na https://auth0.com/terms/ a https://auth0.com/privacy/. Odhlásiť sa z odberu môžete kedykoľvek, napr. že nám pošlete e-mail priamo z vášho myMED-EL profilu.

Účel:
Vaše kontaktné údaje vyžadujeme za účelom potvrdenia vašej identity, aby sme vám vedeli poskytnúť vami požadované služby a vybaviť vaše požiadavky.

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas – čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, plnenie zmluvy – čl. 6 ods. 1 písm. b) a čl. 89 GDPR – na účely vedeckého výskumu a na zlepšovanie našich produktov a služieb.

Na našom webe a na sociálnych sieťach ponúkame rôzne bezplatné predplatné služieb, ktoré poskytujú informácie o MED-EL produktoch, službách a o našej práci. Príležitostne rozosielame dobrovoľné prieskumy, ktoré sa dopytujú na vašu anonymnú spätnú väzbu.

Za účelom poskytovania relevantného a presného marketingu spracovávame vaše meno, profesiu a profesionálne záujmy, telefónne číslo, adresu, e-mailovú adresu a správanie používateľa (otváranie e-mailov, klikanie na odkazy).

Odber môžete kedykoľvek zrušiť, v každom magazíne je odkaz na odhlásenie z odberu.

V MED-EL dbáme na ochranu súkromia našich používateľov a partnerov s nasledujúcimi poskytovateľmi, aby sme vám mohli bezpečne a legálne poskytovať marketing a komunikáciu:

MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Microsoft Dynamics 365 Marketing: https://docs.microsoft.com/sk-sk/dynamics365/get-started/gdpr/

Salesforce: https://www.salesforce.com/company/privacy/

Momentive (former Survey Monkey): https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/?utm_source=momentive

Microsoft Forms: https://privacy.microsoft.com/privacystatement

Účel:
Informovanie o konkrétnych témach, produktoch a službách MED-EL

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - propagácia a optimalizácia online ponúk.

MED-EL ponúka online podujatia, webináre a schôdzky, ako aj podporu pre audiológov, logopédov a chirurgov prostredníctvom video-konferencií. Na účely registrácie a za účelom komunikácie s vami spracúvame nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, profesia, inštitúcia, mesto/krajina, meno zástupcu MED-EL.

Online podujatia môžu byť nahrávané a sprístupnené cez MED-EL Akadémiu.

V závislosti od typu online podujatia, využívame nasledujúcich poskytovateľov:

"Webex" je služba spoločnosti Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Informácie o ochrane osobných údajov: http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy.html.

Adobe Connect je služba spoločnosti Adobe Systems Software, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko. Informácie o ochrane osobných údajov: https://www.adobe.com/privacy.html.

Zoom je služba spoločnosti Zoom Video Communications Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, California 95113, USA. Informácie o ochrane osobných údajov: https://zoom.us/privacy.

Microsoft Teams je služba spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, Washington 98052. Informácie o ochrane osobných údajov: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement.

Účel:
Registrácia a prístup na online podujatia a konzultácie, webináre a video-konferencie.

Zákonnosť spracúvania:
Plnenie zmluvy - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a oprávnený záujem – čl. 6 ods. 1 písm. f) – poskytovanie online podujatí a školiacich materiálov.

Na našich webových stránkach ponúkame sluchové testy a dotazníky, a v niektorých krajinách aj možnosť nahrávania audiogramov alebo výsledkov testov. V závislosti od testu sa vaše údaje (meno, kontaktné údaje, vek, pohlavie, výsledok testu, vnímanie reči, audiogram) odošlú MED-EL špecialistovi vo vašom okolí.

V prípade maloletých môžu túto požiadavku podať iba ich zákonní zástupcovia.

Účel:
Odpovedať alebo asistovať pri otázkach týkajúcich sa dostupných riešení sluchu; analýza vášho audiogramu alebo výsledku testu a poskytnutie informácií o vašom sluchu.

Výsledky testov sú anonymizované a použité aj na štatistické a výskumné účely.

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas – čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR a oprávnený záujem – čl. 6 ods. 1 písm. f) a čl. 89 GDPR – na účely vedeckého výskumu alebo na štatistické účely a na zlepšovanie našich produktov a služieb.

Na našej webovej stránke je možné podať žiadosť o zamestnanie bez uvedenia konkrétnej pozície alebo na konkrétnu inzerovanú pozíciu.

Zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov poskytnutých v žiadosti o zamestnanie prebieha v súlade s čl. 13 Nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), v súvislosti s online žiadosťou nájdete informácie na našej webovej stránke v našej sekcii MED-EL Informácie o ochrane osobných údajov pre žiadateľov.

Účel:
Žiadosť o zamestnanie

Právny základ:
Súhlas – čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR

Paypal
V niektorých krajinách akceptujeme online platby prostredníctvom Paypal (Europe) S.a.r.L, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. S cieľom dokončiť transakciu budú vaše osobné údaje bezpečne zdieľané medzi MED-EL a Paypal. Zdieľané údaje: vaše meno, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, identifikačné číslo transakcie.

Viac informácií nájdete na: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Účel:
Platba cez PayPal

Zákonnosť spracúvania:
Plnenie zmluvy - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

MED-EL nájdete online na sociálnych sieťach. Prostredníctvom týchto platforiem s vami komunikujeme a publikujeme informácie o našich produktoch a našej práci. Spätnú väzbu od vás využívame na zlepšenie našich produktov a služieb. Od poskytovateľov týchto platforiem získavame anonymné štatistické údaje týkajúce sa: komentárov, zdieľania, reakcií, predplatného a podobných interakcií. Nižšie nájdete súvisiace zásady ochrany osobných údajov.

Spoločne s poskytovateľmi sme zodpovední za ich dodržiavanie. S dopytmi ohľadom vašich osobných údajov sa môžete obrátiť aj na nás, aj na príslušného poskytovateľa.

Účel:
Online komunikácia, publikovanie informácií o produktoch a službách. Vyhodnotenie spätnej väzby ohľadom zlepšovania produktov a služieb.

Právny základ:
Oprávnený záujem - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - vzťahy s verejnosťou a komunikácia, zlepšovanie produktov a služieb.

X
X je služba spoločnosti X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Informácie o ochrane údajov: https://twitter.com/en/privacy.

YouTube
YouTube je služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Informácie o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn
LinkedIn je služba spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Informácie o ochrane údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Facebook and Instagram
sú služby spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.
Viac informácií o činnostiach spracovania nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Meta  https://www.facebook.com/privacy/explanation alebo Instagram https://help.instagram.com/519522125107875.
Ďalšie informácie o použití osobných údajov nájdete tiež tu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Ak povolíte prístup k údajom o polohe pomocou prehliadača, zobrazia sa kliniky a distribuční partneri v okolí. Vaša pozícia sa zistí identifikáciou polohy vašej IP adresy. Údaje sa neuložia.

Účel:
Zobrazenie kliník a distribučných partnerov v blízkosti vašej polohy

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Kto má prístup k vašim údajom?

Údaje môžu byť prenášané v rámci skupiny MED-EL. K vašim údajom majú prístup len tie pobočky, oddelenia a zamestnanci, ktorí ich potrebujú na správne spracovanie.

Prenos dát tretím osobám:

V snahe o neustále zlepšovanie našej webovej stránky a mobilných aplikácií, s cieľom poskytnúť vám používateľsky prívetivé služby, využívame rôznych poskytovateľov služieb a tretie osoby ako "spracovateľov osobných údajov".

MED-EL spolupracuje výlučne s takými "spracovateľmi osobných údajov", ktorí podpísali príslušné zmluvy na ochranu osobných údajov a ponúkajú dostatočné záruky podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ je to možné, vyberáme si spolupracujúcich partnerov, ktorí sídlia a prevádzkujú servery v Európskej únii (EÚ).

Aby sme vám vedeli zabezpečiť určité služby, objednávame si poskytovateľov z tretích krajín, ktorí sídlia a prevádzkujú servery mimo EÚ.

Pre štáty, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa čl. 45 GDPR, ako napríklad Spojené štáty americké, používame štandardné zmluvné doložky EÚ ako vhodné záruky a skúmame dodatočné bezpečnostné opatrenia, nariadenia o ochrane údajov a certifikácie, aby sme zaistili úroveň ochrany vašich údajov v súlade s nariadením GDPRhttps://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj.

Údaje môžu byť zasielané zdravotným poisťovniam alebo zdravotníckym zariadeniam za účelom fakturácie alebo zdravotnej starostlivosti.

Aktualizácia údajov

Aktualizácia vašich osobných údajov sa vykonáva primárne na základe vašej priamej požiadavky alebo výzvy na zmenu, ktorú nám oznámite. Avšak, k aktualizácii môže dôjsť aj na základe informácie od tretej strany alebo verejne dostupnej informácie.

Ako dlho budú vaše údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje spracovávame v nevyhnutnej miere počas trvania nášho obchodného vzťahu (uzavretie, spracovanie a ukončenie zmluvy), ako aj v súlade s právnymi normami upravujúcimi archiváciu a registratúru dokumentov vyplývajúcimi z Rakúskeho obchodného zákonníka (UGB) a Federálneho daňového zákona (BAO), alebo za účelom domáhania sa, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Doba uchovávania dokumentácie sa okrem toho posudzuje podľa zákonom danej premlčacej doby, ktorá je napríklad podľa Všeobecného občianskeho zákonníka (ABGB) zvyčajne 30 rokov, no v niektorých prípadoch môže byť len 3 roky.

Z toho dôvodu, pri úplnom ukončení zmluvy, po vašom odvolaní súhlasu alebo vašej námietke, môžu byť vaše údaje vymazané, pokiaľ tomu nebude brániť plnenie zákonom danej doby archivácie, plnenie vo verejnom záujme, výkon alebo obhajovanie právnych nárokov. Akékoľvek ďalšie spracovávanie bude možné len v prípade, že ste výslovne súhlasili so spracovávaním vašich údajov, alebo je ďalšie spracovávanie dát povolené zo zákona.

Okrem vymazania údajov existuje aj možnosť údaje anonymizovať. V prípade anonymizácie ide o nezvratné odstránenie možnosti identifikácie fyzickej osoby a na anonymizované údaje sa viac nevzťahujú nariadenia o ochrane osobných údajov. Po anonymizácii nie je možné obnoviť referencie na fyzickú osobu.

Vaše práva

Podľa nariadenia GDPR máte nasledujúce práva:

 • Právo dotknutej osoby na prístup k údajom – čl. 15 GDPR:
  Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom;
 • Právo na opravu – čl. 16 GDPR:
  Máte právo na to, aby boli bez zbytočného odkladu opravené nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú;
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – čl. 17 GDPR:
  Máte právo bez zbytočného odkladu dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú;
 • Právo na obmedzenie spracúvaniačl. 18 GDPR:
  Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov;
 • Právo na prenosnosť údajovčl. 20 GDPR:
  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme vám v tom bránili;
 • Právo namietaťčl. 21 GDPR:
  Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR.

Tam, kde je pri spracúvaní údajov potrebný váš súhlas, môžete váš súhlas do budúcna kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na privacy@medel.com alebo upravením nastavení súborov cookie.

Ak si želáte získať prístup k vašim údajom, zmeniť vaše kontaktné preferencie alebo máte otázky či námietky ohľadom týchto zásad ochrany osobných údajov, alebo voči spôsobu, akým nakladáme s vašimi osobnými údajmi, napíšte na privacy@medel.com alebo kontaktujte niektorú z našich MED-EL kancelárií vo vašom okolí: Zoznam MED-EL kancelárií

Aj keď sa budeme snažiť riešiť akékoľvek vaše otázky alebo sťažnosti, ak ste presvedčení, že spracovávanie vašich osobných údajov porušuje zákon o ochrane osobných údajov, alebo že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov, obráťte sa na príslušný dozorný orgán. V Rakúsku je to úrad na ochranu osobných údajov.

Je poskytovanie osobných údajov povinné?

V obchodnom vzťahu stačí, keď poskytnete osobné údaje, ktoré sú potrebné pre založenie a vedenie obchodného vzťahu, alebo ktoré sú vyžadované zákonom. Taktiež je požadované, aby ste nás informovali o zmene vašich údajov. Bez týchto údajov sme zvyčajne nútení odstúpiť od uzavretia zmluvy alebo plnenia zmluvy, alebo nie je možné pokračovať v plnení existujúcej zmluvy a musíme ju následne ukončiť.

Používajú sa moje údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

V súlade s čl. 22 GDPR nepoužívame automatizované rozhodovanie.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby boli vaše údaje v bezpečí. Aby sme zabránili nepovolenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme fyzické, elektronické a manažérske opatrenia s cieľom ochrániť a zabezpečiť informácie, ktoré zhromažďujeme online.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak však kliknete na takéto odkazy a opustíte našu stránku, mali by ste vziať na zreteľ, že nad touto druhou stránkou už nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme ručiť za ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré vy poskytnete návštevou takých stránok, a na takéto stránky sa nevzťahujú tieto zásady ochrany údajov. Mali by ste postupovať obozretne a oboznámiť sa s ochranou údajov platnou pre dotknuté webové stránky.

 

Súbory cookie na tejto webstránke

Aby sme vám ponúkli optimálny používateľský zážitok (napr. preferovaný jazyk alebo nastavenie stránky), používame súbory cookie na uchovanie vašich prihlasovacích údajov, na bezpečné prihlásenie, na zber štatistických údajov pre optimalizáciu webových funkčností a na poskytnutie obsahu na mieru. Súbory cookie sú tiež dôležité pre správne fungovanie našej webovej stránky.

Kliknutím na "Prijať všetky cookies" prijmete všetky súbory cookie a budete presmerovaní priamo na webovú stránku; kliknutím na "Nastavenia cookies" sa vám zobrazí podrobný popis typov súborov cookie, ktoré využívame a budete mať možnosť rozhodnúť sa, ktoré konkrétne súbory cookie budú použité. Váš súhlas s budúcim použitím môžete kedykoľvek odvolať v Nastaveniach cookies.

Pre zlepšovanie a optimálny chod našej webovej stránky využívame služby týchto poskytovateľov:

Používame služby „Facebook Pixel“, „Conversion API“ a „Facebook Custom Audiences“ spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti Meta nájdete na: https://m.facebook.com/privacy/explanation.

Tieto služby umožňujú spoločnosti Meta zobrazovať naše reklamy na Facebooku iba tým používateľom Facebooku, ktorí navštívili našu webovú stránku a prejavili záujem o určité témy alebo produkty.

Účel:
Na marketingové a optimalizačné účely, hlavne na umiestňovanie relevantných a zaujímavých reklám na Facebook a tým vylepšovanie našej ponuky.

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas - čl. 6 ods. 1 GDPR

Používame "Google Ads", službu spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko.

Ďalšie informácie o ochrane údajov Google nájdete na stránke: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk.

Google Ads používame na marketingové a optimalizačné účely, hlavne na to, aby sme vám zobrazovali relevantné a zaujímavé reklamy a zlepšovali prehľady výkonnosti kampaní. Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne osobné údaje. Dostávame iba anonymizované štatistické vyhodnotenia od spoločnosti Google. Google Ads automaticky nadväzuje priame spojenie so serverom Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov zhromaždených spoločnosťou Google.

Účel:
Optimalizácia našej marketingovej ponuky.

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas - čl. 6 ods. 1 GDPR

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Toto použitie zahŕňa prevádzkový režim Universal Analytics. To uľahčuje priradenie údajov, relácií a interakcií medzi niekoľkými zariadeniami k pseudonymizovanému (čl. 4 ods. 5 GDPR) používateľskému ID, a tým aj analýzu aktivít používateľa medzi zariadeniami.

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky a na poskytnutie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky súvisiacich s používaním webových stránok a internetu.

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na: https://policies.google.com/?hl=sk

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas - čl. 6 ods. 1 GDPR

Toto webové sídlo využíva Matomo, služba reklamnej analytiky, ktorú poskytuje Matomo.org, služba spoločnosti InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland, NZBN 6106769.

Služba nenastavuje žiadne súbory cookie vyžadujúce súhlas a má prístup iba k skráteným a anonymizovaným adresám IP návštevníkov webového sídla.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania služby Matomo a jej Zásad ochrany osobných údajov nájdete na https://matomo.org/matomo-cloud-privacy-policy.

Môžete sa rozhodnúť zabrániť tejto webovej lokalite v zhromažďovaní a analýze akcií, ktoré tu vykonáte. Ak tak urobíte, ochránite svoje súkromie, ale zároveň zabránite vlastníkovi učiť sa z vašich akcií a vytvoriť lepšie prostredie pre vás a ostatných používateľov. Kliknutím sem sa zo služby odhlásite.

Zákonnosť spracúvania:
Oprávnené záujmy – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – na analýzu využívania webového sídla a na vylepšenie nášho webového sídla

Na prepojenie našich webových stránok so sociálnymi sieťami používame aj takzvané doplnky sociálnych médií (ďalej len „tlačidlá“):

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Meta Platforms (komentáre, tlačidlo „Páči sa mi to“ a sociálne mini-aplikácie Facebook a Instagram)
 • LinkedIn (LinkedIn tlačidlo a sociálne mini-aplikácie)
 • X (X tlačidlo a sociálne mini-aplikácie)
 • Google (Google+ tlačidlo a sociálne mini-aplikácie, YouTube tlačidlo a sociálne mini-aplikácie)

Pri návšteve našej webovej stránky sú tieto tlačidlá neaktívne, t.j. bez vášho zásahu neodosielajú žiadne údaje do príslušných sociálnych sietí. Tlačidlo sa aktivuje, keď na neho kliknete. Tlačidlá zostávajú aktívne, kým ich nevypnete alebo kým nevymažete súbory cookie.

Po aktivácii tlačidla sa vytvorí priame spojenie so serverom sociálnej siete. Ak ste prihlásení na sociálnej sieti, môže to vašu návštevu tohto webu priradiť k vášmu používateľskému účtu.

Nemáme žiadny vplyv na množstvo dát prenášaných na sociálnu sieť.

Pokiaľ ide o účel a rozsah zhromažďovania a používania údajov sociálnou sieťou, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, pozrite si zásady ochrany osobných údajov príslušných sociálnych sietí.

Zákonnosť spracúvania:
Súhlas – čl. 6 ods. 1 GDPR

Na našom webe používame Správcu značiek Google, nástroj spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Samotný Správca značiek Google neuchováva súbory cookie ani nespracúva osobné údaje. Umožňuje však spustenie ďalších značiek, ktoré môžu zhromažďovať a spracúvať osobné údaje, čo umožňuje návrh obsahu na mieru a optimalizáciu našej webovej stránky.

Podrobnejšie informácie o  Správcovi značiek Google nájdete na: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=sk

Visual Website Optimizer
Táto webová stránka používa Visual Website Optimizer (VWO). Nástroj VWO používame na vytvorenie používateľských testov s cieľom optimalizovať a rozvíjať naše webové stránky. VWO analyzuje statické údaje o používaní našich webových stránok. VWO okrem toho používame aj ako nástroj pre A/B testovanie. K príslušným variantom testu sa priraďujú údaje, ako je počet návštevníkov, spôsob klikania a priemerný čas aktívneho pobytu používateľa webových stránok.

Zákonnosť spracúvania:
Oprávnené záujmy – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – optimalizácia a ďalší rozvoj nášho webového sídla

imgIX
Na optimalizáciu obrázkov v reálnom čase na našom webovom sídle používame službu imgIX spoločnosti Zebrafish Labs Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na: https://imgix.com/privacy

Zákonnosť spracúvania:
Oprávnené záujmy – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – optimalizované zobrazovanie obrázkov v reálnom čase

Pantheon
V záujme bezpečného a účinného poskytovania našej internetovej ponuky využívame webové hostiteľské služby poskytovateľa Pantheon (Pantheon Systems, Inc., 717 California Street, San Francisco, CA 94108). Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na: https://www.pantheon-inc.com/privacy-statement

Zákonnosť spracúvania:
Oprávnené záujmy – čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – bezchybné a bezpečné poskytovanie nášho webového sídla

 

Najnovšia aktualizácia týchto zásad: December 2023.

Select your Language

Please, select a language for this page