Spoľahlivý sluch ako zámer: kochleárne implantáty MED-EL

Schopnosť počuť nás prepája s pamätnými životnými momentmi. Práve preto sme tu, aby sme pomohli ľuďom so stratou sluchu každodenne zažívať prekrásne chvíle života.

Spoľahlivosť

360° bezpečnosť a spoľahlivosť

Naše pomôcky, ktoré menia životy, boli už od počiatku vyvíjané so zámerom úplnej 360-stupňovej perspektívy spoľahlivosti a bezpečnosti kochleárnych implantátov. Nejde len o to, aby sme vyrábali čo najspoľahlivejšie kochleárne implantáty a rečové procesory. Podstatou bezpečnosti kochleárnych implantátov tvorí aj konštrukčné riešenie elektród, bezpečná stimulácia a bezpečnosť pri vyšetrení magnetickou rezonanciou* . Bez zohľadnenia týchto aspektov jednoducho nie je možné zaistiť bezpečné a spoľahlivé počutie.

Každý príjemca MED-EL do nás vkladá svoju dôveru. Vieme, že sa na nás spoliehate, aby ste mohli každý deň počúvať, čo máte radi, pričom sa zaväzujeme poskytnúť vám spoľahlivé kochleárne implantáty, ktoré spĺňajú tie najvyššie kvalitatívne a bezpečnostné štandardy na trhu.

360 bezpečnosť a spoľahlivosť

Náš kompletný 360° prístup k bezpečnosti a spoľahlivosti kochleárneho implantátu sa zameriava na päť kritických oblastí:

Spoľahlivosť implantátu
Spoľahlivosť implantátu zahŕňa údaje uvádzané výrobcom, ako aj údaje uvádzané klinikami v recenzovaných publikáciách.
Bezpečnosť elektród
Elektródy by nemali poškodzovať jemné štruktúry kochley a zároveň zaisťovať účinnú stimuláciu.
Bezpečná stimulácia
Stimulácia musí byť bezpečná a vylučovať škodlivé jednosmerné elektrické prúdy.
Bezpečnosť pri vyšetrení MR*
Moderné kochleárne implantáty by vám mali poskytnúť možnosť podrobiť sa vyšetreniam magnetickou rezonanciou bez nutnosti chirurgického zákroku** a bez výpadkov sluchu.
Spoľahlivosť rečového procesora
Spoľahlivosť zvukového procesora zahŕňa hlásenia o miere opráv, ako aj to, že vám zvukový procesor nespadne z hlavy.
Spoľahlivosť

Na čele v spoľahlivosti kochleárnych implantátov

Všetky naše titánové implantáty najnovšej generácie majú celkovú kumulatívnu mieru spoľahlivosti (CSR) vyše 99 % – to je úroveň spoľahlivosti, akú nedosahuje žiadny iný výrobca kochleárnych implantátov.[ft][ft][ft]

Nie je náhoda, že naše kochleárne implantáty prichádzajú s vynikajúcou spoľahlivosťou. Je to výsledok sústredenosti a odborného remeselného spracovania, ktoré sú prítomné v našich najmodernejších výrobných zariadeniach. Na rozdiel od iných výrobcov kochleárnych implantátov, ktorí zadávajú výrobu do zámoria, sa každý jeden implantát MED-EL vyrába v našom globálnom ústredí v Rakúsku – a je to tak už viac ako 30 rokov. Takto dokážeme vždy udržiavať najvyššie štandardy európskej kvality a inžinierstva.

Berieme do úvahy každý detail, od dizajnu a vývoja orientovaného na kvalitu až po intenzívne testovanie a klinickú podporu. Vďaka našim špičkovým procesom, kvalitným komponentom a výnimočnej kontrole kvality nie je náhoda, že každý kochleárny implantát MED-EL spĺňa najvyššie štandardy kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti. Netvrdíme to však len my – údaje hovoria samé za seba.

Spoľahlivosť

Spoľahlivý sluch ako zámer

Zistite, prečo MED-EL vedie v parametroch spoľahlivosti kochleárnych implantátov.

Hodnota spoľahlivého implantátu

Výber kochleárneho implantátu môže byť rozhodnutie na celý život. S kochleárnym implantátom MED-EL budete mať sluch, na ktorý sa môžete vždy spoľahnúť. Vyššia spoľahlivosť implantátu môže viesť k nižšiemu riziku ďalšej operácie a k vyššej spokojnosti.

Kumulatívna miera spoľahlivosti (CSR – Cumulative Survival Rate) je mierou spoľahlivosti každého modelu implantátu v priebehu času. Napríklad miera spoľahlivosti (CSR) 99 % v priebehu siedmich rokov znamená 99 % pravdepodobnosť, že váš kochleárny implantát bude naďalej prinášať výhody aj po siedmich rokoch.

Spoľahlivosť
Spoľahlivosť

Spoľahlivosť kochleárnych implantátov MED-EL

Vykazovanie spoľahlivosti MED-EL je v súlade s medzinárodnou normou ISO 5841-2:2014[ft] a zásadami stanovenými v Európsky konsenzus o zlyhaniach a explantáciách kochleárneho implantátu.[ft]

S našimi titánovými implantátmi najnovšej generácie od roku 2006 s celkovou kumulatívnou mierou spoľahlivosti vyše 99 % je MED-EL lídrom v spoľahlivosti kochleárnych implantátov.[ft][ft][ft]

MED-EL, údaje evidované k 2. januáru 2024.

Spoľahlivosť

Spoľahlivé kochleárne implantáty, na ktoré sa môžete spoľahnúť

SYNCHRONY 2 má jednu z najlepších úrovní spoľahlivosti kochleárnych implantátov na trhu, pričom celková miera spoľahlivosti (CSR) za obdobie štyroch rokov je 99,90 %.[ft][ft][ft]

99,90 %CSR za obdobie 4 rokov
Spoľahlivosť

Hluché ucho nie je mŕtve ucho

Vaša kochlea je orgán s mimoriadne jemnými štruktúrami. Zachovanie jej prirodzenej funkcie je dôležité, pretože vy alebo vaša blízka osoba môžete mať ešte zvyšky prirodzeného sluchu, označovaného ako zvyškový sluch. Zachovanie zvyškov sluchu je dôležité, pretože vám môže umožniť využívať budúce technológie.

Naši konkurenti často používajú tuhé rovné a vopred zakrivené elektródové zväzky, pri ktorých je oveľa pravdepodobnejšie, že spôsobia stratu zvyškového sluchu.[ft][ft][ft][ft][ft][ft][ft] Na rozdiel od týchto elektród sú elektródy MED-EL flexibilné. To umožňuje ich zavedenie do kochley bez poškodenia týchto jemných štruktúr, takže sa nestratí zvyškový sluch.[ft][ft][ft][ft][ft][ft][ft][ft]

Spoľahlivosť

Bezpečná stimulácia

Pokiaľ ide o dlhodobú bezpečnosť kochleárneho implantátu, bezpečná stimulácia je absolútnou nevyhnutnosťou. Naše kochleárne implantáty majú bezpečnostné kondenzátory chrániace kochleu pred priamym prúdom, ktorý by mohol poškodiť nervové tkanivo.[ft][ft]

Spoločnosť MED-EL má na rozdiel od iných výrobcov kochleárnych implantátov nezávislý bezpečnostný kondenzátor pre každý elektródový kanál. Týmto spôsobom môžeme zabezpečiť bezpečnú, presnú a rýchlu stimuláciu, ktorá je pripravená zabezpečiť pokročilejšie kódovanie zvuku po mnoho ďalších rokov.[ft][ft]

Spoľahlivosť

Pripravené na MRI

Keďže väčšina ľudí bude v najbližších 10 rokoch potrebovať magnetickú rezonanciu, veríme, že každý jeden sluchový implantát by mal byť navrhnutý tak, aby poskytoval vynikajúcu bezpečnosť pri magnetickej rezonancii. Práve preto sme vytvorili prvý kochleárny implantát, ktorý ponúka vynikajúcu bezpečnosť, pohodlie a istotu počas vyšetrení MR s magnetmi 1,5 a 3,0 tesla.

Iné implantáty vyžadujú pred vyšetrením MR chirurgický zákrok na vybratie magnetu implantátu, alebo hrozí pri nich riziko bolesti, nepohodlia alebo poškodenia implantátu.* [ft] [ft]

S naším kochleárnym implantátom SYNCHRONY 2 nie je nutná operácia** a nedochádza k výpadkom sluchu. Budete s pokojom v duši pripravení na všetko, čo vám život prinesie.

Jednoduché vyšetrenie MR
Diamond-White

Skvelá ochrana. Zaručená.

Vzhľadom na naše dlhodobé a pozitívne skúsenosti s vyšetreniami MR a kochleárnymi implantátmi ponúkame celoživotnú záruku pre vyšetrenia MR. Dávame prísľub, že váš implantát vymeníme vo veľmi nepravdepodobnom prípade jeho poškodenia počas vyšetrenia MR.

Celoživotná záruka na kochleárne implantáty pre vyšetrenia MR je prvá a jediná ponúkaná spoločnosťou vyrábajúcou kochleárne implantáty a vzťahuje sa na všetky kochleárne implantáty MED-EL vyrobené od roku 1994. Pri každom vyšetrení MR v budúcnosti tak môžete mať pocit istoty.

Spoľahlivý sluch pre každodenné činnosti

Nie sú to len naše implantáty, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúcu spoľahlivosť. Sú také aj naše rečové procesory. Aby ste mohli počuť s implantátom, potrebujete funkčný externý rečový procesor. So spoľahlivým rečovým procesorom budete mať vy alebo vaša blízka osoba spoľahlivý sluch pri každodenných činnostiach.

Spoľahlivosť

Spoľahlivé rečové procesory

Naše rečové procesory najnovšej generácie majú preukázanú vynikajúcu spoľahlivosť. Priemerný podiel opráv za mesiac[ft] je nízky v podstate pri všetkých našich rečových procesorov.[ft]

Ak má rečový procesor priemernú mesačnú mieru opráv 0,32 %, znamená to, že v priemere sa každý mesiac vrátilo na opravu 32 rečových procesorov z celkového počtu 10 000 rečových procesorov predaných na svete do konca sledovaného obdobia.

Optimalizovaný tak, aby zostal bezpečne na mieste

Prídržná schopnosť rečového procesora je dôležitá a často prehliadaná. Rečové procesory MED-EL sú optimalizované tak, aby zostali bezpečne na svojom mieste vďaka našej jedinečnej technológii magnetov S-Vector. Náš nový magnet S-Vector je o 25 % silnejší, takže sa môžete spoľahnúť, že vám rečový procesor nespadne – najmä ak obľubujete športy, ako je beh alebo plávanie, alebo máte prácu, pri ktorej robíte často náhle pohyby hlavou.

Technológia magnetov S-Vector
Spoľahlivosť

Spoľahlivý sluch, ktorému môžete veriť

Spoločnosť MED-EL od jej úplných začiatkov vedú jej zakladatelia, vynálezci moderného mikroelektronického viackanálového kochleárneho implantátu. Naším poslaním je prekonávanie poruchy sluchu, ktorá bráni rozvoju komunikácie a znižuje kvalitu života.

Spoľahlivosť pre nás nie je len percento v správe o výnosoch pre investorov. Každý používateľ je človekom, nie štatistikou. Keď sa rozhodnete pre MED-EL, vieme, že do našich rúk vkladáte svoju dôveru, a preto musíme dbať na to, aby sme vám boli vždy k dispozícii.

* Kochleárne implantáty MED-EL vyrobené od roku 1994 podmienečne bezpečné pri MR. Používatelia s kochleárnym implantátom MED-EL môžu byť bezpečne vyšetrení pomocou MR pri dodržaní podmienok podrobne uvedených v návode na použitie.
** Pokiaľ sa to nevyžaduje z diagnostických dôvodov.