Ako funguje sluch

Sluchový zmysel je neuveriteľný proces. Odhaľte, ako funguje náš mozog s ušami, tak aby sme počuli zvuky okolo seba.

Kroky k počutiu

 

Vonkajšie ucho

Zvukové vlny, vibrácie, vchádzajú do vonkajšieho ucha a dosiahnu stredné ucho cez rozvibrovaný bubienok.

The Outer Ear
 

Stredné ucho

Bubienok rozvibruje sluchové kostičky v strednom uchu.

The Middle Ear
 

Vnútorné ucho

Keď zvukové vibrácie dosiahnu kochleu, podráždia špeciálne bunky známe ako vláskové bunky. Vláskové bunky premenia vibrácie na elektrický signál v nerve.

The Inner Ear
 

Sluchový nerv

Sluchový nerv spája kochleu so sluchovým centrom v mozgom. Keď sa tieto elektrické impulzy dostanú do mozgu, vnímame ich ako zvuk.

The Auditory Nerve
 Naše videá

Cesta zvuku

Počujeme, keď zvukové vlny prejdú cez vzduch do ušného bubienka, cez stredné ucho do vnútorného ucha a nakoniec prídu do sluchového centra v mozgu. Naše uši sú stále na príjme a celý čas prenášajú zvuk touto cestou.

Pozrite si toto jednoduché video, ktoré znázorňuje cestu zvuku.