Ako funguje sluch?

Sluchový zmysel je neuveriteľný proces. Zistite, ako funguje náš mozog a uši tak, aby sme dokázali počuť zvuky okolo seba.

Ako funguje sluch

Ako počujeme: Krok za krokom

Všetko, čo počujeme, začína ako zvuková vlna. Keď sa nám zvukové vlny dostanú do uší, premenia sa na signály, ktoré náš mozog dokáže rozpoznať. Pri počúvaní zohráva dôležitú úlohu každá časť ucha.

 

1. krok:
Vonkajšie ucho

Zvukové vlny, vibrácie, vchádzajú do vonkajšieho ucha a dosiahnu stredné ucho cez rozvibrovaný bubienok.

Vonkajšie ucho
 

2. krok:
Stredné ucho

Bubienok rozvibruje sluchové kostičky v strednom uchu. Zvuk sa prenesie cez kostičky do vnútorného ucha.

Stredné ucho
 

3. krok:
Vnútorné ucho

Keď zvukové vibrácie dosiahnu kochleu, podráždia špeciálne bunky známe ako vláskové bunky. Vláskové bunky premenia vibrácie na elektrický signál v nerve.

Vnútorné ucho
 

4. krok:
Sluchový nerv

Sluchový nerv spája kochleu so sluchovými centrami v mozgu. Keď sa tieto elektrické impulzy dostanú do mozgu, vnímame ich ako zvuk.

Sluchový nerv
 Ako funguje sluch

Zázraky sluchu

Naše uši sú neustále aktívne. Keďže všetky kroky počúvania prebiehajú rýchlo, zvuk môžeme počuť okamžite. Ak však ktorákoľvek časť tohto zložitého procesu nefunguje, môže to spôsobiť stratu sluchu.

Typy porúch sluchu

Poznáme štyri hlavné typy porúch sluchu. Zistite viac o každom type a dozviete sa, ako možno liečiť poruchu sluchu.

Viac o typoch porúch sluchu